Szkolenia - Unia Europejska

Nazwa szkolenia: Typ szkolenia: Kategorie szkolenia: Wartość: Rabat:
Błędy w projektach unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte fundusze unijne, rozliczanie projektów unijnych 1463.70 zł 15%
Błędy w projektach unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020. Certyfikowane szkolenie online. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte fundusze unijne, rozliczanie projektów unijnych 1340.70 zł 15%
Dobre praktyki podczas realizacji projektów unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte fundusze unijne, wnioski o dotacje unijne 1463.70 zł 15%
Fundusze Europejskie - Nowa perspektywa finansowa 2021-2027. Główne założenia i cele. 2-dniowe szkolenie wprowadzające. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte fundusze unijne, rozliczanie projektów unijnych, wnioski o dotacje unijne 1537.50 zł -
Fundusze Europejskie - Nowa perspektywa finansowa 2021-2027. Główne założenia i cele. 2-dniowe szkolenie wprowadzające. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte fundusze unijne, rozliczanie projektów unijnych, wnioski o dotacje unijne 1250.00 zł 15%
Fundusze Europejskie - Nowa perspektywa finansowa 2021-2027. Główne założenia i cele. Certyfikowane szkolenie online. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte fundusze unijne, rozliczanie projektów unijnych, wnioski o dotacje unijne 1414.50 zł 15%
Fundusze Europejskie - Nowa perspektywa finansowa 2021-2027. Główne założenia i cele. Certyfikowane szkolenie online. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte fundusze unijne, rozliczanie projektów unijnych, wnioski o dotacje unijne 1414.50 zł 15%
Jak realizować projekt współfinansowany ze środków UE, by unikać niekwalifikowalności wydatków, przekroczenia terminów i ustalonego budżetu? Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte fundusze unijne, rozliczanie projektów unijnych 1463.70 zł 15%
Jak realizować projekt współfinansowany ze środków UE, by unikać niekwalifikowalności wydatków? Certyfikowane szkolenie online. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte fundusze unijne, rozliczanie projektów unijnych 1340.70 zł 15%
Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych praktyk - inspirujące Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte fundusze unijne, rozliczanie projektów unijnych 1537.50 zł 15%