Porady Ekspertów

DLACZEGO METODYKA 4TG NIE WYKORZYSTUJE NARZĘDZIA: TABELA? data publikacji: 2017-03-02, autor wpisu: Redakcja iSzkolenia.pl

Dlatego, że: narzędzia zaproponowane w MS Excel
nie pomagają w dbaniu, o jakość rozwiązania, a Metodyka 4TG dba o to.

Metodyka 4TG, do realizacji funkcjonalności realizowanych przez narzędzie TABELA (zobacz Rysunek), używa REJESTRÓW.  Dzięki rejestrom, można łatwiej uzyskać rozwiązanie o cechach: bezpieczeństwo, czytelność i elastyczność (łatwiej dopasować strukturę rejestrową do realizacji potrzeb wynikłych z problemu do rozwiązania).

 

  

 
Rysunek. Pomoc na temat Tabeli.

MS Excel promuje przechowywanie danych w ramach TABELI, a Metodyka 4TG proponuje przechowanie danych w strukturze REJESTROWEJ.

TABELE wykorzystują narzędzia NAZWY ZAKRESÓW, które Metodyka 4TG zdecydowanie odrzuca ze względu na trudności w modyfikacji rozwiązań, i ich czytelności projektowej.
Aby samodzielnie wyrobić sobie zdanie wystarczy wyobrazić sobie, co się dzieje z nazwami
w przypadku skopiowania arkusza, w którym występują nazwy. Nazwy mnożą się, trudno rozpoznać powiązania między wzorami (skąd pochodzą dane we wzorach). Można też wyobrazić sobie w rozwiązaniu setki nazw – pytanie: jak nimi zarządzać (na przykład w przypadku potrzeby modyfikacji rozwiązania)?
Wniosek: używanie nazw radykalnie obniża bezpieczeństwo, obniża czytelność, a to znaczy większy czas analizy wzorów, większy czas poprawiania rozwiązania.

Podstawową cechą organizacji danych w postaci REJESTRÓW jest możliwość łatwego zastosowania tych struktur do budowy całych systemów wyposażonych w komplet funkcjonalności do zarzadzania rejestrami.
W Metodyce 4TG, zostały stworzone uniwersalne narzędzia, które sterują standardowymi funkcjonalnościami.
Na przykład: dopisywanie danych do rejestru, usuwanie, wstawianie wewnątrz rejestru, kopiowanie całych bloków z danymi – wartościami oraz formułami, tworzącymi relacje między strukturami danych, przechowania danych w postaci wartości i możliwości ich automatycznego przeliczenia za pomocą formuł – to jest niezbędne w przypadku rozwiązań, w który przeliczenie wzorów trwa zbyt długo). Te standardowe funkcjonalności mają cechy: bezpieczeństwo, czytelność i elastyczność. Tego w ogóle nie ma w TABELACH.

W ramach Metodyki 4TG zostały wypracowane zasady budowy i użytkowania rejestrów oraz tworzenia relacji między rejestrami. Zasady tworzenia na podstawie rejestrów: RAPORTÓW, w których dane są automatycznie wyfiltrowane albo agregowane; a dane liczbowe mogą być automatycznie sortowane. RAPORTY sterowane są parametrami. Na stronach internetowych można znaleźć pojęcia: panele użytkownika, dashboardy. Według Metodyki 4TG są to: RAPORTY STEROWANE PARAMETRAMI (w przypadku dashboardów można byłoby dodać – zaawansowane raporty sterowane parametrami). Jeszcze bardziej zaawansowana forma raportów w METODYCE 4TG została nazwana PANELE MANAGERSKIE. Na podstawie informacji w tych narzędziach managerowie mogą podejmować decyzje oraz zapisywać informacje związane z decyzjami do tego panelu, które na żądanie są przepisywane do struktury rejestrowej, a później automatycznie odczytywane ponownie z rejestru do panelu managerskiego.

_______________
W Metodyce 4TG, część funkcjonalności zaproponowanych w MS Excel, nie jest używana, ze względu na:
- niewielki zakres obsługi funkcjonalności, którą realizują (na przykład: wybór z listy - bardzo ułomnie zrealizowany w MS Excel, a zupełnie inaczej zaimplementowany w Metodyce 4TG),
- konieczną pracę ręczną,
- zbyt dużą złożoność rozwiązania dla użytkownika,
- niskie bezpieczeństwo, …
… dlatego Metodyka 4TG jest dla osób, które (przy powtarzalnych czynnościach) nie chcą pracować ręcznie, chcą mieć większe bezpieczeństwo i komfort pracy, chcą spędzać mniej czasu przy MS Excel. Dlatego Metodyka 4TG dostarcza narzędzi, sposobów, zasad, metod, standardowych rozwiązań, schematów postępowania dla realizacji rozwiązań:
- modeli – odbezpieczonych rozwiązań (dla użytkowników),
- aplikacji – zabezpieczonych rozwiązań w MS Excel (dla operatorów).
Takich rozwiązań, które są bezpieczne, czytelne i elastyczne. 

Nawyki pracy w MS Excel czasem są trudne do wykorzenienia. Dlatego staramy się REEDUKOWAĆ. Sposób myślenia tablicami przestawnymi, praca za pomocą filtrów ręcznych, … powoduje, że narzędzie MS Excel postrzegane jest przede wszystkim, jako narzędzie do pracy ręcznej w MS Excel, a nie automatycznej.


Myśląc takimi schematami można byłoby powiedzieć:
- elementy MS Excel realizują wszelkie funkcjonalności Metodyki 4TG.

Z punktu widzenia Metodyki 4TG należy odpowiedzieć:
- tak, tylko różnica między realizacją tych funkcjonalności jest zdecydowanie inna;
różnica w sposobie realizacji wpływa na:
- czas użytkowania
oraz
- bezpieczeństwo, czytelność oraz elastyczność rozwiązania.
To znaczy: łatwość modyfikacji rozwiązania, łatwość dopasowania do potrzeb (łatwość dostawienia kolejnej funkcjonalności), łatwość użytkowania, szybkość działania, prostotę, mniejsze prawdopodobieństwo błędów, … o to dba Metodyka 4TG (zobacz www.4tg.pl).

  

Zdjęcie autora

Autor publikacji:

Redakcja iSzkolenia.pl — profesjonalny portal branży szkoleniowej