Szkolenie - Akademia zarządzania

Typ oferty: szkolenie zamknięte
Tematyka: Zarządzanie zespołem » Zarządzanie zespołem
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Wartość: Cena do ustalenia

Organizator szkolenia:

Logo firmy Centrum Szkoleń ROE
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 71 335 20 91
  • Adres e-mail: szkolenia@csroe.pl

Informacje podstawowe:

Cele i zakładane rezultaty:

Wiedza zdobyta na szkoleniu stanowi wsparcie w codziennej pracy managera. Szkolenie porządkuje i uzupełnia wiedzę związaną zarządzaniem zespołem pracowniczym.

Program szkolenia:

1. Motywowanie – wspomaganie osiągania wyników.
2. Coaching – narzędzie pomagania w osiąganiu sukcesu.
3. Metody komunikacji w zarządzaniu.
4. Prowadzenie spotkań – stawianie celów, nadzorowanie realizacji, ocena wyników.
5. Budowanie zespołu.
6. Metody kreatywnej pracy z zespołem.

Metodologia:

Mini wykład, analiza przypadku, prezentacja, ćwiczenia indywidualne i grupowe.

Odbiorcy szkolenia:

Kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla.

Materiały dydaktyczne:

Drukowane materiały szkoleniowe.

Przyznawane certyfikaty:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Referencje:

Na życzenie.

Termin do ustalenia z Oferentem...

Rabat do ustalenia z Oferentem...