Szkolenia - Logistyka - transport

Nazwa szkolenia: Typ szkolenia: Kategorie szkolenia: Wartość: Rabat:
ADR – zmiany w ustawie o transporcie towarów niebezpiecznych Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo szkolenie otwarte transport 910.20 zł 10%
INCOTERMS 2010 Effect Group Sp. z o.o. szkolenie otwarte transport 848.70 zł 15%
Jak Zawierać Dobre Umowy w Transporcie i Spedycji? ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o. szkolenie otwarte transport 971.70 zł 20%
Konosamenty Transport Morski, Stawki i Dokumenty EKSPERT HANDLOWY S.C. www.eksperthandlowy.eu szkolenie otwarte transport 898.99 zł 10%
Przepisy ADR w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie Effect Group Sp. z o.o. szkolenie otwarte transport 848.70 zł 15%
Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski Effect Group Sp. z o.o. szkolenie otwarte transport 848.70 zł -
Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych Effect Group Sp. z o.o. szkolenie otwarte transport 848.70 zł 15%
Skuteczny specjalista ds. transportu i spedycji. ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o. szkolenie otwarte transport 1709.70 zł 20%
Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym Effect Group Sp. z o.o. szkolenie otwarte transport 1709.70 zł 15%
Transport morski. Likwidacja szkód i dochodzenie roszczeń. Konosament i inne dokumenty przewozowe. ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o. szkolenie otwarte transport 1955.70 zł 20%