Wydarzenia

Skuteczne pozyskiwanie i zarządzanie lojalnością klientów biznesowych data publikacji: 2017-04-21, autor wpisu: Redakcja iSzkolenia.pl

Kraków 8-9.05.2017 r.

DLA KOGO ?

Szkolenie dedykowane jest właścicielom hoteli, osobom zarządzającym jak i pracownikom działów marketingu i sprzedaży.

CZAS TRWANIA I SPECYFIKA ZAJĘĆ:

Szkolenie warsztatowe prowadzone w formie interaktywnej z wykorzystaniem następujących narzędzi komunikacji:

•    wykład,
•    dyskusja moderowana,
•    ćwiczenia warsztatowe,
•    prezentacja studiów przypadku,
•    sesje pytań i odpowiedzi


ZAKRES SZKOLENIA:

•    Dostosowanie oferty do potrzeb poszczególnych segmentów czyli jak przygotować ofertę  skierowaną  do organizatora szkoleń, a jak do organizatora konferencji
•    Kluczowe elementy oferty handlowej - najbardziej poszukiwane udogodnienia dla klientów szkoleniowych, konferencyjnych, eventowych
•    Proces podejmowania decyzji zakupowych przez klientów (gdzie klienci poszukują informacji o naszym obiekcie?)
•    Jak dotrzeć do naszych potencjalnych klientów biznesowych?
•    Podstawowe etapy prowadzenia procesu sprzedaż owego z klientem
•    Budowanie bazy kontrahentów i prowadzenie polityki handlowej (zakres obowią zków działu sprzedaż y lub osób pełnią cych funkcje sprzedaż owe; budowanie i dbałość o bazę kontrahentów oraz opracowywanie celów handlowych dla pracowników /plany tygodniowe, miesię czne i roczne/
•    Strategia sprzedaż y telefonicznej (ocena skuteczności prowadzonych obecnie
rozmów telefonicznych, analiza najczę ściej popełnianych błę dów, sposoby prezentacji oferty obiektu poprzez kanał telefoniczny)
•    Prowadzenie komunikacji e-mailowej (ocena prowadzonej korespondencji e-mailowej, analiza ewentualnych błę dów i wskazanie obszarów do ulepszeń)
•    Podstawowe techniki negocjacyjne (techniki stosowane na począ tku negocjacji oraz podczas procesu negocjacyjnego czyli o przepuszczaniu martwych krów, skubaniu, szokowaniu ofertą )
•    Skuteczne umawianie spotkań bezpośrednich (wskazanie najczę stszych obiekcji klientów przed spotkaniem)
•    Obrona oferty i ceny (kwestionowanie kalkulacji przez klientów i techniki prezentacji ceny wpływające na jej utrzymanie lub podniesienie)TRENER: Dagmara Plata - Alf

Pasjonatka marketingu i zarządzania, związana od ponad 14 lat z branżą HoReCa. CEO w firmie Hotel Media Group specjalizującej się w doradztwie i prowadzeniu działań marketingowych dla prestiżowych hoteli i restauracji. Jest autorką licznych artykułów z zakresu marketingu oraz zarządzania. Regularnie publikuje w magazynach Biznes Restauracje & Catering oraz Biznes Hotel. Realizuje swoją pasję i dzieli się wiedzą także podczas wykładów akademickich (m.in. na Akademii Leona Koźmińskiego, czy też Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie). Absolwentka studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego oraz MBA na University of Bedfordshire. Prowadzi swojego bloga dagmaraplataalf.pl. Ekspert branżowy w Hotelach PLUS.

TERMIN  I MIEJSCE SZKOLENIA:  odbędzie się w dniach 08-09.05.2017 r. w Krakowie

CENA:  1550 zł netto (dla obiektów należących do sieci Hotele PLUS – specjalna zniżka)
Koszt obejmuje 2 – dniowe praktyczne szkolenie, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach kawowych, obiad, certyfikat ukończenia szkolenia.

Zasady dot. organizacji:
1.    Wpłat należy dokonać na konto mBank 61 1140 2004 0000 3802 7502 9375 podając w tytule płatności nazwę obiektu i imię i nazwisko uczestnika oraz lokalizacje szkolenia.
2.    Osoby, które zgłosiły udział a nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
3.    Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny przedstawiciel firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora szkolenia).
4.    W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania szkolenia, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty szkolenia.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia.
6.    Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.


Informacje i zgłoszenia: tel. (048) 690 623 247
e-mail: kontakt@hoteleplus.pl


*W przypadku średniej oceny uczestników jakości szkolenia na podstawie wypełnionych ankiet na poziomie 2 lub niższym (w skali 1-5) Organizator zwraca Wszystkim którzy wypełnili ankiety koszty szkolenia.


Zdjęcie autora

Autor publikacji:

Redakcja iSzkolenia.pl — profesjonalny portal branży szkoleniowej