Szkolenia - Ochrona środowiska

Nazwa szkolenia: Typ szkolenia: Kategorie szkolenia: Wartość: Rabat:
Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane – Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte ochrona środowiska 1537.50 zł 20%
DALSZY UŻYTKOWNIK- obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte ochrona środowiska 738.00 zł -
Dokumentacja produktów kosmetycznych- warsztaty THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte ochrona środowiska 738.00 zł -
Gospodarka odpadami w praktyce- Kompendium obowiązujących przepisów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte ochrona środowiska 1537.50 zł 15%
Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w 2018 r. Effect Group Sp. z o.o. szkolenie otwarte ochrona środowiska 922.50 zł -
Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2015/830/UE- warsztaty THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte ochrona środowiska 738.00 zł -
Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem CLP – szkolenie ogólne THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte ochrona środowiska 738.00 zł -
Kontrola w branży chemicznej, czyli jak przygotować się do kontroli inspekcji państwowych THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte ochrona środowiska 738.00 zł -
Ochrona środowiska w firmie/instytucji 2018 r. Effect Group Sp. z o.o. szkolenie otwarte ochrona środowiska 922.50 zł -
Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska w 2018 r. Effect Group Sp. z o.o. szkolenie otwarte ochrona środowiska 1660.50 zł -