Wydarzenia

Specjalista ds. szpiegostwa gospodarczego i ochrony kontrinwigilacyjnej organizacji data publikacji: 2017-01-25, autor wpisu: Redakcja iSzkolenia.pl

Specjalista ds. szpiegostwa gospodarczego i ochrony kontrinwigilacyjnej organizacji i osób oraz bezpieczeństwa korporacyjnego - SPECJALISTYCZNY KURS ZAWODOWY Z ROZBUDOWANYM MODUŁEM WARSZTATOWYM - szkolenie dwu częściowe - 8 dni

7 - 10 lutego - cz. 1 oraz 14 - 17 lutego 2017 r. - cz. 2

 godz.9.30-16.00

 W  zakresie:

• FUNKCJONOWANIA ORAZ METOD PRACY STOSOWANYCH W DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZY REALIZACJACH WYWIADU GOSPODARCZEGO,

• PROWADZENIA REALIZACJI WYWIADOWCZYCH IKONTRWYWIADOWCZYCH,

• OCHRONY KONTRINWIGILACYJNEJ ORGANIZACJI I OSÓB,

• REALIZACJI DZIAŁAŃ MINIMALIZUJĄCYCH ZAGROŻENIEPRZESTĘPCZOŚCIĄ POSPOLITĄ,

• POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH,

• NEUTRALIZACJI INNYCH ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU.

O SZKOLENIU:

Tylko jedna edycja w roku!

Ilość miejsc ograniczona.

Mała grupa słuchaczy gwarantująca wysoki poziom dydaktyczny oraz swobodny dostęp do wykładowcy.

IDEA SZKOLENIA:

Niezależnie od tego co o tym myślimy, musimy zdać sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach WALKA O RYNEK najczęściej sprowadza się do WOJNY O INFORMACJĘ!

Wojny na której wszystkie chwyty są dozwolone zastosowane metody coraz bardziej bezwzględne. To co niedawno było ściśle reglamentowaną domeną działań państwowych służb specjalnych, obecnie jest powszechne w życiu biznesowym jako codzienne narzędzie pracy wielu firm komercyjnych.

Coraz częściej powstają wyspecjalizowane "prywatne agencje szpiegowskie" dysponujące ogromnymi budżetami realizacyjnymi, wysokiej klasy specjalistami oraz techniką nie odbiegającą od tej jaką dysponują służby państwowe. I chociaż mówimy tutaj o realizacjach odnoszących się głównie do rynku komercyjnego, to ich celem nie są wyłącznie „prywatni” przedsiębiorcy (firmy, spółki, korporacje), ale także podmioty państwowe (najczęściej agencje rządowe, urzędy i instytucje różnego szczebla) dysponujące wiedzą o podmiotach gospodarczych, kształtowaniu rynku lub chociażby organizujące przetargi o dużej wartości.  Dziś już chyba nikt nie ma wątpliwości, że INFORMACJA NA RYNKU JEST TOWAREM! Towarem często bezcennym. Towarem podlegającym zarówno wszystkim prawom rynku, a tu głównie prawu podaży i popytu, jak też wszystkim jego patologiom jak kradzież, nielegalny obrót, niszczenie, fałszowanie, wyłudzanie, nieuprawnione wykorzystanie itd.

Nie wszyscy natomiast mają świadomość skali i zakresu zjawiska, stosowanych metod oraz możliwych konsekwencji (nie tylko biznesowych), przez co pozostają praktycznie bezbronni w obliczu zagrożenia.

W tym miejscu warto też wspomnieć, że realizacje „wywiadowcze” już dawno przestały ograniczać się do operacyjnego pozyskiwania kluczowych informacji. Obecnie to przede wszystkim działania których celem jest wywieranie różnorakiego wpływu na funkcjonowanie jednostki (jej pracowników) będącej celem danej realizacji(ataku).

Dlatego właśnie opracowaliśmy ten unikalny program szkolenia ukazujący omawiane zjawiska zarówno z punktu widzenia potencjalnego napastnika (proces typowania i planowania) jak i potencjalnej ofiary – organizacji lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo (ochronę) własnych zasobów.

Wszystkich zainteresowanych tematyką zapraszamy do udziału!

PROGRAM SZKOLENIA:

1. RYNEK INFORMACJI

• Czym jest informacja i jaką ma wartość na rynku,

• Potrzeby informacyjne podmiotów gospodarczych i instytucji,

• Wywiad i kontrwywiad gospodarczy,

• Rola wywiadu gospodarczego w zarządzaniu przedsiębiorstwem,

• Wywiad gospodarczy a system nieformalnego zbierania danych,

• Krótki zarys historii "branży" w Polsce i na świecie,

• Źródła informacji (główne źródła informacji, źródła pierwotne iwtórne, wewnętrzne i zewnętrzne, ich wady i zalety).

2. WYWIAD i KONTRWYWIAD

• Wywiad i kontrwywiad jako służby i jako zadania,

• Rodzaje wywiadu -biały, szary, czarny -i ich charakterystyka,

• Zadania wywiadu gospodarczego,

• Zainteresowania wywiadu gospodarczego,

• Sposoby opisu zjawisk i osób,

• Cykl wywiadu gospodarczego,

• Służby informacyjno-wywiadowcze (specyfika ich zadań i podziałukompetencji),

• Służby policyjno-prewencyjne,.

• Podstawowe narzędzia pracy operacyjnej,

• Niebezpieczny styk szpiegostwa gospodarczego (komercyjnego) ze szpiegostwem międzynarodowym (państwowym).

3. CYKL REALIZACYJNY OPERACYJNEGO POZYSKIWANIA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH

METODY BADANIA INFORMACJI (WARTOŚĆ, AUTENTYCZNOŚĆ, RZETELNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ, PRAWDZIWOŚĆ, POCHODZENIEITD.) POZYSKANYCH Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIKOPERACYJNYCH I INNYCH.

 

4. ZAJĘCIA WARSZTATOWE

Badanie wybranej informacji pod kątem  ww. kryteriów w oparciu o poznane metody.

Wnioskowanie i ocena informacji. Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.

 

5. POZASZPIEGOWSKIE REALIZACJE SPECJALNE wymierzone w organizację

• Prowokacja,

• Agentura wpływu,

• Dywersja,

• Aktywna agentura,

• Skrytobójstwo,

• Przekupstwo,

• Zagłuszanie,

• Dezorganizacja,

• Dezinformacja,

• Dezintegracja środowisk i grup społecznych,

• Inne.

  więcej: link do szkolenia

 

Zdjęcie autora

Autor publikacji:

Redakcja iSzkolenia.pl — profesjonalny portal branży szkoleniowej