Szkolenia - Zestawienie ofert

Nazwa szkolenia: Typ szkolenia: Kategorie szkolenia: Wartość: Rabat:
Polityka ochrony danych osobowych w szkole – kurs on-line Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning edukacja, systemy oświaty, szkolenia prawne 150.00 zł -
Ewaluacja wewnętrzna w szkole – kurs on-line Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning edukacja, pedagogiczne, systemy oświaty 200.00 zł -
Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – kurs on-line Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning dla nauczycieli, edukacja, pedagogiczne 120.00 zł -
Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym – kurs on-line Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning dla nauczycieli, edukacja, pedagogiczne 120.00 zł -
Konflikty w szkole, rodzaje, przyczyny, przeciwdziałanie – kurs on-line Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning dla nauczycieli, edukacja, pedagogiczne 120.00 zł -
Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum – kurs on-line Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning dla nauczycieli, edukacja, pedagogiczne 100.00 zł -
Komunikacja z uczniem – jak mówić by słuchał, jak słuchać by mówił – kurs on-line Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning dla nauczycieli, edukacja, pedagogiczne 120.00 zł -
Sztuka motywowania uczniów – narzędzia i metody – kurs on-line Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning dla nauczycieli, edukacja, pedagogiczne 120.00 zł -
ADHD w szkole – metody postępowania – kurs on-line Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning dla nauczycieli, edukacja, pedagogiczne 120.00 zł -
Efektywna komunikacja w szkole – kurs on-line Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning dla nauczycieli, edukacja, pedagogiczne 100.00 zł -