http://iszkolenia.pl <![CDATA[iSzkolenia.pl - Wydarzenia]]> iSzkolenia.pl redakcja@iszkolenia.pl 2017-03-24T13:03:01+01:00 iSzkolenia.pl Zend_Feed http://iszkolenia.pl/publikacje/pokaz/id/workflow-trends--marzec-2017 <![CDATA[Workflow Trends – marzec 2017]]> 2017-03-15T08:31:00+01:00

Każda firma, niezależnie od struktury i liczby zatrudnionych pracowników, musi zmierzyć się z koniecznością zarządzania danymi. W trakcie marcowej konferencji Workflow & Document Management Trends to właśnie obieg dokumentów był głównym bohaterem spotkania. Uczestnicy poznali część teoretyczną i praktyczną, o tę pierwszą zadbał przede wszystkim Dawid Żądłowski, zajmujący się na co dzień archiwizacją danych. Nie zabrakło również prelekcji, dotyczących kwestii prawnych – o nie zadbali: Stefan Cieśla, który opowiedział słuchaczom o prawnych uwarunkowaniach podpisu elektronicznego, Jan Kordasiewicz, który przedstawił możliwości pozyskiwania funduszy unijnych na działalność z branży IT oraz Maciej Godyń, który zainteresował audytorium tajnikami faktur elektronicznych. Za część praktyczną naszej konferencji odpowiedzialni byli przedstawiciele firm, którzy wdrażają systemy obiegu dokumentów. Tomasz Borek z WEBCON-u podzielił się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami, zdobytymi podczas 11 lat wdrażania automatyzacji procesów biznesowych – opowiedział więc, jak przygotować się do zmian w przedsiębiorstwie i co może przy okazji zaskoczyć klientów. Szymon Trela, przedstawiciel Sharp Electronics Polska, przedstawił natomiast autorskie rozwiązanie stworzone przez swoją firmę: My Integrated Office, system, który pozwala zarządzać obiegiem dokumentów między wieloma użytkownikami i synchronizować ich pracę w czasie rzeczywistym. Możliwość przetwarzania procesów biznesowych, sprawnego obiegu informacji i wymiany dokumentów umożliwiają także systemy stworzone przez firmy Rodan Developement, eDokumenty i Astrafox. Każdy program oferuje inne opcje dla użytkowników, dlatego prelegenci starali się jak najlepiej wytłumaczyć zasady działania swoich produktów. Jak pokazały wypełniane przez słuchaczy ankiety: zadanie zostało wykonane idealnie. A dla wszystkich, którzy ominęli konferencję mamy dobrą wiadomość – powtórka już we wrześniu!

Dziękujemy za inspirujące wystąpienia wszystkim Prelegentom oraz Sponsorom wydarzenia, a słuchaczom za dużą frekwencję. Jednocześnie zapraszamy do bezpłatnego udziału w kolejnych konferencjach, które będą miały miejsce już niebawem:

♦ Big Data Summit – 29.03.2017: http://bigdatasummit.pl/
♦ BPM Trends – 26.04.2017: http://bpmtrends.pl/
♦ E-commerce Summit – 27.04.2017: http://ecommercesummit.pl/
 

]]>
http://iszkolenia.pl/publikacje/pokaz/id/bezplatna-konferencja-bpm-trends-juz-26-kwietnia-2017-w-warszawie <![CDATA[Bezpłatna Konferencja BPM TRENDS już 26 kwietnia 2017 w Warszawie!]]> 2017-03-14T10:49:00+01:00 Efektywność przedsiębiorstwa, instytucji czy innej organizacji – niezmiennie zależy od zintegrowanych systemów działających wewnątrz firmy. Zachodzące w nich operacje przekładają się bowiem na maksymalizację wykorzystania zasobów i lepszych wyników pracy. Znajomość tematyki BPM pozwoli w przyszłości podjąć właściwe decyzje i działania, usprawnić przepływ informacji czy też szybko zidentyfikować problemy zaistniałe w organizacji.
Konferencja przedstawi aktualne trendy oraz innowacje w obszarze modelowania procesów biznesowych, a liderzy technologii poruszą aspekty merytoryczne oraz aplikacyjne, w zakresie tworzenia i rozwijania środowiska BPM w firmie. Wydajna oraz efektywna architektura środowiska BPM, staje się głównym elementem rozwoju gospodarczego oraz kluczowym czynnikiem osiągania znaczących korzyści na rynku.


 


Serdecznie zapraszamy do rejestracji i udziału w konferencji!

Business Process Management Trends 26.04.2016

W programie wydarzenia m.in.:

♦ ASPEKTY PRAWNE UMÓW O BUSINESS PROCESS MANAGEMENT ORAZ BUBINESS PROCESS OUTSORCING
Dariusz Szostek, Kancelaria Prawna Szostek_Bar i Partnerzy

♦ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W ORGANIZACJI
Cezary Szwed, Politechnika Warszawska

♦ TRENDY W OBSZARZE BPM – NURTY I KIERUNKI ROZWOJU
Jarosław Żeliński, IT Consulting

Strona internetowa wydarzenia:  http://bpmtrends.pl/

Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny!
Uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona.

Uczestnikom konferencji zapewniamy przerwy kawowe oraz komplet materiałów konferencyjnych.

Kontakt z organizatorem:
tel.: 22-39-09-109
kom.: 531 806 841
website: http://pureconferences.pl
 

]]>
http://iszkolenia.pl/publikacje/pokaz/id/xvii-krakowska-konferencja---nowoczesne-prawo-autorskie <![CDATA[XVII Krakowska Konferencja - NOWOCZESNE PRAWO AUTORSKIE]]> 2017-02-22T08:38:00+01:00 6 marca 2017 r. prowadzący: prof. Ryszard Markiewicz (Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego)
godz. 9.00 - 13.00


I. ABC czynności prawnych w prawie autorskim
1. Umowy licencyjne
2. Umowy o przeniesienie prawa
3. Wspólne reguły dla umów licencyjnych i przenoszących prawa autorskie
4. Szczególne postacie umów autorskich
5. Sporne kwestie umów prawa autorskiego
6. Jednostronne czynności prawne

II. Pomysł i materiał urzędowy jako utwory

1. Pomysł jako utwór
a. autorskoprawne przesłanki utworu w pomyśle
b. sens dopatrywania się cechy indywidualnej twórczości w pomyśle
2. Materiał urzędowy jako utwór

III. Remiks a prawo autorskie

1. Autorskie prawa majątkowe
2. Autorskie dobra osobiste
3. Licencja ustawowa dla remiksu?

IV. Fotografia portretowa i prawo cytatu - orzeczenie SA w Krakowie z dn. 10 czerwca 2016 r.

1. Autorskie prawa majątkowe
a. cytat w „w celu wyjaśniania i nauczania”
b. obowiązek podania imienia i nazwiska twórcy oraz źródła
2. Autorskie dobra osobiste
3. Czy i jak rozszerzać granice dozwolonego cytatu

V. Parodia i prawo autorskie

VI. Prawa na dobrach niematerialnych w kodeksie cywilnym?

VII. Nowe orzeczenia TS UE

VIII. Zdezorientowany prawnik o publicznym udostępnianiu utworu

godz. 13.30 - 15.00 prowadząca: prof. Ewa Nowińska (Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego)
1. Konsekwencje monopolu autorskiego dla obrotu gospodarczego
2. Pułapki ochrony prawnoautorskiej w zakresie architektonicznej i dokumentacji projektowej
3. Ochrona opracowań z zakresu wzornictwa przemysłowego: czy warto rejestrować w świetle prawnoautorskiej ochrony?
4. Ochrona przed naśladownictwem rozwiązań rynkowych: ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

godz. 15.00 - 17.00 prowadzący: mec. Piotr Łada (Kancelaria Adwokacka Piotr Łada)
1. Relacje pomiędzy prawem autorskim a współczesnymi działaniami artystycznymi (sztuka współuczestnicząca, sztuka konceptualna, action painting,
body art, sztuka ziemi, sztuka odprzedmiotowiona)
2. Oryginał, egzemplarz, kopia, reprodukcja, odtworzenie - analiza pojęcia oryginału egzemplarza dzieła sztuki i jego twórcy w kontekście praw autorskich
3. Droit de suite - prawo do wynagrodzenia twórcy przy zawodowej odsprzedaży oryginalnego egzemplarza utworu plastycznego lub fotograficznego.
Uregulowania a praktyka stosowania w działalności domów aukcyjnych i galerii
4. Sztuka w przestrzeni publicznej (street art, graffiti) - problematyka prawa własności i ochrony prawa autorskiego
5. Autorskie prawa osobiste twórców sztuki nowoczesnej i współczesnej w kontekście działalności ekspozycyjnej i wystawienniczej6. Fotografia dzieł sztuki i rejestracja wydarzeń artystycznych - prawa artystów i osób dokonujących utrwaleń

7 marca 2017 r. prowadzący: dr Marek Bukowski (Bukowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k.) godz. 9.00 - 13.00

1. Modernizacja prawa autorskiego: projekt dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym a polskie prawo autorskie
- Dozwolony użytek w działalności naukowej i edukacyjnej
- Utwory niedostępne w obrocie handlowym
- Prawo pokrewne wydawców prasowych
- Obowiązki i odpowiedzialność dostawców serwisów internetowych za przechowywanie i udostępniane treści przez użytkowników

2. Nowe zasady funkcjonowania zbiorowego zarządzania w projektowanej ustawie
- Pojęcie organizacji zbiorowego zarządzania i niezależnego podmiotu zarządzającego
- Zakres zbiorowego zarządzania i podstawy prawne reprezentacji OZZ

godz. 13.30 - 14.45 prowadząca: adwokat Agnieszka Malczewska-Poteralska (Bukowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k.)

Wyczerpanie prawa kontroli dalszego obrotu egzemplarzem utworu
- autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie obrotu oryginałem oraz egzemplarzami utworu
- egzemplarz a kopia utworu:
a/ różnice teoretyczne między pojęciami oraz ich konsekwencje na gruncie prawa autorskiego i praktyki eksploatacji utworów
b/ użyczanie cyfrowych kopii utworów przez biblioteki w świetle orzeczenia TSUE z dnia z dnia 10 listopada 2016 r. (C174/15) a tradycyjne rozumienie „użyczenia" w prawie autorskim
- przesłanki i skutki wyczerpania prawa zezwalania na dalszy obrót egzemplarzami utworu

godz. 14.45 -16.00 prowadzący: radca prawny Paweł Markiewicz (Bukowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k.)

Umowy o dzieło dotyczące prac naukowych, twórczych i artystycznych w postępowaniach kontrolnych ZUS
1. Umowa o dzieło a inne umowy rezultatu - zakres umów objętych obowiązkowym ubezpieczeniem
2. Kryteria kwalifikacji umowy jako umowy o dzieło
3. Umowy autorskie i umowy z wykonawcami a umowy o dzieło
4. Cel umowy a jej rezultat. Czy system ubezpieczeń społecznych ogranicza swobodę umów?

Metodologia:

prof. Ryszard Markiewicz (Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego)

prof. Ewa Nowińska (Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego)

mec. Piotr Łada (Kancelaria Adwokacka Piotr Łada)

dr Marek Bukowski (Bukowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k.)

adwokat Agnieszka Malczewska-Poteralska (Bukowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k.)

radca prawny Paweł Markiewicz (Bukowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k.)

więcej...

 

]]>
http://iszkolenia.pl/publikacje/pokaz/id/konferencja-workflow-trends---01032017-w-warszawie <![CDATA[Konferencja WORKFLOW TRENDS - 01.03.2017 w Warszawie]]> 2017-02-07T01:35:00+01:00 Efektywnie funkcjonujące przedsiębiorstwo, to konsekwencja wyboru odpowiednich rozwiązań. Systemy zarządzania obiegiem dokumentów oraz procesami biznesowymi, z pewnością można uznać za niezbędne narzędzia, prowadzące do synonimu sprawnie funkcjonującej organizacji.
Tematyka konferencji, ma na celu  zaprezentowanie, wpływu systemów elektronicznego obiegu dokumentów na optymalizację oraz usprawnienie pracy przedsiębiorstw. Liderzy technologii, będą rozmawiać o najnowszych trendach w zakresie udoskonalania procesu zarządzania dokumentacją oraz informacją biznesową.

Serdecznie zapraszamy do udziału i rejestracji na konferencję!

 


 

 

 

 

które odbędzie się 01.03.2017 w Warszawie

W programie wydarzenia m.in.:

Podpis elektroniczny – kiedy oświadczenie woli wyposażone w formie elektronicznej wywołuje skutki prawne
Stefan Cieśla, Kancelaria Radcy Prawnego Stefan Cieśla

ABC Archiwum cyfrowego – Jak zapanować nad dokumentami w firmie?
Dawid Żądłowski, Archiwista24

♦ Projekty badawczo-rozwojowe jako sposób dofinansowania prac programistycznych z funduszy UE w latach 2014-2020
Jan Kordasiewicz, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz

Faktury elektroniczne – jak je stosować w praktyce?
Maciej Godyń, Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy


Strona internetowa wydarzenia: http://workflowtrends.pl/

Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny!
Uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona.

Uczestnikom konferencji zapewniamy przerwy kawowe oraz komplet materiałów konferencyjnych.

Kontakt z organizatorem:
tel.: 22-39-09-109
kom.: 531 806 841
website: http://pureconferences.pl 

]]>
http://iszkolenia.pl/publikacje/pokaz/id/specjalista-ds-szpiegostwa-gospodarczego-i-ochrony-kontrinwigilacyjnej-organizacji-i-osob-oraz-bezpieczenstwa-korporacyjnego-1 <![CDATA[Specjalista ds. szpiegostwa gospodarczego i ochrony kontrinwigilacyjnej organizacji ]]> 2017-01-25T01:19:00+01:00 Specjalista ds. szpiegostwa gospodarczego i ochrony kontrinwigilacyjnej organizacji i osób oraz bezpieczeństwa korporacyjnego - SPECJALISTYCZNY KURS ZAWODOWY Z ROZBUDOWANYM MODUŁEM WARSZTATOWYM - szkolenie dwu częściowe - 8 dni

7 - 10 lutego - cz. 1 oraz 14 - 17 lutego 2017 r. - cz. 2

 godz.9.30-16.00

 W  zakresie:

• FUNKCJONOWANIA ORAZ METOD PRACY STOSOWANYCH W DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZY REALIZACJACH WYWIADU GOSPODARCZEGO,

• PROWADZENIA REALIZACJI WYWIADOWCZYCH IKONTRWYWIADOWCZYCH,

• OCHRONY KONTRINWIGILACYJNEJ ORGANIZACJI I OSÓB,

• REALIZACJI DZIAŁAŃ MINIMALIZUJĄCYCH ZAGROŻENIEPRZESTĘPCZOŚCIĄ POSPOLITĄ,

• POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH,

• NEUTRALIZACJI INNYCH ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU.

O SZKOLENIU:

Tylko jedna edycja w roku!

Ilość miejsc ograniczona.

Mała grupa słuchaczy gwarantująca wysoki poziom dydaktyczny oraz swobodny dostęp do wykładowcy.

IDEA SZKOLENIA:

Niezależnie od tego co o tym myślimy, musimy zdać sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach WALKA O RYNEK najczęściej sprowadza się do WOJNY O INFORMACJĘ!

Wojny na której wszystkie chwyty są dozwolone zastosowane metody coraz bardziej bezwzględne. To co niedawno było ściśle reglamentowaną domeną działań państwowych służb specjalnych, obecnie jest powszechne w życiu biznesowym jako codzienne narzędzie pracy wielu firm komercyjnych.

Coraz częściej powstają wyspecjalizowane "prywatne agencje szpiegowskie" dysponujące ogromnymi budżetami realizacyjnymi, wysokiej klasy specjalistami oraz techniką nie odbiegającą od tej jaką dysponują służby państwowe. I chociaż mówimy tutaj o realizacjach odnoszących się głównie do rynku komercyjnego, to ich celem nie są wyłącznie „prywatni” przedsiębiorcy (firmy, spółki, korporacje), ale także podmioty państwowe (najczęściej agencje rządowe, urzędy i instytucje różnego szczebla) dysponujące wiedzą o podmiotach gospodarczych, kształtowaniu rynku lub chociażby organizujące przetargi o dużej wartości.  Dziś już chyba nikt nie ma wątpliwości, że INFORMACJA NA RYNKU JEST TOWAREM! Towarem często bezcennym. Towarem podlegającym zarówno wszystkim prawom rynku, a tu głównie prawu podaży i popytu, jak też wszystkim jego patologiom jak kradzież, nielegalny obrót, niszczenie, fałszowanie, wyłudzanie, nieuprawnione wykorzystanie itd.

Nie wszyscy natomiast mają świadomość skali i zakresu zjawiska, stosowanych metod oraz możliwych konsekwencji (nie tylko biznesowych), przez co pozostają praktycznie bezbronni w obliczu zagrożenia.

W tym miejscu warto też wspomnieć, że realizacje „wywiadowcze” już dawno przestały ograniczać się do operacyjnego pozyskiwania kluczowych informacji. Obecnie to przede wszystkim działania których celem jest wywieranie różnorakiego wpływu na funkcjonowanie jednostki (jej pracowników) będącej celem danej realizacji(ataku).

Dlatego właśnie opracowaliśmy ten unikalny program szkolenia ukazujący omawiane zjawiska zarówno z punktu widzenia potencjalnego napastnika (proces typowania i planowania) jak i potencjalnej ofiary – organizacji lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo (ochronę) własnych zasobów.

Wszystkich zainteresowanych tematyką zapraszamy do udziału!

PROGRAM SZKOLENIA:

1. RYNEK INFORMACJI

• Czym jest informacja i jaką ma wartość na rynku,

• Potrzeby informacyjne podmiotów gospodarczych i instytucji,

• Wywiad i kontrwywiad gospodarczy,

• Rola wywiadu gospodarczego w zarządzaniu przedsiębiorstwem,

• Wywiad gospodarczy a system nieformalnego zbierania danych,

• Krótki zarys historii "branży" w Polsce i na świecie,

• Źródła informacji (główne źródła informacji, źródła pierwotne iwtórne, wewnętrzne i zewnętrzne, ich wady i zalety).

2. WYWIAD i KONTRWYWIAD

• Wywiad i kontrwywiad jako służby i jako zadania,

• Rodzaje wywiadu -biały, szary, czarny -i ich charakterystyka,

• Zadania wywiadu gospodarczego,

• Zainteresowania wywiadu gospodarczego,

• Sposoby opisu zjawisk i osób,

• Cykl wywiadu gospodarczego,

• Służby informacyjno-wywiadowcze (specyfika ich zadań i podziałukompetencji),

• Służby policyjno-prewencyjne,.

• Podstawowe narzędzia pracy operacyjnej,

• Niebezpieczny styk szpiegostwa gospodarczego (komercyjnego) ze szpiegostwem międzynarodowym (państwowym).

3. CYKL REALIZACYJNY OPERACYJNEGO POZYSKIWANIA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH

METODY BADANIA INFORMACJI (WARTOŚĆ, AUTENTYCZNOŚĆ, RZETELNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ, PRAWDZIWOŚĆ, POCHODZENIEITD.) POZYSKANYCH Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIKOPERACYJNYCH I INNYCH.

 

4. ZAJĘCIA WARSZTATOWE

Badanie wybranej informacji pod kątem  ww. kryteriów w oparciu o poznane metody.

Wnioskowanie i ocena informacji. Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.

 

5. POZASZPIEGOWSKIE REALIZACJE SPECJALNE wymierzone w organizację

• Prowokacja,

• Agentura wpływu,

• Dywersja,

• Aktywna agentura,

• Skrytobójstwo,

• Przekupstwo,

• Zagłuszanie,

• Dezorganizacja,

• Dezinformacja,

• Dezintegracja środowisk i grup społecznych,

• Inne.

  więcej: link do szkolenia

 

]]>
http://iszkolenia.pl/publikacje/pokaz/id/backup--storage-systems-summit--26-stycznia-2017-w-warszawie <![CDATA[ Backup & Storage Systems Summit- 26 stycznia 2017 w Warszawie!]]> 2017-01-03T11:39:00+01:00 Wydarzenie Backup & Storage Systems Summit, to okazja do pogłębienia wiedzy z zakresu ochrony danych. W przedsiębiorstwie utrata danych biznesowych może mieć katastrofalne skutki. Zatem ważne jest, aby zapewnić rozwiązania, umożliwiające przechowywanie kopii oraz zarządzanie nimi. Wspomniane technologie umożliwią automatyzację procesów tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych biznesowych szybko, bezpiecznie i wydajnie. Konferencja Backup & Storage Systems umożliwi Państwu nabycie cennej wiedzy, wymianę doświadczeń, poznanie wydajnych i skutecznych rozwiązań oraz nawiązanie nowych relacji biznesowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału i rejestracji na konferencję

 


 
 

 

 

 

 

W programie wydarzenia m.in.:

WYZWANIA PRIVACY BY DESIGN DLA SYSTEMÓW BACKUP’OWYCH Z PERSPEKTYWY NOWEGO ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Anna Kobylańska, Wojciech Kubiak, PwC Polska


BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZEŃ, DANYCH I DOKUMENTÓW

Robert Sekuła, HP Polska


BEZPIECZNY BACKUP – PRAWNE REGUŁY BEZPIECZNEGO PRZETWARZANIA INFORMACJI W CHMURZE

Damian Klimas, Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna


ANALIZA RYZYKA I AUDYT SYSTEMÓW BACKUPOWYCH WEDŁUG WYMAGAŃ STAWIANYCH PRZEZ ORGANY REGULACYJNE

Jacek Bajorek, Instytut Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji


Strona internetowa wydarzenia: http://backupstorage.pl/

Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny!
Uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona.

Uczestnikom konferencji zapewniamy przerwy kawowe oraz komplet materiałów konferencyjnych.

Kontakt z organizatorem:

tel.: 22-39-09-109
kom.: 531 806 841
website: http://pureconferences.pl
 

]]>
http://iszkolenia.pl/publikacje/pokaz/id/laureaci-programu-firma-szkoleniowa-i-doradcza-roku-2016-1 <![CDATA[Laureaci Programu Firma Szkoleniowa i Doradcza Roku 2016]]> 2016-12-21T10:56:00+01:00 Poznaliśmy Liderów wśród firm szkoleniowych i doradczych w Polsce. Oferują one kompleksowość usług. Celem ich działań jest zapewnienie pełnego dostępu do najnowszych trendów i udzielanie wsparcia w budowaniu firm. Charakteryzuje je profesjonalizm, pasja, wysoka jakość usług, zaangażowanie, doświadczenie i innowacyjność.
 
Laureatami Godła Firma Szkoleniowa Roku 2016 zostali:

CERTYFIKAT PLATYNOWY:
•    Agencja Usług Oświatowych "OMNIBUS" Sp. z o.o.
CERTYFIKAT ZŁOTY:
•    Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.
CERTYFIKAT SREBRNY:
•    ADEPT S.C.
•    Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o.
CERTYFIKAT MIEDZIANY:
•    Biznes Edukator Sp. z o.o.
•    INELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
•    EMT Systems sp. z o.o.
•    Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o.
•    Akademia Wiedza i PraktykaLaureaci Godła Firma Szkoleniowo-Doradcza Roku 2016 to:

CERTYFIKAT MIEDZIANY:
•    Centrum doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko Sp.J.
•    Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM
•    Mitura Academy

 

                

 

]]>
http://iszkolenia.pl/publikacje/pokaz/id/bezplatna-konferencja-knowledge-management-solutions-juz-25-stycznia-2017-w-warszawie <![CDATA[Bezpłatna Konferencja KNOWLEDGE MANAGEMENT SOLUTIONS już 25 stycznia 2017 w Warszawie!]]> 2016-12-13T02:56:00+01:00 Zapraszamy Państwa do rejestracji w konferencji poświęconej nowościom w zarządzaniu wiedzą.

Skuteczne zarządzanie wiedzą jest coraz ważniejszym źródłem przewagi konkurencyjnej oraz kluczem do osiągnięcia sukcesu rynkowego współczesnych przedsiębiorstw. Dzisiejsze organizacje muszą być elastyczne i szybkie, a platformy, procesy i programy powinny reagować w odpowiednim czasie, prowadząc jednocześnie do wzmocnienia wspólnych kompetencji pracowników i partnerów.

Konferencja przedstawi aktualne trendy oraz innowacje w obszarze zarządzania wiedzą, a liderzy technologii poruszą aspekty merytoryczne w zakresie tworzenia i rozwijania środowiska Knowledge Management w firmie. Wydajna oraz efektywna architektura środowiska zarządzania wiedzą, staje się głównym elementem rozwoju gospodarczego oraz kluczowym czynnikiem osiągania znaczących korzyści na rynku.
 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do rejestracji i udziału w konferencji!

KNOWLEDGE MANAGEMENT SOLUTIONS  już 25 stycznia 2017

W programie wydarzenia m.in.:

Modele, architektura i sposoby budowania środowiska zarządzania wiedzą w organizacji
   Ryszard Michalczyk,  Collegium Civitas

Facylitacja jako narzędzie zarządzania
   Monika Gąsienica, Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego Sp. z o.o.

Zarządzanie wiedzą w obszarze prawnym
   Karol Mikrut
 

Strona internetowa wydarzenia: http://knowledgemanagementsummit.pl/

Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny!
Uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona.

Uczestnikom konferencji zapewniamy przerwy kawowe oraz komplet materiałów konferencyjnych.

Kontakt z organizatorem:
tel.: 22-39-09-109
kom.: 531 806 841
website: http://pureconferences.pl

]]>
http://iszkolenia.pl/publikacje/pokaz/id/-4 <![CDATA[Chcesz zobaczyć różnicę między używaniem MS Excel, a używaniem MS Excel wspomaganym Metodyką 4TG?]]> 2016-12-07T01:19:00+01:00 Na licznych, oferowanych przez różne firmy, szkoleniach dowiesz się o najróżniejszych elementach MS Excel, zobaczysz działanie tych elementów wielu przykładach w arkuszu, które nie mają nic wspólnego z Metodyką 4TG.
Dostaniesz klocki i hasło: zbuduj sobie. 

MY NIE UCZYMY MS EXCEL, MY UCZYMY METODYKI 4TG
Na warsztatach dotyczących Metodyki 4TG dowiesz się o:
- używanych w Metodyce 4TG elementach MS Excel,
- zasadach, schematach projektowania i budowy rozwiązań,
- zasadach budowy rozwiązań: czytelnych, bezpiecznych i elastycznych,
- typowych funkcjonalnościach, które są ważne dla biznesu, budowie implementacji tych funkcjonalności (takich, których producent MS Excel nie zrealizował, albo zrealizował zdecydowanie gorzej),
- ocenianiu rozwiązań (są lepsze i gorsze, pokazujemy jak wybierać),
- staramy się, aby używać tylko najlepsze alternatywy do realizacji typowych funkcjonalności; dlatego nie używamy wielu, powszechnie używanych i promowanych na szkoleniach ECLD, elementów MS Excel.

Na warsztatach z Metodyki 4TG, oprócz klocków, dostaniesz większe typowe konstrukcje, zasady ich łączenia, metody projektowania i budowy (w tym schematy postępowania).

Przykład 1:
Program ECDL Excel Advanced (prawo jazdy komputerowe) promuje funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO (oraz WYSZUKAJ.POZIOMO), które realizują funkcjonalność relacji między strukturami danych (jedna i druga wybierają z jednej struktury wartość i umieszczają ją w innej strukturze danych).
Problem w tym, że po zmianie struktury danych (dostawienie/usunięcie kolumny/wiersza), z których funkcja korzysta, wybiera ona niewłaściwą pozycję. Wyobraźmy sobie, że model zawiera kilkadziesiąt arkuszy. W jednym z nich dostawiamy kolumnę – we wszystkich pozostałych trzeba sprawdzić, czy nie ma błędów w działaniu funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO.
Czy przy budowie lub modyfikacji rozwiązania jest na to czas?
W METODYCE 4TG używa się do realizacji funkcjonalności: relacji między strukturami danych funkcji PODAJ.POZYCJĘ i funkcji INDEKS; a dodatkowo obydwie funkcje mogą zdecydowanie więcej, niż funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO (WYSZUKAJ.POZIOMO).

 
Przykład 2:
Wiele osób wręcz nie umie nie posługiwać się tablicami przestawnymi.
Tablice przestawne realizują dwie funkcjonalności:
- transmitują dane ze źródeł zewnętrznych,
- prezentują te dane w tablicy.
Transmisję danych lepiej realizuje kilka innych narzędzi, które można znaleźć w menu: Dane | z innych źródeł. Do prezentacji danych lepiej przygotować panel managera wykorzystując do tego głównie wzory. Panel managera, który można zdecydowanie lepiej przygotować do potrzeb użytkownika niż to, co oferuje tablica przestawna.
Ale…
… tablica przestawna jest jednym z najlepszych narzędzi do pracy ręcznej (a tym Metodyka 4TG się nie zajmuje – zajmuje się zasadami, metodami budowania automatycznie działających rozwiązań o cechach: czytelność, bezpieczeństwo i elastyczność).

Tu czytelnik powinien być świadomy różnicy między: pracą ręczną (ad hoc), pracą automatyczną, oraz pracą automatyczną za pomocą rozwiązań o cechach jakościowych: czytelność, bezpieczeństwo i elastyczność. Niestety, świadomość dużej części osób używających MS Excel, jest taka, że użycie Ctrl C i Ctrl V, wprowadzanie wzorów w trakcie tworzenia raportu to już szczyt możliwości pracy w MS Excel. Dla tych osób informacja: MS Excel sam może realizować całość prac (między innymi: czytanie danych, umieszczanie w zaprojektowanych wcześniej strukturach danych, przetwarzanie, tworzenie raportów, sprawdzanie informacji, które w pierwszej kolejności zaprezentować użytkownikowi, …),
a rozwiązania powinny mieć wcześniej wymienione cechy jakościowe.  

Przykład 3:
W przypadku potrzeby zbudowania automatycznie działającego rozwiązania, należy rozpocząć od projektu. Zaprojektowania struktury danych, które są ważne z punktu widzenia przetwarzania danych, oznacza to konieczność równoczesnego zaprojektowania strumienia przepływu informacji korzystającego z tych struktur. Jednocześnie należy pamiętać o funkcjach informatyki (wprowadzanie danych, transmisja, przechowywanie, przetwarzanie, generowanie raportów), tak, aby nie realizować na raz wielu funkcji (tylko jedną) – wtedy łatwiej budować oraz modyfikować rozwiązanie w MS Excel.

Pamiętaj:
- jeśli projekt modelu będzie mało czytelny, to rozwiązanie w MS Excel będzie mało czytelne,
tym trudniej będzie się je analizować, poprawiać (modyfikować).
To, co napiszesz, potem będziesz czytać.

PAMIĘTAJ, że:
nabyte i utrwalone nawyki trudno zwalczyć, a reedukacja kosztuje więcej,
MY często musimy REEDUKOWAĆ

 
Czy jesteś zainteresowana / zainteresowany Metodyką 4TG?

Jeśli:

- znasz dobrze lub bardzo dobrze MS Excel i budujesz rozwiązania w arkuszu zapraszamy na warsztaty: Metodyka 4TG – projektowanie… (4 dni) tu dowiesz się o idei, schematach postępowania przy projektowaniu i budowie określonej klasy rozwiązań (czytelnych, bezpiecznych, elastycznych), zasadach Metodyki 4TG, budowie narzędzi do realizacji typowych funkcjonalności potrzebnych w biznesie (20% technicznych elementów, 80% zasad Metodyki 4TG), szybkie tempo prowadzenia zajęć, mniej więcej 2 razy więcej materiału niż na warsztatach Wstęp do Metodyki 4TG
(najbliższy termin 21-24 marca 2017, Poronin)

- mniej znasz MS Excel, to zapraszamy na warsztaty: Wstęp do Metodyki 4TG (3 dni) tu dowiedz się o idei, sposobach działania, zasadach Metodyki 4TG oraz potrzebnych narzędziach z Excel do realizacji tych zasad (50% technicznych elementów, 50% zasad Metodyki 4TG), średnie tempo prowadzenia zajęć, mniej więcej połowa materiału w porównaniu do warsztatów Metodyka 4TG projektowanie… (najbliższy termin 01-03 lutego 2017, Poronin)


Czy chcesz się dowiedzieć jak udoskonaliliśmy MS Excel?
To znaczy: jak powstała Metodyka 4TG?

Poniżej został przedstawiony schemat, na którym zostały wypisane dokonane kluczowe działania przy budowie Metodyki 4TG.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek nr 1. Schemat działań, które zostały podjęte przy powstaniu Metodyki 4TG.

Niestety, przy udoskonalaniu MS Excel musieliśmy odrzucić szereg rozwiązań, które proponuje Microsoft w MS Excel, a one nie nadają się w Metodyce 4TG do użycia ze względu na fakt, że metodyka wypracowała lepiej działające alternatywy (przypominamy kryterium oceny: bezpieczeństwo, czytelność i elastyczność). 


Wiedza i umiejętności wykorzystania Metodyki 4TG pozwalają na budowę systemów zarządzania: czytelnych, bezpiecznych i elastycznych. To jest to, czego nie gwarantują programy szkoleniowe firmowane przez producenta MS Excel.

Wykorzystując Metodykę 4TG zrobiliśmy wiele rozwiązań do zarządzania; w tym narzędzia, które dostosowujemy dla większości firm.
 


Promocja

Oferujemy teraz w promocji systemy do:
- tworzenia systemów JPK
- tworzenia analiz sprzedaży
Zobacz: www.4tg.pl

Autor: Tomasz Głuszkowski
 

]]>
http://iszkolenia.pl/publikacje/pokaz/id/bezplatna-konferencja-hr-solutions-trends-juz-6-grudnia-2016-w-warszawie <![CDATA[Bezpłatna konferencja HR SOLUTIONS TRENDS już 6 GRUDNIA 2016 w Warszawie!]]> 2016-12-05T01:16:00+01:00 Stosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych to klucz do sukcesu. Dlatego też są one coraz częściej wykorzystywane również w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. Coraz więcej szefów działów personalnych wdraża i korzysta z nowych technologii oraz oprogramowania m.in. do oceny pracowników.
Podczas konferencji zostaną zaprezentowane nowoczesne systemy i rozwiązania informatyczne dla departamentów Human Resources. Swoje produkty i usługi zaprezentują kluczowi gracze na rynku, a wiedzą i doświadczeniem podzielą się eksperci branżowi.

 


 
 

 

 „HR TRENDS”
już 6 GRUDNIA 2016 w Warszawie!
Zarejestruj się na wydarzenie już dziś!

W programie wydarzenia m.in.:

Pokonując silosy- jak program rozwojowy może pomóc w realizacji wspólnych celów?
Michał Szostkowski, HIAB

Czy jesteśmy skazani na kij i marchewkę? Nowe narzędzia motywacyjne skuteczne wobec pracowników z pokolenia „Z”
Tomasz Kalko, Arati

Wykorzystanie real-time marketingu w employer brandingu
Dagmara Pakulska, MJCC

Automatyzacja pracy i optymalizacja procesów w dziale HR
Artur Niewiadomski, GK Bać-Pol
 
Strona internetowa wydarzenia: http://hrtrends.pl/

Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny!
Uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona.

Uczestnikom konferencji zapewniamy przerwy kawowe oraz komplet materiałów konferencyjnych.

Kontakt z organizatorem:
tel.: 22-39-09-109
kom.: 531 806 841
website: http://pureconferences.pl
 

]]>
http://iszkolenia.pl/publikacje/pokaz/id/bezplatna-konferencja-business-intelligence-trends-1-grudnia-2016 <![CDATA[Bezpłatna Konferencja Business Intelligence Trends 1 grudnia 2016]]> 2016-11-03T01:27:00+01:00 Konferencja pomoże nabyć słuchaczom wiedzę, umożliwiającą doprowadzenie firmy do
doskonałości w zarządzaniu wydajnością organizacji, poprzez odpowiedź na pytania:
- Jakie są kierunki rozwoju BI?
- Jak opracować skuteczną metodę BI?
- Jak uzyskać zaangażowanie użytkowników biznesowych w BI?
- Jakie metody wdrażać dla poprawy jakości pracy danych?


 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału i rejestracji na konferencję

Business Intelligence Trends już 1 GRUDNIA 2016

W programie wydarzenia m.in.:

Zarządzanie jakością danych w instytucji finansowej
Michał Hoppel, Bank Zachodni WBK S.A.

Wykorzystanie w BI narzędzi Open Source – na przykładzie R i jego ekosystemu
dr inż. Artur Suchwałko, QuantUp.pl

Jak uzyskać zaangażowanie użytkowników biznesowych w BI? (Model OAMM, identyfikacja problemów, celów, rozwiązań)
Zbigniew Nowicki, Bluerank Sp. z o.o

Strona internetowa wydarzenia: http://bitrends.pl/

Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny!
Uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona.

Uczestnikom konferencji zapewniamy przerwy kawowe oraz komplet materiałów konferencyjnych.
 

]]>
http://iszkolenia.pl/publikacje/pokaz/id/jak-profesjonalnie-obslugiwac-i-skutecznie-sprzedawac---rzeszow-30112016 <![CDATA[Jak profesjonalnie obsługiwać i skutecznie sprzedawać - Rzeszów 30.11.2016]]> 2016-10-25T09:38:00+02:00 


DLA KOGO ?

Szkolenie dedykowane jest recepcjonistom, kierownikom i managerom recepcji.

CZAS TRWANIA I SPECYFIKA ZAJĘĆ:

Szkolenie warsztatowe prowadzone w formie interaktywnej z wykorzystaniem następujących narzędzi komunikacji:
•    wykład,
•    dyskusja moderowana,
•    ćwiczenia warsztatowe,
•    prezentacja studiów przypadku
•    sesje pytań i odpowiedzi


ZAKRES SZKOLENIA:

Podczas szkolenia uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania:
•    Jak ważne jest pierwsze wrażenie
•    Dlaczego recepcja jest „sercem" hotelu
•    Jak zwiększyć dochód poprzez up-selling i cros-selling
•    Jak stosować techniki sprzedaży i negocjacji
•    Jak skutecznie „bronić" cenę
•    Jakie wyróżniamy typy gości
•    Jak sprawić aby Wasz hotel był pierwszym wyborem dla gościa
•    Jak utrzymać lojalnych gości
•    Jak ważne jest reagowanie na skargi i reklamacje
•    Jak być liderem

TRENER: Piotr Tabor
Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim, ukończył zarówno studia podyplomowe w Krakowskiej Szkole Wyższej im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie - Nowoczesne Technologie i Strategie w biznesie turystycznym i hotelarskim jak także Akademię Hotelarza w French Institute of Management w Warszawie. W 2012 r. został absolwentem prestiżowych studiów MBA w zakresie - Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Praktyk zarządzający i doradzający w projektach hoteli niezależnych jak również w rozwiązaniach sieciowych m.in. Grupa Hoteli 21 (www.hotele21.pl) oraz Grupa Hotelowo - Turystyczna SANTUR (www.santur.pl). Kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu obiektami hotelowymi poparte wieloma sukcesami w połączeniu z współpracą z innymi ekspertami doprowadziło do powstania projektu - operacyjnego wsparcia dla hoteli pod nazwą HOTELE PLUS którym zarządza. Doświadczony trener - prowadzący szkolenia w zakresie: zarządzania, sprzedaży, HR oraz zagadnień branżowych z hotelarstwa i turystyki. Zrealizował i koordynował wiele projektów inwestycyjnych oraz HR. Pasjonat rozwoju personalnego w aspekcie mentoringu i coachingu.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: odbędzie się w dniach 30.11.2016 r. - godz. 9:00 -17:00 w Rzeszowie

CENA: 300 zł netto dla członków Hoteli PLUS dla pozostałych 600 zł netto za jednodniowe szkolenie.
Koszt obejmuje materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach kawowych, obiad, certyfikat ukończenia szkolenia.

Zasady dot. organizacji:
1.    Wpłat należy dokonać na konto mBank 61 1140 2004 0000 3802 7502 9375 podając w tytule płatności nazwę obiektu i imię i nazwisko uczestnika oraz lokalizacje szkolenia.
2.    Osoby, które zgłosiły udział a nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
3.    Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny przedstawiciel firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora szkolenia).
4.    W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania szkolenia, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty szkolenia.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia.
6.    Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.


Informacje i zgłoszenia:
tel. (048) 690 623 247
e-mail: kontakt@hoteleplus.pl

 

]]>
http://iszkolenia.pl/publikacje/pokaz/id/jak-profesjonalnie-obslugiwac-i-zwiekszac-sprzedaz-w-restauracji---rzeszow-29112016 <![CDATA[Jak profesjonalnie obsługiwać i zwiększać sprzedaż w restauracji - Rzeszów 29.11.2016]]> 2016-10-25T09:30:00+02:00

 

DLA KOGO ?

Szkolenie dedykowane jest kelnerom, barmanom, managerom restauracji i gastronomii.

CZAS TRWANIA I SPECYFIKA ZAJĘĆ:

Szkolenie warsztatowe prowadzone w formie interaktywnej z wykorzystaniem następujących narzędzi komunikacji:   
•    wykład,
•    dyskusja moderowana,
•    ćwiczenia warsztatowe,
•    prezentacja studiów przypadku,
•    sesje pytań i odpowiedzi


ZAKRES SZKOLENIA:

Podczas szkolenia uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania:
•    Jakie są standardy pracy w najlepszych restauracjach
•    Jak ważna jest rola kelnera w procesie obsługi i sprzedaży
•    Jak zwiększyć dochód poprzez up-selling i cros-selling
•    Jak stosować pytania otwarte
•    Jak skutecznie polecać pozycje z karty
•    Jakie wyróżniamy typy gości
•    Jak radzić sobie z trudnym klientem
•    Jak stosować pięć kroków naprawczych - HEART
•    Jak wyróżnić się obsługą
•    Jak być liderem

TRENER: Wojciech Dobrowolski
Absolwent Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ukończył ponadto „Podyplomowe Studia Menedżerskie" oraz „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" uzyskując uprawnienia starszego inspektora ds. BHP. Związany z branżą HoReCa (Hotele, Restauracje, Catering) od 2005 roku, z praktycznym doświadczeniem zdobytym w różnych obiektach o wysokim standardzie w kraju i za granicą. Pełnił funkcje kierownicze i menadżerskie w kilku obiektach w województwie podkarpackim - m.in. funkcje Dyrektora Marketingu i Sprzedaży w Dworze Ostoya/ Hotel Pałac/ Karczma przy Dworze w Jasionce, Menadżera Sprzedaży w Hotelu Nowy Dwór w Świlczy, czy Menadżera Gastronomii w Hotelu Hilton Garden Inn Rzeszów. Od 2014 roku kieruje i tworzy markę 5 STAR Hotel Consulting &Outsourcing - firma doradcza i outsourcingowa w branży HoReCa, specjalizują się w dostarczaniu wykwalifikowanych osób do pracy. W wolnej chwili interesuje się tematyką rozwoju osobistego oraz motywacji. Trener Hoteli PLUS szkolący w praktycznych aspektach pracy w gastronomii.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: odbędzie się w dniach 29.11.2016 r. - godz. 9:00 -17:00 w Rzeszowie

CENA: 300 zł netto dla członków Hoteli PLUS dla pozostałych 600 zł netto za jednodniowe szkolenie.

Koszt obejmuje materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach kawowych, obiad, certyfikat ukończenia szkolenia.

Zasady dot. organizacji:
1.    Wpłat należy dokonać na konto mBank 61 1140 2004 0000 3802 7502 9375 podając w tytule płatności nazwę obiektu i imię i nazwisko uczestnika oraz lokalizacje szkolenia.
2.    Osoby, które zgłosiły udział a nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
3.    Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny przedstawiciel firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora szkolenia).
4.    W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania szkolenia, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty szkolenia.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia.
6.    Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

Informacje i zgłoszenia:

tel. (048) 690 623 247
e-mail: kontakt@hoteleplus.pl
 

]]>
http://iszkolenia.pl/publikacje/pokaz/id/czym-jest-i-czemu-sluzy-socjotechnika <![CDATA[Czym jest i czemu służy socjotechnika?]]> 2016-08-12T02:33:00+02:00 Socjotechnika, która bywa też określana mianem „inżynierii społecznej” jest narzędziem wywierania wpływu oraz warunkowania zachowań poszczególnych osób bądź też całych grup społecznych z wykorzystaniem technik manipulacyjnych w celu osiągnięcia założonych celów. Jest niezwykle silnym i uzależniającym narzędziem, ponieważ stanowi kompilację wiedzy psychologicznej i socjologicznej dotyczącej funkcjonowania człowieka jako jednostki oraz jego relacji z otoczeniem tj. społecznością, w której się obraca.

Głównym celem oddziaływania socjotechnicznego jest wyłączenie reakcji analitycznych o zdroworozsądkowych człowieka na rzecz reakcji emocjonalnych sterowanych przez socjotechnika-manipulatora.

    W ostatnich latach w Polsce, coraz częściej można zaobserwować zjawisko wykorzystywania narzędzi socjotechnicznych w biznesie do pozyskiwania nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych przedsiębiorstw. Większość firm chcących chronić posiadane zasoby informacyjne inwestuje ogromne środki w zabezpieczenia fizyczne i teleinformatyczne, zapominając jednocześnie o zabezpieczeniu najsłabszego ogniwa systemu czyli człowieka, a tym samym pozostawia szeroko otwartą furtkę dla każdego napastnika chcącego pozyskać nieuprawniony dostęp do tych zasobów, a wykorzystującego w tym celu właśnie narzędzia socjotechniczne.

Pytanie czy można się ustrzec negatywnego oddziaływania napastnika stosującego narzędzia z zakresu inżynierii społecznej np. do wyłudzenia poufnej informacji? Całkowicie nie można, ale to nie oznacza, że jest się bezbronnym.  Istnieją bowiem narzędzie minimalizujące negatywne skutki takiego oddziaływania i minimalizację ryzyka. Jakie narzędzia mam na myśli? Przede wszystkim „zdrowy rozsądek”, trochę wiedzy oraz jasne i klarowne procedury wewnątrz organizacji.


Artykuł napisany przez naszego wykładowcę Artura Frydrycha - eksperta ds. bezpieczeństwa biznesu, który  specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochrona kontrinwigilacyjną i kontrwywiadowczą organizacji i osób, przeciwdziałaniu szpiegostwu gospodarczemu, wykorzystaniu narzędzi socjotechnicznych przy pozyskiwaniu nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych organizacji jak też zawalczeniem innych zagrożeń bezpieczeństwa biznesu (przestępczość pospolita, wrogie działania konkurencji, nielojalność pracowników).
 

]]>
http://iszkolenia.pl/publikacje/pokaz/id/co-decyduje-o-sukcesie-kierownika <![CDATA[Co decyduje o sukcesie kierownika?]]> 2016-08-10T01:06:00+02:00 Trudność w kierowaniu zespołem nie polega na posiadaniu szczególnej tajemnej wiedzy, lecz na zmianie sposobu myślenia i postrzegania.

Zarządzanie i kierowanie rozumiemy  jako gotowość do podejmowania ważnych, lecz niepopularnych decyzji menadżerskich, umiejętność powiedzenia NIE, nawet na przekór całemu zespołowi.

Po wielu dyskusjach znaleźliśmy pewną prawidłowość - efektywni kierownicy nie boją się ryzyka w kwestiach personalnych.

Odwaga w podejmowaniu decyzji czyni pracę kierownika szczególnym wyzwaniem.

Pierwsza oficjalna czynność nowego kierownika jest to wygłoszenie expose, rozumiane jako rozumiemy szczególne i jednorazowe wystąpienie nowego kierownika w związku z objęciem funkcji.

Jest ono szczególnie istotne, gdyż spełnia wiele funkcji, zarówno menadżerskich. Pozwala na przekazanie zespołowi w sposób uroczysty i bezpośredni swoich oczekiwań, możemy je nazwać regułami gry.

Takie działanie powoduje, że pracownicy są spokojniejsi, bo wiedzą czego mogą się - przynajmniej teoretycznie - spodziewać. Wiedzą, które działania szczególnie drażnią szefa i nie będzie na nie przyzwolenia. W pierwszym wystąpieniu, kierownik ponownie zwraca uwagę na priorytety oraz informuje zespół, za co będzie szczególnie doceniany. Takie przemówienie może być oparte na konkretnym schemacie, przykład przedstawiam poniżej.

EXPOSE SZEFA- pierwsze spotkanie z pracownikami

Przywitaj zespół, przekazując elementy osobistych emocji.

„Dzisiaj jest dla mnie szczególny dzień, kiedy mogę rozpocząć pracę z zespołem odnoszącym tak wspaniałe sukcesy….Jest do dla mnie szczególne, gdyż sam się z tego zespołu wywodzę…

Przedstawienie się - pełni funkcje, która pozwala Ci zbudować autorytet oparty na Twojej wiedzy eksperckiej, pokazujesz, że masz know-how, znasz się na swojej robocie, dzięki temu wzbudzisz zaufanie.

Opowiedzenie krótkiej, inspirującej historii z Twoim udziałem
- ten punkt pełni funkcję budowania Twojego autorytetu dzięki charyzmie, czyli umiejętności pobudzania innych przez wywoływanie pozytywnych emocji, które są ukierunkowane na rozwój.

Wyjaśnij, po co wygłaszasz „expose”

„Zależy mi na tym, aby od samego początku wszyscy dobrze się rozumieli…..” „Przed nami ważne zadania…………” Wraz ze zmianą stanowiska, zmianie ulegają moje cele, dlatego dołożę wszelkich starań, aby były one realizowane..”

Określenie Twoich wartości w pracy. Ten punkt pełni funkcję wzbudzania pozytywnej motywacji, stawia cię po „jasnej stronie mocy". Chętniej pracuje się z menedżerem, któremu „o coś chodzi"; „coś jest dla niego ważne"; „tu nie chodzi tylko o pieniądze"

Przykład: Bardzo sobie cenię rzetelność i profesjonalizm, dlatego pracuje w podejściu evidence-based training, bo pozwala mi zachować łączność pomiędzy zweryfikowanym empirycznie know-how i odróżnić je od modnej w świecie szkoleń pseudonaukowej paplaniny. Rzetelność wynika to również z kodeksu etycznego psychologa, który w 4 punkcie zasad ogólnych mówi o nieustannym dążeniu do stałej aktualizacji wiedzy, a w moim przypadku jest to wiedza dotycząca psychologii organizacji. Cenię sobie też dane słowo, czyli ludzką uczciwość wobec siebie nawzajem.

Wskaż, czego nie będziesz akceptować

„Zdaję sobie sprawę, że sytuacja na rynku jest trudna. Jednak nie upoważnia nas to do narzekania bez pomysłów na zmianę – tego nie będę tolerował…
Określenie zasad - czego nie akceptujesz w pracy. Ten punkt zawiera już kontraktowanie zasad z całym zespołem, wysyłasz dzięki niemu sygnał, gdzie są Twoje granice, co czyni Cię w oczach innych osobą przewidywalną a co za tym idzie bezpieczną.

Przykład: W codziennej pracy nie akceptuję nieuczciwości, zarówno względem siebie nawzajem jak i klientów. Przez uczciwość rozumiem również, informowanie o bieżącym obciążeniu zadaniami i dotrzymywanie terminów. Bardzo ważne jest dla mnie dotrzymywanie słowa, jeśli się na coś umawiamy to jest to obowiązujące. Nie akceptuję również wprowadzania efektownych ale empirycznie niepotwierdzonych elementów do metodyki szkoleń lub podręczników, próby przemycania NLP lub pop-psychologii będą spotykały się z pełną bezwzględnością.

Wskazanie, co jest dla nas szczególnie ważne

„Zależy mi na tym, abyście byli aktywni i dawali z siebie powyżej oczekiwań. Korzystajcie z wolnej ręki, aby kreatywnie znajdować rozwiązania”

 Określ jakie wsparcie oferujesz. Ta cześć expose ma za zadanie przybliżyć cię do codziennych potrzeb swojego zespołu, tworzysz wizerunek otwartych drzwi.

Przykład: Bardzo chętnie pomogę wszystkim w dostępie do literatury fachowej z zakresu psychologii organizacji. Możecie również liczyć na moje wsparcie w końcowym procesie sprzedaży. Ci z was, którzy pragną się rozwijać i zostać konsultantami ds. rozwoju zasobów ludzkich, dostaną ode mnie wsparcie i niezbędne narzędzia, podczas codziennej pracy nad projektami.

WAŻNE !!!  Uwagi końcowe:
Unikaj nabrzmiałych słów, które tylko teoretycznie mają przysporzyć Ci autorytetu (typu: „ w związku z powyższym", „uczęszczałem do..." , „albowiem" , i „dlategoż właśnie") te wszystkie słowa wypowiadane w takim kontekście raczej brzmią komicznie niż podniośle. Postaw się na chwilę na miejscu Twojego zespołu, oni pragną zobaczyć kogoś kto się zna na swojej robocie, szanuje innych ludzi, ma pomysł na dział i rzeczywiście lubi swoją pracę. Bądź w tym wszystkim szczery, pozostań sobą.

• Podsumuj swoją wypowiedź i zachęć zespół do działania

„Podsumowując wierzę, że przed nami kolejne wspaniałe wyzwania, które będą dla nas źródłem satysfakcji i podstawą wysokich premii ….

Po wygłoszonym expose można przejść do kolejnych wyzwań w pracy nowego kierownika.

NIE JESTEŚ JUŻ KOLEGĄ !!

Gdy kolega zostaje szefem jedna z najważniejszych rzeczy nich to jak najszybsza zmiana relacji z koleżeńskiej na relację podwładny - przełożony. Największym błędem jest okazywanie, że się „kumplujemy”, w obecności innych pracowników, co dodatkowo może nas narażać na zarzut faworyzowania wybranych osób.

Zbyt mocne przyjacielskie relacje nie będą nam pomagały w zarządzaniu pracownikami. Kluczowe jest tu wyraźne rozdzielenie dwóch sfer- czyli w pracy mamy układ formalny, a poza nią - przyjacielski.


Zachowujmy powagę oraz szacunek szczególnie w kontaktach z osobami spoza działu czy firmy. Ma to szczególnie znaczenie podczas imprez firmowych.

Kierownikowi bezwzględnie nie można narzekać na pracę, gdyż całkowicie podważa to jego autorytet i zdolności przywódcze.

Jeżeli pojawiają się jakieś sygnały, że coś jest nie tak w zespole, trzeba jak najszybciej reagować, zanim konflikt urośnie do rangi wielkiego problem.

Utwierdzanie pracowników w przekonaniu, że się ich ceni, po udzieleniu reprymendy, pozwala skoncentrować się na ich zachowaniu bez osobistych wycieczek.

Poza tym warto mieć na względzie wyniki badań przeprowadzonych w Polsce, które mówią, że po awansie wewnętrznym w ponad 40% przypadków relacje między zespołem, a nowym szefem ulegają pogorszeniu.

PODSUMOWANIE
W ogromnej większości przypadków awanse wewnętrzne się sprawdzają. Ich skuteczność zależy nie tylko od osobistych talentów nowego kierownika, ale głównie od wsparcia jakie otrzymuje on od organizacji i swoich przełożonych.

 


 

]]>