Szkolenia - Zestawienie ofert

Nazwa szkolenia: Typ szkolenia: Kategorie szkolenia: Wartość: Rabat:
ADR dla początkujących THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte transport 738.00 zł -
Audytor wewnętrzny REACH THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte audyt wewnętrzny 1845.00 zł -
DALSZY UŻYTKOWNIK- obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte przemysł 738.00 zł -
Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2015/830/UE oraz najnowsze zmiany w oznakowaniu (UFI) – warsztaty THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte przemysł 738.00 zł -
Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem CLP – szkolenie ogólne THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte przemysł 738.00 zł -
Kontrola w branży chemicznej, czyli jak przygotować się do kontroli inspekcji państwowych THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte przemysł 738.00 zł -
Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z rozporządzeń REACH i CLP THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte przemysł 738.00 zł -
Prawidłowe oznakowania produktów chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP – warsztaty THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte przemysł 738.00 zł -
Prawidłowe oznakowanie oraz transport produktów kosmetycznych THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte transport 738.00 zł -
Proaktywna sprzedaż telefoniczna produktów i usług Grupa Szkoleniowa SOLBERG szkolenie otwarte efektywność osobista, komunikacja, Umiejętności Osobiste 690.00 zł -