Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Ilustracja Galeria zdjęć Pełna nazwa firmy - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Rodzaj działalności - Brak danych

Lokalizacja działalności - Warszawa
Województwo - Mazowieckie

Krótka charakterystyka działalności:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to firma z ponad pięćdziesięciopięcioletnim doświadczeniem w obszarze badań wyrobów oraz certyfikacji osób i systemów zarządzania.

Jako organizacja wpisana na listę spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, członek Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNet (International Quality Net) i przedstawiciel Europejskiej Organizacji Jakości EOQ (The European Organisation for Quality) na Polskę, gwarantujemy najwyższe standardy jakości oferowanych usług.

Jako jedyni reprezentujemy Polskę w pracach Komitetu Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego EUEB (European Union Ecolabelling Board).

Posiadamy status jednostki notyfikowanej o numerze 1434, nadanym przez Komisję Europejską, w zakresie 10 dyrektyw nowego podejścia i przygotowujemy się do rozszerzenia swojej działalności o dalsze dyrektywy.

Jesteśmy ponadto członkiem międzynarodowych organizacji działających w obszarze badań i certyfikacji: Międzynarodowego Systemu Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych IECEE (International Electrotechnical Commission for Electrical Equipment) oraz Europejskiego Systemu Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych CCA(CENELEC Certification Agreement).

Zobacz pełne dane firmowe

Dane adresowe:

  • Województwo: mazowieckie
  • Miejscowość: Warszawa
  • Kod pocztowy: 02-699
  • Ulica: Kłobucka 23A

Osoba kontaktowa:

Lokalizacja na mapie: