Szkolenia - Szkolenia zawodowe - przemysł

Nazwa szkolenia: Typ szkolenia: Kategorie szkolenia: Wartość: Rabat:
DALSZY UŻYTKOWNIK- obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte przemysł 738.00 zł -
Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2015/830/UE oraz najnowsze zmiany w oznakowaniu (UFI) – warsztaty THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte przemysł 738.00 zł -
Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem CLP – szkolenie ogólne THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte przemysł 738.00 zł -
Kontrola w branży chemicznej, czyli jak przygotować się do kontroli inspekcji państwowych THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte przemysł 738.00 zł -
Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z rozporządzeń REACH i CLP THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte przemysł 738.00 zł -
Prawidłowe oznakowania produktów chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP – warsztaty THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte przemysł 738.00 zł -
Produkty biobójcze – najnowsze zmiany w przepisach, uzyskanie stosownego pozwolenia i zachowanie jego ważności THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte przemysł 738.00 zł -
Produkty biobójcze – najnowsze zmiany w przepisach, uzyskanie stosownego pozwolenia i zachowanie jego ważności THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte przemysł 799.50 zł -
Scenariusze narażenia – warsztaty praktyczne – tworzenie, wdrażanie w przedsiębiorstwie i czytanie scenariuszy narażenia THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte przemysł 738.00 zł -
Surowce kosmetyczne – wymagania prawne, niezbędna dokumentacja THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek szkolenie otwarte przemysł 738.00 zł -