Szkolenia - Kursy - pedagogiczne

Nazwa szkolenia: Typ szkolenia: Kategorie szkolenia: Wartość: Rabat:
Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela-studia podyplomowe kwalifikacyjne Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie szkolenie otwarte pedagogiczne 2750.00 zł -
Interpretacja opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (IPET). Jak pracować w klasie z dzieckiem z orzeczonymi dysfunkcjami? Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli szkolenie zamknięte pedagogiczne 0.00 zł -
Jak przeciwdziałać skutkom stresu i wypaleniu zawodowemu? Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli szkolenie zamknięte pedagogiczne Cena do ustalenia -
Jak rozmawiać z uczniem, klasą, rodzicem lub przełożonym? Zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli szkolenie zamknięte pedagogiczne Cena do ustalenia -
Komunikacja społeczna w szkole Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli szkolenie zamknięte pedagogiczne Cena do ustalenia -
Program przeciwdziałania przemocy w szkole Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli szkolenie zamknięte pedagogiczne Cena do ustalenia -
Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli szkolenie zamknięte pedagogiczne Cena do ustalenia -
Skuteczne działania wychowawcze i profilaktyczne Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli szkolenie zamknięte pedagogiczne Cena do ustalenia -
Tańce intagracyjne Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli szkolenie zamknięte pedagogiczne Cena do ustalenia -
Wyniki ewaluacji wewnętrznej wartością zbiorową w planowaniu rozwoju placówki (przedszkola) Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli szkolenie zamknięte pedagogiczne Cena do ustalenia -