Szkolenia - Zarządzanie jakością - audyt wewnętrzny

Nazwa szkolenia: Typ szkolenia: Kategorie szkolenia: Wartość: Rabat:
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 BSI Group Polska Spółka z o.o. szkolenie otwarte audyt wewnętrzny Cena od 1722.00 zł 30%
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001 BSI Group Polska Spółka z o.o. szkolenie otwarte audyt wewnętrzny 1709.70 zł 30%
Przejście z ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015 dla Auditorów Wiodących BSI Group Polska Spółka z o.o. szkolenie otwarte audyt wewnętrzny 1476.00 zł 30%
Analiza ryzyka wg wymagań normy ISO 9001:2015 BSI Group Polska Spółka z o.o. szkolenie otwarte audyt wewnętrzny 1722.00 zł -
Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015 (Akredytacja IRCA 17903) BSI Group Polska Spółka z o.o. szkolenie otwarte audyt wewnętrzny 5030.70 zł -
Audyt Wewnętrzny w Organizacji. 2-dniowe warsztaty w formie symulacji i analizy przypadków. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte audyt wewnętrzny 1537.50 zł 15%
Audyt zamówień publicznych. Audytowani i Audytorzy w rozstrzyganiu trudnych problemów związanych z realizacją zamówień publicznych. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte audyt wewnętrzny 1537.50 zł 15%
Bezpieczeństwo Informacji w chmurze wg ISO/IEC 27017 BSI Group Polska Spółka z o.o. szkolenie otwarte audyt wewnętrzny 1722.00 zł -
EMOCJONALNY WYMIAR DOKUMENTÓW, PROCEDUR I AUDYTÓW - Inspirujące warsztaty praktyczne. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenie otwarte audyt wewnętrzny 2324.70 zł -
Ochrona danych osobowych - nowe wymagania RODO BSI Group Polska Spółka z o.o. szkolenie otwarte audyt wewnętrzny 799.50 zł -