Szkolenie - Analityka społeczna-studia podyplomowe-online

Typ oferty: e-Learning
Tematyka: Umiejętności osobiste » Umiejętności Osobiste
Umiejętności osobiste » Umiejętności zawodowe
Czas trwania: 2 semestry
Wartość: 3200.00 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 81 4413311
  • Adres e-mail: edukacja@wsns.lublin.pl

Informacje podstawowe:

Głównym celem studiów podyplomowych jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie badania zjawisk i procesów społecznych. Słuchacze nabędą podstawy teoretyczne inspirujące do zainteresowania różnymi obszarami, życia społecznego, jak również wiedzę dotyczącą badania opinii publicznej oraz pozyskiwania informacji o konsumentach, czy też wyborcach. Słuchacze nabędą umiejętności planowania i realizacji badań społecznych, marketingowych i rynku, jak również przyswoją narzędzia analityczno-badawcze wykorzystywane do analizy i interpretacji danych statystycznych z wykorzystaniem IBM SPSS Statistics.

Szczegóły zobacz na:
http://www.wsns.edu.pl/pages/studia-podyplomowe/tematyka-socjologiczno-psychologiczna/analityka-spoleczna

Program szkolenia:

W ramach zajęć omawiane są min. takie zagadnienia, jak:
Wprowadzenie do badań społecznych i konsumenckich
• Badania społeczne – ogólne założenia
• Badanie konsumentów – teoria a praktyka
• Wycena i negocjacje projektu badawczego, przygotowanie oferty
• Warsztat IBM SPSS Statistics – pakiet podstawowy (około 6 godzin lekcyjnych)
o podstawowe konwencje pracy z IBM SPSS Statistics,
o tworzenie nowego zbioru danych i dostęp do danych w różnych formatach źródłowych, czyszczenie zbioru danych
o eksploracja danych,
Warsztat pracy badacza społecznego cz. I – opis i budowa
• Metody badań ilościowych
• Metody badań jakościowych,
• Realizacja projektu badawczego – główne etapy działań
• Warsztat IBM SPSS Statistics – pakiet średniozaawansowany
o analiza zależności
o raportowanie
o kostki OLAP
Warsztat pracy badacza społecznego cz. II – wykorzystanie i zastosowania
• Metody, techniki analityczne,
• Statystyka,
• Badania ewaluacyjne,
• Warsztat IBM SPSS Statistics – pakiet zaawansowany
o analiza czynnikowa
o agregacja danych i przekształcenia
o metody redukcji danych
Realizacja badań społecznych
• Zastosowanie badań ilościowych i jakościowych w badaniach konsumenckich
• Organizacja badań terenowych i zarządzanie procesem badawczym z perspektywy kierownika projektu
• Zaawansowane metody analizy danych i prognozowania statystycznego
• Warsztat IBM SPSS Statistics – pakiet zaawansowany
o analiza regresji
o analiza wariancji

Metodologia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Studenci otrzymują podręcznik multimedialny na dysku CD-ROM. Każdy student podczas trwania studiów ma zagwarantowaną opiekę ze strony nauczyciela prowadzącego przedmiot. Dzięki wykorzystaniu istniejących w sieci Internet narzędzi - stron WWW, e-mail, itp. - opiekun prowadzący przedmiot stymuluje proces dydaktyczny.
Prowadzący przedmiot pomaga studentowi w przyswojeniu materiału udzielając wyjaśnień, sprawdza postępy w nauce. Jest również osobą odpowiedzialną za kreatywne ustosunkowanie studenta do przekazywanych w ramach przedmiotu treści merytorycznych.
Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzamin składany jest na uczelni po zakończeniu półsemestru, w trakcie sobotniego, kilkugodzinnego zjazdu egzaminacyjnego.
Przewiduje się 4 zjazdy egzaminacyjne w trakcie trwania studiów i jeden zjazd na egzamin końcowy. Liczba godzin studiów odpowiada 240 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny
WARSZTATY
Słuchacze studiów podyplomowych – Badania społeczne i analiza rynku z wykorzystaniem IBM SPSS Statistics mają możliwość uczestnictwa w zajęciach w formie wykładów, warsztatów z wykorzystaniem IBM SPSS Statistics. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków realizowane są metodą tradycyjną podczas zjazdów egzaminacyjnych.

Odbiorcy szkolenia:

Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych (licencjatów, inżynierów, magistrów) oraz studentów ostatniego roku studiów magisterskich o dowolnym kierunku studiów (w tym ostatnim przypadku warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest dostarczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych), jak również pracowników administracji publicznej oraz pracowników agencji marketingowych.
Absolwenci studiów podyplomowych mogą być zatrudniani w reklamie, marketingu, public relations, w firmach konsultingowych, jak i w administracji publicznej czy w ośrodkach badania opinii publicznej jako:
• badacz społeczny i marketingowy
• analityk rynku konsumentów,
• analityk nastrojów społecznych,
• project manager.

Przyznawane certyfikaty:

Absolwenci otrzymują
• Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: Badania społeczne i analiza rynku z wykorzystaniem IBM SPSS Statistics
• Ocena na świadectwie to średnia ocen: z zaliczeń przedmiotów uzyskanych w toku studiów i z egzaminu końcowego.