Szkolenia - Administracja

Nazwa szkolenia: Typ szkolenia: Kategorie szkolenia: Wartość: Rabat:
ABC Finansów publicznych w praktyce - Kompendium aktualnych przepisów. Analiza aspektów prawnych, finansowych i organizacyjnych Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte administracja samorządowa 2447.70 zł -
Administrowanie budynkami użyteczności publicznej w praktyce. Certyfikowane szkolenie online. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte administracja samorządowa 1414.50 zł 15%
Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte administracja samorządowa 1537.50 zł 15%
Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych. Certyfikowane szkolenie online. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte administracja samorządowa 1414.50 zł 15%
Dostęp do informacji publicznej – zasady i ograniczenia Effect Group Sp. z o.o. szkolenie otwarte administracja samorządowa 922.50 zł -
Dostęp oraz ponowne wykorzystanie informacji publicznej - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte administracja samorządowa 1340.70 zł 15%
Dostęp oraz ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Certyfikowane szkolenie online. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte administracja samorządowa 1217.70 zł 15%
Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych Effect Group Sp. z o.o. szkolenie otwarte administracja samorządowa 971.70 zł -
Inspektor Ochrony Danych – obowiązki w praktyce Effect Group Sp. z o.o. szkolenie otwarte administracja samorządowa 1586.70 zł -
Kodeks postępowania administracyjnego Effect Group Sp. z o.o. szkolenie otwarte administracja samorządowa 1340.70 zł -