Szkolenia - Szkolenia zawodowe

Nazwa szkolenia: Typ szkolenia: Kategorie szkolenia: Wartość: Rabat:
Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty i konsultacje. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte budownictwo 1660.50 zł 10%
Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte budownictwo 2078.70 zł 15%
Gospodarka nieruchomościami - praktyczne zastosowanie Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów powiązanych. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte budownictwo 1537.50 zł 15%
ABC Prawa Budowlanego – Kompendium obowiązujących przepisów. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte budownictwo 2398.50 zł 15%
Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte budownictwo 1537.50 zł 20%
Kontrola i audyt inwestycji budowlanych w praktyce. Kompendium obowiązujących procedur Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte budownictwo 1537.50 zł 15%
Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne. `` Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte budownictwo 1537.50 zł 15%
Samodzielny Księgowy - bilansista (I i II stopnia) na księgach handlowych Akademia Specjalistów FINANSUS szkolenie otwarte Szkolenia zawodowe 1900.00 zł 5%
Warunki kontraktowe FIDIC w świetle polskich regulacji prawnych i praktyki budowlanej Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte budownictwo 1537.50 zł 15%
Interpretacja opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (IPET). Jak pracować w klasie z dzieckiem z orzeczonymi dysfunkcjami? Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli szkolenie zamknięte edukacja 0.00 zł -