Szkolenia - Zestawienie ofert

Nazwa szkolenia: Typ szkolenia: Kategorie szkolenia: Wartość: Rabat:
DALSZY UŻYTKOWNIK- obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte ochrona środowiska 738.00 zł -
Dokumentacja produktów kosmetycznych- warsztaty THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte ochrona środowiska 738.00 zł -
Główny Księgowy (księgowość III Stopnia) Akademia Specjalistów FINANSUS szkolenie otwarte księgowe, podatki, rachunkowość 2200.00 zł 5%
Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2015/830/UE- warsztaty THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte ochrona środowiska 738.00 zł -
Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem CLP – szkolenie ogólne THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte ochrona środowiska 738.00 zł -
Kontrola w branży chemicznej, czyli jak przygotować się do kontroli inspekcji państwowych THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte ochrona środowiska 738.00 zł -
Produkty biobójcze – przepisy, uzyskanie stosownego pozwolenia i zachowanie jego ważności THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte ochrona środowiska 738.00 zł -
REACH i CLP-obowiązki przedsiębiorcy wynikające z rozporządzeń REACH i CLP THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte ochrona środowiska 738.00 zł -
Rejestracja substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte ochrona środowiska 738.00 zł -
Samodzielny Księgowy - bilansista (I i II stopnia) na księgach handlowych Akademia Specjalistów FINANSUS szkolenie otwarte księgowe, rachunkowość, Szkolenia zawodowe 1900.00 zł 5%