Regulamin przetargów data publikacji: 2010-12-10, autor wpisu: Redakcja

 1. Definicje
  1. Przetargi – miejsce w portalu iSzkolenia.pl, gdzie podmioty ogłaszają zapotrzebowanie na wykonanie usługi określonej w ofercie przetargowej, a zainteresowani zgłaszają chęć jej wykonania poprzez wzięcie udziału w konkursie. W efekcie następuje wybór jednego z zainteresowanych, bądź pozostawienie przetargu nierozstrzygniętym, jeśli nie dokonano żadnego wyboru.
  2. Przetarg (aukcja) – jednorazowe zlecenie wykonania usługi poprzedzone konkursem wśród podmiotów, które wyrażą chęć realizacji warunków oferty przetargowej. Przetarg (aukcja) w portalu iSzkolenia.pl nie jest tożsamy z przetargiem w rozumieniu Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (tekst jednolity).
 2. Podmiot i przedmiot przetargu (aukcji)
  1. Podmiotami przetargu (aukcji) są: Przetargodawca i Przetargobiorca.
  2. Przetargodawca ogłasza przetarg (aukcję) na wykonanie określonej usługi, a Przetargobiorca przystępuje do niego, zapewniając jednocześnie posiadanie zasobów niezbędnych do spełnienia warunków oferty przetargowej.
  3. Przedmiotem przetargu (aukcji) jest wykonanie usługi, którą określa nazwa przetargu (aukcji), czas jej trwania, typ oferty, liczbę osób, typ i standard obiektu, godzinowy czas trwania spotkania, data wykonania, miejsce oraz szczegółowy opis oferty.
 3. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu (aukcji)
  1. Obie strony zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu portalu iSzkolenia.pl.
  2. Zarówno Przetargodawca, jak i Przetargobiorca muszą być zarejestrowani w portalu iSzkolenia.pl. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek akcji w przetargu (aukcji) konieczne jest wcześniejsze zalogowanie się.
  3. Przetargodawaca zamieszcza oferty przetargowe bezpłatnie.
  4. Przetargodawca ma prawa ingerować w treść opublikowanego przetargu (aukcji).
  5. Przetargobiorca, który jest zainteresowany wzięciem udziału w przetargu (aukcji) dostaje bezpłatne uczestnictwo w nim w ramach abonamentu dla firm.
  6. Przetargobiorca, który jest zainteresowany wzięciem udziału w przetargu (aukcji), a nie ma wykupionego abonamentu, zobowiązany jest nabyć odpowiedni pakiet. Jeden kupon umożliwia wzięcie udziału w jednym przetargu (aukcji).
  7. Przetargobiorca, niezależnie od wyniku przetargu (aukcji), w którym brał udział, traci bezpowrotnie wykorzystany kupon.
  8. Po zakończeniu przetargu (aukcji), Przetargodawca wybiera jedną ze złożonych ofert. Przetargodawcy przysługuje prawo nie wybrania żadnej z ofert Przetargobiorców.
  9. Wszelkie dalsze ustalenia między Przetargodawcą a zwycięzcą przetargu (aukcji) są wykonywane bez udziału portalu iSzkolenia.pl.
  10. Strony przetargu są na bieżąco informowane drogą elektroniczną o aktualnej sytuacji dotyczącej danego przetargu (aukcji).
 4. Postanowienia końcowe
  1. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 15.03.2010 do odwołania.
  2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu portali iSzkolenia.pl.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.