Szkolenia - Prawo i zamówienia publiczne - zamówienia publiczne

Nazwa szkolenia: Typ szkolenia: Kategorie szkolenia: Wartość: Rabat:
Abc Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte zamówienia publiczne 1217.70 zł 20%
Abc Specjalista ds. Zamówień Publicznych - certyfikowane warsztaty praktyczne. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte zamówienia publiczne 1586.70 zł 15%
Abc Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte zamówienia publiczne 1217.70 zł 15%
Audyt zamówień publicznych. Audytowani i Audytorzy w rozstrzyganiu trudnych problemów związanych z realizacją zamówień publicznych. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte zamówienia publiczne 1537.50 zł 15%
FIDIC w świetle uregulowań Prawa zamówień publicznych i przepisów Kodeksu cywilnego Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte zamówienia publiczne 1537.50 zł 15%
Komisja przetargowa w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte zamówienia publiczne 1340.70 zł 15%
Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2016- szkolenie praktyczne z uwzględnieniem nowych przepisów. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte zamówienia publiczne 1217.70 zł 15%
Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte zamówienia publiczne 1660.50 zł 15%
Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane w świetle nowelizacji przepisów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte zamówienia publiczne 1217.70 zł 15%
Zamówienia publiczne w praktyce - 2-dniowe szkolenie z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte zamówienia publiczne 1217.70 zł 15%