Szkolenie - Asertywność w warunkach home office/pracy zdalnej/pracy rozproszonej

Typ oferty: e-Learning
Tematyka: Umiejętności osobiste » Umiejętności Osobiste
Umiejętności osobiste » Umiejętności zawodowe
Czas trwania:
Wartość: 1217.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

To szkolenie, bez wychodzenia z pracy lub z domu, pozwoli Państwu na uczestnictwo w pełnowartościowych warsztatach i spotkaniach. Nie są to webinary ani filmiki, podczas których odtwarzane są masowo wcześniej nagrane treści. To pełnowartościowe szkolenie z udziałem Trenera “na żywo”. Zapewniamy pełną interakcję, optymalną wymianę kompetencji – wiedzy, umiejętności i postaw. Uczymy, reagując na bieżąco na potrzeby Uczestników naszych szkoleń. Do każdego szkolenia, każdy jego Uczestnik otrzymuje przesyłane elektronicznie materiały szkoleniowe a po jego ukończeniu, pisemny certyfikat ukończenia szkolenia.

Asertywność to umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, preferencje, uczucia, przekonania, poglądy, wartości, bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu i nie lekceważąc rozmówców. W sytuacjach konfliktowych, umiejętności asertywne pozwalają osiągnąć win-win, bez poświęcania czyjejkolwiek godności i rezygnacji z uznanych wartości. Ludzie asertywni potrafią współpracować bez agresji czy uległości, bez wyrzutów sumienia, złości czy lęku.

Jakie korzyści dla Firmy przynosi asertywna postawa Pracowników?

Wartością asertywnych Pracowników jest fakt, iż dostrzegają oni wartość i możliwość dążenia do porozumienia, są odporni psychicznie, słabo podlegają manipulacji a sami działają etycznie. Dostrzegają pozytywne aspekty popełnianych błędów, umieją analizować i wyciągać wnioski, co umożliwia lepsze działania i unikanie podobnych błędów w przyszłości. To dzięki asertywnym Pracownikom, kierownik może wypracować optymalne rozwiązania. Pracownicy asertywni są często motorem pozytywnych zmian w firmie, przyczyniają się do realnych zysków organizacji.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej na temat asertywności oraz – przede wszystkim – ćwiczenie zachowań asertywnych w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych. Uczestnicy po szkoleniu będą umieli odróżnić zachowania asertywne od uległych i agresywnych, a zatem właściwie na nie reagować. Będą umieli wzmacniać poczucie własnej wartości i zachowywać się asertywnie: odmawiać bez poczucia winy, reagować na krytykę, wyrażać swoje zdanie, rozmawiać z różnymi Klientami w trudnych sytuacjach.

Całe szkolenie i każdy moduł szkolenia ma na celu podniesienie kompetencji skutecznego porozumiewania w sytuacjach trudnych czy konfliktowych, poprzez poszerzanie wiedzy i wspieranie w trenowaniu umiejętności.

Szkolenie ma na celu wyposażenie Pracowników w narzędzia pozwalające m.in:

budować fundamenty pod trwale pozytywne relacje z innymi ludźmi,
wspierać budowanie pozytywnego wizerunku Firmy,
stosować skuteczne zasady asertywnej komunikacji w relacjach z Klientami/podwykonawcami,
umiejętnie aktywnie słuchać rozmówcę i prowadzić rozmowy,
efektywnie i profesjonalnie obsłużyć Klienta zewnętrznego i wewnętrznego, zwłaszcza w trudnej sytuacji,
tworzyć i wprowadzać w życie nowatorskie rozwiązania komunikacyjne,
skutecznie wpływać na postawę, potrzeby i decyzje innych ludzi, przy jednoczesnym dopasowaniu i utrzymaniu pozytywnego kontaktu.

Spodziewamy się, że uczestnicy będą wiedzieli między innymi jak:

wzmocnić siebie czyli mieć więcej cierpliwości i silne poczucie własnej kompetencji,
kulturalnie i skutecznie modyfikować i kończyć rozmowy z Klientem,
przestać brać na siebie „ślad po trudnych rozmowach”,
efektywnie przekazać Klientowi swoje cele z szacunkiem dla jego potrzeb,
wspierać postawy budujące dobre relacje długoterminowe, w tym uważne słuchanie i feed back
być pomocnym w wyznaczonym zakresie
samodzielnie znajdować zasobne stany emocjonalne
konstruktywnie reagować na agresję, krytykę
skuteczniej osiągać cele i motywować się do pracy

Program szkolenia:

KRÓTKI WSTĘP

Wzajemne poznanie się Uczestników oraz Trenerki
Określenie celu warsztatów i zdefiniowanie potrzeb Uczestników
Sprecyzowanie zasad obowiązujących na warsztatach oraz metodologii pracy
MODUŁ I – Asertywność – czym jest i skąd pochodzi

Idea, zasady i pochodzenie postawy asertywnej
Osobowość a asertywność – cechy człowieka asertywnego
Odróżnienie asertywności od zachowań agresywnych, depresyjnych lub uległych
Czy każdy może być asertywny?
MODUŁ II – Mapa asertywności, moje prawa i ich obrona

Mapa asertywności – kwestionariusz diagnozujący obszary, w jakich obszarach uczestnik przyjmuje postawę asertywną, a w jakich nie
Lista moich praw – co oznaczają one w rzeczywistości
Obrona moich praw w sytuacjach społecznych i osobistych
Pojęcie granic osobistych – wyznaczanie własnych granic, respektowanie granic innych ludzi
MODUŁ III – Asertywność a myślenie o sobie

Praca nad poczuciem własnej wartości uczestników – analiza mocnych stron
Budowanie pozytywnego wizerunku siebie w oparciu o własne zasoby
MODUŁ IV – Techniki komunikacyjne w asertywności

Złote zasady asertywnej komunikacji
Opis faktów zewnętrznych i wewnętrznych kontra ocenianie

Ćwiczenia ważniejszych sytuacji wymagających komunikacji asertywnej

Asertywna pochwała
Wyrażanie własnych opinii i przekonań
Asertywne wyrażanie próśb i poleceń
Asertywna odmowa
Asertywna krytyka
Reagowanie na krytykę i atak
Asertywne łagodzenie sytuacji konfliktowych
MODUŁ V – ,,Koncert życzeń”

Odpowiedzi na indywidualne potrzeby Uczestników

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

Ewaluacja
Konkretne, spisane postanowienia wraz z metodologią

Dostępny termin:
30.11-01.12.2020

Rozkład godzinowy:

Czas trwania I i II dzień:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 10:30 Zajęcia
10:30 – 11:00 przerwa
11:00 – 12:30 Zajęcia
12:30 – 13:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową

Metodologia:

W ramach szkolenia otwartego on-line gwarantujemy każdemu Uczestnikowi:

Pełne uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym „na żywo”, w określonym konkretnym terminie/ach,
Obecność Trenera, wieloletnie doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne (nie jest to webinar ani nagrany wcześniej film)
Możliwość korzystania z własnego komputera/tabletu/telefonu z mikrofonem i kamerą oraz z własnego dostępu do internetu, z dowolnego miejsca
Swobodną atmosferę i pełne wsparcie merytoryczne podczas szkolenia
Kontakt z Trenerem i innymi Uczestnikami poprzez optymalną aplikację online
Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
Autorskie materiały szkoleniowe, ćwiczenia, techniki, narzędzia podczas pracy on-line, wysyłane elektronicznie – do korzystania podczas szkolenia oraz po zakończeniu, jako wsparcie treningowe
Możliwość uzyskania pomocy od Trenera oraz wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia
Aktywny udział w szkoleniu w ramach wirtualnych dyskusji (wideo + audio + czat tekstowy), ćwiczenia indywidualne, w parach lub podgrupach w ramach wirtualnych pokoi.
Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł skontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)

Odbiorcy szkolenia:

Adresatem szkolenia są osoby zainteresowane rozwojem umiejętności asertywnej, efektywnej komunikacji, zwłaszcza w pracy rozproszonej, w zmianie i kryzysie. Mamy pewność, że możemy wzmocnić u Pracowników motywację do działania, wybór adekwatnych narzędzi zarządzania emocjami, komunikacją i informacją w czasie zmiany, energię do efektywnego działania i kompetencje związane z osobistą skutecznością.