Szkolenia - Zarządzanie jakością - BHP

Nazwa szkolenia: Typ szkolenia: Kategorie szkolenia: Wartość: Rabat:
Auditor Wewnętrzny Systemów Zarządzania BHP wg PN-N-18001/OHSAS 18001 BSI Group Polska Spółka z o.o. szkolenie otwarte BHP 1599.00 zł 30%
Auditor Wiodący Systemów Zarządzania BHP wg PN-N-18001/OHSAS 18001 BSI Group Polska Spółka z o.o. szkolenie otwarte BHP 4551.00 zł 30%
Nowa norma ISO/DIS 45001 – omówienie zmian BSI Group Polska Spółka z o.o. szkolenie otwarte BHP 971.70 zł -
Wdrożenie systemów zarządzania BHP zgodnych z PN-N-18001/OHSAS 18001 i ocena ryzyka BSI Group Polska Spółka z o.o. szkolenie zamknięte BHP Cena do ustalenia -
Instruktor nauki zawodu - specjalista bhp - kurs przez Internet Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning BHP 600.00 zł -
Szkolenie bhp dla pracodawców wykonujących zadania służb bhp - kurs online Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning BHP 350.00 zł -
Zakres prawny bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy - kurs on-line Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning BHP 150.00 zł -