Szkolenia - Unia Europejska - rozliczanie projektów unijnych

Nazwa szkolenia: Typ szkolenia: Kategorie szkolenia: Wartość: Rabat:
Błędy w projektach unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte rozliczanie projektów unijnych 1463.70 zł 15%
Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium wiedzy w zakresie nowej perspektywy finansowej oraz warsztaty skutecznego aplikowania o środki unijne. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte rozliczanie projektów unijnych 2078.70 zł 15%
Odpowiedzialność i zadania pracownika realizującego projekt dofinansowany ze środków unijnych 2014-2020 r. Effect Group Sp. z o.o. szkolenie otwarte rozliczanie projektów unijnych 1217.70 zł -
Postępowanie z podejrzeniami nadużyć finansowych w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020 r. Effect Group Sp. z o.o. szkolenie otwarte rozliczanie projektów unijnych 1094.70 zł -
Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach Effect Group Sp. z o.o. szkolenie otwarte rozliczanie projektów unijnych 1094.70 zł -
Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte rozliczanie projektów unijnych 1537.50 zł 15%
Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020 Effect Group Sp. z o.o. szkolenie otwarte rozliczanie projektów unijnych 1217.70 zł -
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte rozliczanie projektów unijnych 1463.70 zł 15%
Rozliczanie projektów unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte rozliczanie projektów unijnych 2447.70 zł 15%
Rozliczanie Projektów Unijnych w praktyce - Kompleksowe warsztaty. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte rozliczanie projektów unijnych 725.70 zł 15%