Szkolenie - Asertywne relacje w kontekście zasad savoir vivre

Typ oferty: szkolenie zamknięte
Tematyka: Kursy » dla nauczycieli
Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
Wartość: Cena do ustalenia

Organizator szkolenia:

Logo firmy RODN
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: Brak informacji
  • Adres e-mail: Brak informacji

Informacje podstawowe:

Cele:

Zapoznanie uczestników szkolenia z wiedzą na temat technik profesjonalnej autoprezentacji w relacjach służbowych.
Diagnoza indywidualnego stylu komunikowania się z osobami w środowisku pracy.
Trening zachowań podnoszących skuteczność zachowań autoprezentacyjnych i interpersonalnych w środowisku pracy.
Trening umiejętności tworzenia i utrzymywania pozytywnego wizerunku własnej osoby w relacjach profesjonalnych.

Program szkolenia:

Budowanie profesjonalnego wizerunku.
Autoprezentacja w środowisku przedszkolnym.
Komunikacja w relacjach międzyludzkich.
Savoir vivre w relacjach służbowych.
Rozumienie i kontrola emocji w kontaktach terpersonalnych.

Metodologia:

Analiza przypadków, praca zespołowa, dyskusja grupowa, sesja informacji zwrotnych, odgrywanie ról (kamera-video), mini wykłady, grupowy trening zachowań asertywnych i innych, ułatwiających kształtowanie korzystnego wizerunku.

Odbiorcy szkolenia:

Rady pedagogiczne.

Materiały dydaktyczne:

Drukowane materiały szkoleniowe.

Przyznawane certyfikaty:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Referencje:

Na życzenie.

Termin do ustalenia z Oferentem...

Rabat do ustalenia z Oferentem...