Szkolenia - Prawo i zamówienia publiczne - prawo budowlane

Nazwa szkolenia: Typ szkolenia: Kategorie szkolenia: Wartość: Rabat:
Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty i konsultacje. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte prawo budowlane 1660.50 zł 10%
Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte prawo budowlane 2078.70 zł 15%
Gospodarka nieruchomościami - praktyczne zastosowanie Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów powiązanych. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte prawo budowlane 1537.50 zł 15%
Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte prawo budowlane 1537.50 zł 20%
KOMPENDIUM INWESTYCJI BUDOWLANYCH W PRAKTYCE: prawo budowlane, realizacja zamówień publicznych na roboty budowlane oraz FIDIC. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte prawo budowlane 2447.70 zł 20%
Kontrola i audyt inwestycji budowlanych w praktyce. Kompendium obowiązujących procedur Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte prawo budowlane 1537.50 zł 15%
Kosztorysowanie w procesie budowlanym - 2-dniowe warsztaty pomocne w praktycznym przygotowywaniu, wdrażaniu i rozliczaniu umów o roboty budowlane. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte prawo budowlane 1537.50 zł 15%
Ocena stanu prawnego i technicznego obiektu budowlanego i nieruchomości gruntowej - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte prawo budowlane 1537.50 zł -
Planowanie przestrzenne w procesie inwestycyjnym - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte prawo budowlane 1709.70 zł 15%
Podatek od nieruchomości w praktyce Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte prawo budowlane 1537.50 zł 15%