Szkolenia - Finanse i rachunkowość - inwestowanie

Nazwa szkolenia: Typ szkolenia: Kategorie szkolenia: Wartość: Rabat:
Gospodarka nieruchomościami - praktyczne zastosowanie Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów powiązanych. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte inwestowanie 1537.50 zł 15%
ABC Zamówień Publicznych z uwzględnieniem elektronizacji - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Kołobrzegu (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie) Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte inwestowanie 2447.70 zł -
ABC Zamówień Publicznych z uwzględnieniem elektronizacji 2018 - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte inwestowanie 2447.70 zł 10%
Analiza sytuacji przedsiębiorstwa w praktyce: ocena biznesowa, szanse i zagrożenia na tle aktualnej pozycji rynkowej. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte inwestowanie 1955.70 zł 15%
Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte inwestowanie 1537.50 zł 20%
Eksploatacja Obiektów Budowlanych – Kompendium obowiązujących przepisów i najlepszych praktyk. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte inwestowanie 2693.70 zł -
Elektronizacja i problemy w realizacji zamówień publicznych - 2-dniowe szkolenie obejmujące regulacje prawne i aspekty praktyczne. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte inwestowanie 1217.70 zł 10%
Kosztorysowanie w procesie budowlanym - 2-dniowe warsztaty pomocne w praktycznym przygotowywaniu, wdrażaniu i rozliczaniu umów o roboty budowlane. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte inwestowanie 1537.50 zł 15%
Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – przygotowanie do respektowania przepisów. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte inwestowanie 1463.70 zł -
Podatek od nieruchomości w praktyce Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte inwestowanie 1537.50 zł 15%