Szkolenia - Zarządzanie jakością - zarządzanie jakością

Nazwa szkolenia: Typ szkolenia: Kategorie szkolenia: Wartość: Rabat:
Auditor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001/OHSAS 18001 BSI Group Polska Spółka z o.o. szkolenie otwarte zarządzanie jakością Cena od 2816.70 zł 30%
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 BSI Group Polska Spółka z o.o. szkolenie otwarte zarządzanie jakością 1586.70 zł 30%
Pełnomocnik systemu zarządzania jakością - etap 1 - Procesowe zarządzanie jakością. Podstawy i dokumentacja Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. szkolenie otwarte zarządzanie jakością 2337.00 zł -
Auditor wiodący systemu zarządzania usługami informatycznymi wg ISO/IEC 20000 BSI Group Polska Spółka z o.o. szkolenie otwarte zarządzanie jakością Cena od 3677.70 zł 30%
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015 BSI Group Polska Spółka z o.o. szkolenie otwarte zarządzanie jakością 1290.00 zł 30%
Auditor systemu zarządzania jakością Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. szkolenie otwarte zarządzanie jakością 3444.00 zł -
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 BSI Group Polska Spółka z o.o. szkolenie otwarte zarządzanie jakością Cena od 1722.00 zł 30%
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001 BSI Group Polska Spółka z o.o. szkolenie otwarte zarządzanie jakością 1709.70 zł 30%
Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 (Akredytacja IRCA A17955) BSI Group Polska Spółka z o.o. szkolenie otwarte zarządzanie jakością 3677.70 zł 30%
Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 (Akredytacja IRCA A17456) BSI Group Polska Spółka z o.o. szkolenie otwarte zarządzanie jakością 4046.70 zł 30%