Szkolenia - Finanse i rachunkowość - rachunkowość

Nazwa szkolenia: Typ szkolenia: Kategorie szkolenia: Wartość: Rabat:
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte rachunkowość 1463.70 zł 15%
Błędy w projektach unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte rachunkowość 1463.70 zł 15%
Dobre praktyki podczas realizacji projektów unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte rachunkowość 1463.70 zł 15%
Główny Księgowy (księgowość III Stopnia) Akademia Specjalistów FINANSUS szkolenie otwarte rachunkowość 2200.00 zł 5%
Jak realizować projekt współfinansowany ze środków UE, by unikać niekwalifikowalności wydatków, przekroczenia terminów i ustalonego budżetu? Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte rachunkowość 1463.70 zł 15%
Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych praktyk - inspirujące Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte rachunkowość 1537.50 zł 15%
Księgowość Projektów Unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte rachunkowość 1537.50 zł 15%
Letnia Szkoła Księgowości Projektów Unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte rachunkowość 1537.50 zł 15%
Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte rachunkowość 1537.50 zł 15%
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte rachunkowość 1463.70 zł 20%