Szkolenia - Zarządzanie jakością - zarządzanie jakością

Nazwa szkolenia: Typ szkolenia: Kategorie szkolenia: Wartość: Rabat:
Pełnomocnik systemu zarządzania jakością - etap 1 - Procesowe zarządzanie jakością. Podstawy i dokumentacja Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. szkolenie otwarte zarządzanie jakością 2337.00 zł -
Auditor systemu zarządzania jakością Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. szkolenie otwarte zarządzanie jakością 3444.00 zł -
Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 (Akredytacja IRCA A17456) BSI Group Polska Spółka z o.o. szkolenie otwarte zarządzanie jakością 4046.70 zł 30%
Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 (Akredytacja IRCA A17955) BSI Group Polska Spółka z o.o. szkolenie otwarte zarządzanie jakością 3677.70 zł 30%
Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 BSI Group Polska Spółka z o.o. szkolenie otwarte zarządzanie jakością 1722.00 zł 30%
Analiza ryzyka wg wymagań normy ISO 9001:2015 BSI Group Polska Spółka z o.o. szkolenie otwarte zarządzanie jakością 1722.00 zł -
APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo szkolenie otwarte zarządzanie jakością 1525.20 zł 10%
Auditor systemów zarządzania wg PN-EN ISO 19011 Wytyczne dotyczące audytowania Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo szkolenie otwarte zarządzanie jakością 2078.70 zł 10%
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001 BSI Group Polska Spółka z o.o. szkolenie otwarte zarządzanie jakością 1599.00 zł 30%
Auditor Wiodący Systemu Zarzadzania Energią wg ISO 50001 BSI Group Polska Spółka z o.o. szkolenie otwarte zarządzanie jakością 4797.00 zł 30%