Szkolenie - Analiza sytuacji przedsiębiorstwa w praktyce: ocena biznesowa, szanse i zagrożenia na tle aktualnej pozycji rynkowej.

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie organizacją » zarządzanie strategiczne
Zarządzanie organizacją » zarządzanie zmianą
Finanse i rachunkowość » inwestowanie
Czas trwania: 2 dni - 16h
Wartość: 1955.70 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 613070303
  • Adres e-mail: info@szkolenia-semper.pl

Informacje podstawowe:

Analiza sytuacji przedsiębiorstwa w praktyce: ocena biznesowa, szanse i zagrożenia na tle aktualnej pozycji rynkowej. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych wiadomości niezbędnych do zrozumienia, i samodzielnego prowadzenia analizy biznesowej w organizacji. Szkolenie składa się z części prezentacyjnej dostarczającej wiedzę teoretyczną popartą przykładami i doświadczeniami prowadzącego oraz z części warsztatowej. Podczas warsztatów na opracowanym przykładzie projektowym uczestnicy ćwiczą zdobyte podczas szkolenie teoretycznego umiejętności. Rozwiązanie każdego scenariusza (case study) jest omawiane z uczestnikami, zakończeniem dyskusji jest przejściem do rozwiązania wzorcowego.

Korzyści dla uczestników:
Korzyści dla organizacji:
Poznanie zasad, zrozumienie oraz nabycie podstawowych umiejętności z zakresu stosowania analizy biznesowej w projektach. Dzięki warsztatom organizacja, poprzez wyedukowanych pracowników, będzie gotowa:
Metodycznie podchodzić do prowadzenia analizy biznesowej w projektach
Efektywnie wykorzystywać i zarządzać produktami analizy biznesowej
Poznać i zrozumieć znaczenie analizy przedsiębiorstwa w skutecznej analizie biznesowej
Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:
Zastosować praktyczne techniki służące do prowadzenia analizy biznesowej
Efektywnie planować proces gromadzenia wymagań
Pozyskiwać wymagania biznesowe
Analizować i porządkować wymagania
Skutecznie prowadzić analizę biznesową w projekcie oraz zarządzać jej wynikami
Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:
Co to jest analiza przedsiębiorstwa oraz analiza biznesowa i do czego służą
W jaki sposób optymalnie prowadzić analizę biznesową w projektach
Jakimi cechami powinien odróżniać się dobry analityk biznesowy.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do analizy biznesowej.
• Znaczenie analizy biznesowej w projektach i procesach.
• Kluczowe aspekty i koncepcje analizy biznesowej.
• Obszary wiedzy, role i odpowiedzialności w analizie biznesowej.

2. Analiza przedsiębiorstwa.
• Proces zarządzania interesariuszami projektu.
• Identyfikacja i modelowanie procesów biznesowych.
• Ocena potrzeb i celów organizacji.
• Opracowanie uzasadnienia biznesowego projektu.
• Zasady tworzenia zakresu rozwiązania i zastosowanie właściwego modelu wytwórczego.

3. Metodyka budowy strategii przedsiębiorstwa i sztuka wyborów strategicznych.
• Główne elementy i pojęcia z zakresu zarządzania strategicznego.
• Wartości i ich realizacja w przedsiębiorstwie – kształtowanie kultury organizacyjnej.
• Strategie pozycjonowania i budowy scenariuszy strategicznych.
• Podejmowanie decyzji strategicznych – zasady, odpowiedzialność i skuteczność w realizacji planów.
• Proces analizy strategii marketingowej przedsiębiorstwa.
• Proces oceny wykonalności strategii biznesowej pod względem poziomu ryzyka.

4. Strategiczne umiejętności planistyczne.
• Proces planowania marketingowego produktów.
• Zarządzanie wartością Klienta – co, to tak naprawdę oznacza w praktyce.
• Ocena portfela produktów i analiza najlepszych pomysłów w kontekście strategicznym.
• Planowanie strategiczne dotyczące produktu – realność naszych zobowiązań i równoważenie ograniczeń w praktyce.

5. Wykorzystanie drzew decyzyjnych w procesie analizy strategii biznesowej.
• Analiza alternatywnych możliwości i zdarzeń.
• Graficzna projekcja drzewa decyzyjnego i techniki wyznaczania prawdopodobieństwa wystąpienia.
• Ocena kosztów i ryzyka dla danej decyzji biznesowej.
• Wybór optymalnej decyzji m.in. poprzez ocenę różnych kryteriów ekonomicznych.

6. Planowanie procesu analizy biznesowej i uzasadnienia biznesowego.
• Plan komunikacji produktów analizy biznesowej.
• Proces inżynierii wymagań i podejście do zarządzania zmianą i konfiguracją.
• Narzędzia i techniki wspomagające planowanie.
• Tworzenie skutecznego uzasadnienia biznesowego:
o Zasady i koncepcje,
o Charakterystyka i analiza kosztów,
o Analiza rentowności projektu i wskaźniki: IRR, NPV, Okres zwrotu, ROI.
o Decyzje inwestycyjne i progi tolerancji w uzasadnieniu biznesowym.

7. Pozyskiwanie wymagań.
• Proces elicytacji wymagań i zarządzanie zakresem wymagań.
• Zintegrowane podejście do dokumentowania wymagań – zestaw najlepszych praktyk w projektach.
• Przegląd międzynarodowych standardów i wartość dodana z ich zastosowania dla członków zespołu projektowego.

8. Analiza wymagań i jej wpływ na uzasadnienie biznesowe.
• Selekcja wymagań i ich organizowanie wg. Ustalonych kryteriów.
• Modelowanie rozwiązania i podejście do specyfikacji.
• Weryfikowanie i walidacja w projektach.
• Roadmapa jakości.

9. Walidacja rozwiązania.
• Ocena.
• Walidacja.

10. Narzędzia i techniki analityka biznesowego.
• Narzędzia analizy biznesowej.
o Narzędzia do modelowania.
o Narzędzia do prototypowania.
o Narzędzia do wizualizacji wymagań.
• Techniki analizy biznesowej.
o PESTLE.
o MOST.
o SWOT.
o CATEWOE.
o 5W.
o MoSCoW.

11. Kompetencje analityka biznesowego.
• Wiedza dziedzinowa i proces jej uzupełniania przez analityka biznesowego.
o Analiza finansowa
o Analiza statystyczna
o Badania operacyjne
o Analiza wymagań
o Analiza systemowa
• Umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne.
• Umiejętności moderowania dyskusji i pracy z zespołami interdyscyplinarnymi.

12. Optymalizacja procesów biznesowych.
• Przegląd koncepcji do optymalizacji procesów biznesowych.
• Techniki doskonalenia procesów biznesowych.
• Modele dojrzałości procesowej.

13. Zrównoważona karta wyników - narzędzie monitorowania realizacji celów strategicznych.
• Wykorzystanie Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard - BSC) w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
• Etapy budowy systemu BSC w 6 etapach - metoda „krok po kroku”.
• Zasady ustalania i wyboru celów strategicznych w różnych perspektywach biznesowych.
• Dobór mierników realizacji celów strategicznych i operacyjnych – opracowanie Karty Wyników.
• Mapowanie działań strategicznych na działania operacyjne.
• Etapy procesu wdrażania Kart Wyników.

14. Zakończenie warsztatów szkoleniowych.

Metodologia:

Metodologia:
Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:
Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy prowadzeniu projektów, w ramach których wykorzystywano analizę biznesową.
Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

Trener
dr inż Martin Daliga
Specjalizacja trenerska:
Jest ekspertem w zakresie zarządzania projektami. Jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada kilkuletnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami. Akredytowany trener metodyki PRINCE2? (PRINCE2? Approved Trainer). Specjalizacja: zarządzanie projektami, wykorzystanie metodyk zarządzania projektami PCM, PMBoK, PRINCE2, Agile, SCRUM do optymalizacji działań biznesowych.

Odbiorcy szkolenia:

Grupa docelowa:
Osoby zainteresowane podjęciem pracy w charakterze Analityka biznesowego
Kierownicy Projektów
Członkowie zespołów projektowych
Pracownicy działów IT
Kadra Menedżerska.

Materiały dydaktyczne:

-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Przyznawane certyfikaty:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Referencje:

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową: http://www.szkolenia-semper.pl/referencje

  • Warszawa (woj. mazowieckie), 3.10.2019 - 4.10.2019
  • 2-5 użytkowników - 10 %
  • 6-10 użytkowników - 15 %
  • 11-20 użytkowników - 15 %
  • ponad 20 użytkowników - 15 %