Szkolenia - Unia Europejska

Nazwa szkolenia: Typ szkolenia: Kategorie szkolenia: Wartość: Rabat:
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte fundusze unijne, rozliczanie projektów unijnych 1463.70 zł 15%
Błędy w projektach unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte fundusze unijne, rozliczanie projektów unijnych 1463.70 zł 15%
Jak realizować projekt współfinansowany ze środków UE, by unikać niekwalifikowalności wydatków, przekroczenia terminów i ustalonego budżetu? Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte fundusze unijne, rozliczanie projektów unijnych 1463.70 zł 15%
Księgowość Projektów Unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte fundusze unijne, rozliczanie projektów unijnych 1537.50 zł 15%
Nadużycia finansowe w projektach unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte fundusze unijne, rozliczanie projektów unijnych 1463.70 zł 15%
Odpowiedzialność i zadania pracownika realizującego projekt dofinansowany ze środków unijnych 2014-2020 r. Effect Group Sp. z o.o. szkolenie otwarte fundusze unijne, rozliczanie projektów unijnych 1217.70 zł -
Pomoc publiczna w praktyce w ramach Programów Operacyjnych 2014-2020 - 2-dniowe warsztaty konsultacyjne. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte fundusze unijne, rozliczanie projektów unijnych 1537.50 zł 15%
Postępowanie z podejrzeniami nadużyć finansowych w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020 r. Effect Group Sp. z o.o. szkolenie otwarte fundusze unijne, rozliczanie projektów unijnych 1094.70 zł -
Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach Effect Group Sp. z o.o. szkolenie otwarte rozliczanie projektów unijnych 1094.70 zł -
Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte fundusze unijne, rozliczanie projektów unijnych 1537.50 zł 15%