Szkolenia - Laboratoria

Nazwa szkolenia: Typ szkolenia: Kategorie szkolenia: Wartość: Rabat:
Warsztaty doskonalące dla pełnomocników i auditorów wewnętrznych systemu zarządzania w laboratoriach według PN-EN ISO/IEC 17025 oraz procedur PCA Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. szkolenie otwarte laboratoria 602.70 zł -