Szkolenia - Zarządzanie jakością - BHP

Nazwa szkolenia: Typ szkolenia: Kategorie szkolenia: Wartość: Rabat:
Analiza parametrów i jakości energii elektrycznej dla zakładów produkcyjnych Talo Group szkolenie otwarte BHP 848.70 zł 25%
EKSPLOATACJA I PROJEKTOWANIE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH w strefach zagrożonych wybuchem Talo Group szkolenie otwarte BHP 725.70 zł 20%
NOWA DYREKTYWA ATEX 2014/34 - BEZPIECZEŃSTWO PRACY W STREFACH ZAGROŻENIA WYBUCHEM Talo Group szkolenie otwarte BHP 676.50 zł 20%
Pomiary elektryczne ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych Talo Group szkolenie otwarte BHP 1217.70 zł 25%
Zastosowanie kamer termowizyjnych w zakładach przemysłowych Talo Group szkolenie otwarte BHP 848.70 zł 25%
Kultura bezpieczeństwa pracy & Program obserwacji zachowań BSI Group Polska Spółka z o.o. szkolenie zamknięte BHP Cena do ustalenia -
Wdrożenie systemów zarządzania BHP zgodnych z PN-N-18001/OHSAS 18001 i ocena ryzyka BSI Group Polska Spółka z o.o. szkolenie zamknięte BHP Cena do ustalenia -
Instruktor nauki zawodu - specjalista bhp - kurs przez Internet Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning BHP 600.00 zł -
Szkolenie bhp dla pracodawców wykonujących zadania służb bhp - kurs online Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning BHP 350.00 zł -
Zakres prawny bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy - kurs on-line Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning BHP 150.00 zł -