Szkolenia - Zestawienie ofert

Nazwa szkolenia: Typ szkolenia: Kategorie szkolenia: Wartość: Rabat:
Kształtowanie zachowań asertywnych – kurs on-line Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning edukacja, pedagogiczne, psychologiczne 100.00 zł -
Profilaktyka przemocy w szkole – kurs on-line Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning dla nauczycieli, edukacja, pedagogiczne 120.00 zł -
Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole – kurs on-line Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning dla nauczycieli 100.00 zł -
Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji rodzic-opiekun dziecka – kurs on-line Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning dla nauczycieli, pedagogiczne, psychologiczne 120.00 zł -
Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze – kurs on-line Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning dla nauczycieli, pedagogiczne, psychologiczne 120.00 zł -
Ofiara, sprawca, świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne, uwarunkowania osobowościowe – kurs on-line Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning dla nauczycieli, pedagogiczne, psychologiczne 120.00 zł -
Praca z uczniem zdolnym – kurs on-line Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning pedagogiczne, psychologiczne 100.00 zł -
Uczeń z dysleksją – kurs on-line Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning dla nauczycieli, edukacja, pedagogiczne 80.00 zł -
Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci – kurs on-line Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning pedagogiczne, psychologiczne 80.00 zł -
Wczesna akwizycja języka przez dzieci – kurs on-line Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie e-Learning pedagogiczne, psychologiczne 150.00 zł -