Szkolenia - Zestawienie ofert

Nazwa szkolenia: Typ szkolenia: Kategorie szkolenia: Wartość: Rabat:
WELLBEING FAST TRACK - DROGA SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA STRESEM Talo Group szkolenie otwarte efektywność osobista 1217.70 zł 20%
Rozwój osobisty. Budowa autorytetu menadżera Effect Group Sp. z o.o. szkolenie otwarte przywództwo, kierowanie, efektywność osobista 1709.70 zł 15%
Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy Effect Group Sp. z o.o. szkolenie otwarte Umiejętności Osobiste, autoprezentacja, komunikacja 1586.70 zł 20%
Motywowanie i zarządzanie wiekiem – czyli jak wydobyć i pozyskać od ludzi to co w nich najlepsze Effect Group Sp. z o.o. szkolenie otwarte kierowanie, motywowanie, przywództwo 1709.70 zł 15%
Pomiary elektryczne ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych Talo Group szkolenie otwarte BHP 1217.70 zł 25%