Szkolenie - Adaptacja nowych pracowników czyli procedura adaptacji jako narzędzie w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Szkolenia HR » Szkolenia HR
Szkolenia HR » umiejętności osobiste – rekrutacja
Szkolenia HR » zarządzanie procesem rekrutacji
Czas trwania: 2 dni
Wartość: 1045.50 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

rozwój umiejętności wspierania i rozwijania pracowników w procesie adaptacji
przedstawienie roli i znaczenia wprowadzenia nowego pracownika do firmy i zespołu
zapoznanie z etapami adaptacji i rolą HR na każdym z nich
przybliżenie wachlarza narzędzi i metod wykorzystywanych w procesie adaptacji
uświadomienie obszarów wykorzystania wiedzy zdobytej w procesie adaptacji w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi
rozwój kompetencji skutecznej komunikacji oraz budowania pozytywnych relacji w zespole
uświadomienie najczęściej popełnianych błędów we wdrażaniu pracowników i ich konsekwencji;

Program szkolenia:

Program szkolenia:
Moduł 1. Rola HR w procesie adaptacji

Kto odpowiada za adaptację pracownika?
Znaczenie procesu adaptacji: dlaczego warto zainwestować w proces adaptacji pracowników.

Moduł 2. Obszary adaptacji

Organizacja: misja i cele
Zespół: struktura i zależności
Zasady pracy: regulaminy i procedury
Stanowisko pracy: zadania, obowiązki, bezpieczeństwo

Moduł 3. Etapy procesu adaptacji i procedura adaptacji – zaprojektowanie procesu, opracowanie procedury i narzędzi.

Adaptacja nowych pracowników – cele, zasady i etapy.
Praktyczne kroki adaptacji pracownika.
Zakres wdrożenia
Elementy ułatwiające adaptację
Zakres pakietów informacyjnych
Forma podsumowania wdrożenia

Moduł 4. Narzędzia stosowane w / wspierające adaptację

Instrukcje stanowiskowe
Szkolenia stanowiskowe
Coaching
Feedback
Monitoring procesu

Moduł 5. Efektywne wykorzystanie versus konsekwencje nieskutecznego procesu adaptacji

Świadome kształtowanie polityki kadrowej (zatrzymanie talentów versus wysoki poziom rotacji)
Motywacja i budowanie atmosfery sprzyjającej rozwojowi i wzmacniającej identyfikację z firmą
Wstęp do planowania ścieżek karier i przygotowania strategii rozwoju kadr

Moduł 6. Adaptacja a wyzwania współczesnego HR i Managera.

Zarządzanie Zmianą
Zarządzanie różnorodnością pokoleniową

Metodologia:

Przykładowe metody szkoleniowe:
Tradycyjne / zwyczajowo stosowane:
Studia przypadków z praktyki firmy i rynku
Symulacje i gry zespołowe
Dyskusje moderowane
Autorskie:
Ćwiczenia z wykorzystaniem metod symulacyjnych

Odbiorcy szkolenia:

Adresaci szkolenia:
Dla pracowników działów HR, dla managerów

  • Warszawa (woj. ), 23.1.2019 - 23.1.2019
  • Wrocław (woj. ), 13.3.2019 - 13.3.2019
  • Gdańsk (woj. ), 12.6.2019 - 12.6.2019