Szkolenie - AgilePM® Practitioner – szkolenie akredytowane

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie organizacją » zarządzanie projektami
Zarządzanie organizacją » zarządzanie procesami
Zarządzanie Projektami » Zarządzanie Projektami
Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych - 2 dni
Wartość: 1340.70 zł
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy Progress Project Sp. z o.o.
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 22 460 46 12
  • Adres e-mail: marketing@progressproject.pl

Informacje podstawowe:

Opis i cele szkolenia
Na szkolenie AgilePM® Practitioner zapraszamy wszystkich posiadaczy certyfikatu AgilePM® Foundation, którzy zamierzają nauczyć się jak w praktyce zastosować sztukę zwinnego zarządzania projektem. Szkolenie jest warsztatem praktycznym, co oznacza, że rozwiązywane są ćwiczenia na bazie scenariuszy projektowych, gdzie w konkretnych zadaniach trzeba wykorzystać wiedzę AgilePM® do znalezienia odpowiedniego rozwiązania. Wszystkie ćwiczenia stosują styl rzeczywistych pytań egzaminacyjnych opartych na taksonomi Blooma. Podstawowym celem tego szkolenia jest skuteczne przygotowanie do egzaminu AgilePM® Practitioner po którego zdaniu uczestnicy uzyskują ceniony międzynarodowy certyfikat.

Cena nie zawiera kwoty egzaminu. Jeżeli uczestnik decyduje się na zdawanie egzaminu PRINCE2® Practitioner należy doliczyć 1100 zł/netto.

Korzyści dla uczestników
• możliwe zdobycie międzynarodowego certyfikatu – AgilePM® Practitioner,
• pogłębienie wiedzy teoretycznej o zwinnym zarządzaniu projektami,
• udoskonalenia umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w rzeczywistych realiach projektowych,
• pogłębienie sztuki logicznego i analitycznego myślenia,
• Zdobycie wiedzy na temat procesów istniejących w projektach,
• Zdobycie wiedzy na temat produktów wytwarzanych przez projekt,
• Zrozumienie zdefiniowania ról projektowych zgodnie z metodyką AgilePM®,
• Umiejętność zastosowania odpowiednich narzędzi do zarządzania projektami,
• Poprawienie zdolności komunikacyjnych w projekcie,
• Umiejętność definiowania wymagań projektów oraz odpowiedniej ich organizacji,
• Poznanie metod umożliwiających skrócenie czasu trwania projektów,
• Poznanie różnych stylów którymi można zarządzać projekty,
• Zdobycie wiedzy na temat różnic w zarządzaniu kaskadowym a zwinnym,
• Umiejętność budowania relacji pomiędzy organizacją projektową a komitetem sterującym projektu,
• Umiejętność kreowania prawidłowej współpracy pomiędzy pracownikami technicznymi oraz biznesowymi,
• Umiejętność szybszej i skuteczniejszej implementacji zmian biznesowych w organizacjach.

Program szkolenia:

Dzień 1
1. Wprowadzenie do kursu:
• Przegląd reguł egzaminu,
• Omówienie styli pytań egzaminacyjnych (taksonomia Blooma).

2. Próby egzamin AgilePM® Practitioner nr 1:
• Czytanie scenariusza,
• Obszar egzaminacyjny – Cykl życia i produkty,
• Obszar egzaminacyjny – Role i obowiązki,
• Obszar egzaminacyjny – Techniki,
• Obszar egzaminacyjny – Planowanie i kontrola.

3. Próby egzamin AgilePM® Practitioner nr 2:
• Czytanie scenariusza,
• Obszar egzaminacyjny – Cykl życia i produkty,
• Obszar egzaminacyjny – Role i obowiązki,
• Obszar egzaminacyjny – Techniki,
• Obszar egzaminacyjny – Planowanie i kontrola.

Dzień 2
1. Konsultacja i odpowiedzi na pytania uczestników.

2. Egzamin AgilePM® Practitioner:
• Wstępnie działania organizacyjne,
• Egzamin -150 minut ( + ew. dodatkowe 30 minut dla osób uprawnionych),
• Sprawdzenie i podanie wstępnych wyników egzaminu.

Cena nie zawiera kwoty egzaminu. Jeżeli uczestnik decyduje się na zdawanie egzaminu PRINCE2® Practitioner należy doliczyć 1100 zł/netto.

Materiały dydaktyczne:

każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe

Przyznawane certyfikaty:

każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  • Warszawa (woj. mazowieckie), 14.10.2019 - 15.10.2019