Szkolenia - Szkolenia zawodowe - przemysł

Nazwa szkolenia: Typ szkolenia: Kategorie szkolenia: Wartość: Rabat:
BREXIT a wprowadzanie do obrotu i stosowanie produktów chemicznych– co każdy przedsiębiorca wiedzieć powinien THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte przemysł 738.00 zł -
DALSZY UŻYTKOWNIK- obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte przemysł 738.00 zł -
Dokumentacja produktów kosmetycznych- warsztaty THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte przemysł 738.00 zł -
Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2015/830/UE oraz najnowsze zmiany w oznakowaniu (UFI) – warsztaty THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte przemysł 738.00 zł -
Kontrola w branży chemicznej, czyli jak przygotować się do kontroli inspekcji państwowych THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte przemysł 738.00 zł -
Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z rozporządzeń REACH i CLP THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte przemysł 738.00 zł -
Prawidłowe oznakowania produktów chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP – warsztaty THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte przemysł 738.00 zł -
Produkty biobójcze – najnowsze zmiany w przepisach, uzyskanie stosownego pozwolenia i zachowanie jego ważności THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte przemysł 738.00 zł -
Produkty biobójcze – najnowsze zmiany w przepisach, uzyskanie stosownego pozwolenia i zachowanie jego ważności THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte przemysł 799.50 zł -
Rejestracja substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH – jak zarejestrować substancje dobrze i szybko THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte przemysł 738.00 zł -