Szkolenia - Zestawienie ofert

Nazwa szkolenia: Typ szkolenia: Kategorie szkolenia: Wartość: Rabat:
Profesjonalna obsługa sekretariatu - kurs online Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning obsługa klienta 250.00 zł -
Business English dla menadźerów - kurs online Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning językowe 300.00 zł -
Recepcjonista - menedźer hotelu - kurs online Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning Szkolenia zawodowe 250.00 zł -
Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem - kurs online Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning efektywność osobista 90.00 zł -
Tworzenie interaktywnych materiałów szkoleniowych - kurs online Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning autoprezentacja, efektywność osobista, kreatywność 200.00 zł -
Przygotowanie prezentacji z użyciem metod multimedialnych - kurs online Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning autoprezentacja, komunikacja, kreatywność 150.00 zł -
Zakres prawny bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy - kurs on-line Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning BHP 150.00 zł -
E-learningowy kurs języka migowego – poziom podstawowy Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning administracja samorządowa 500.00 zł -
Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego – kurs on-line Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning edukacja, pedagogiczne, szkolenia prawne 150.00 zł -
Prawo w pracy nauczyciela – kurs on-line Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning edukacja, pedagogiczne, szkolenia prawne 100.00 zł -