Szkolenie - ASSESSMENT/ DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie, przeprowadzenie, ocena i opracowanie wyników

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie zespołem » rekrutacja
Szkolenia HR » umiejętności osobiste – rekrutacja
Szkolenia HR » zarządzanie procesem rekrutacji
Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych - 2 dni
Wartość: 1955.70 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy Progress Project Sp. z o.o.
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 22 460 46 12
  • Adres e-mail: marketing@progressproject.pl

Informacje podstawowe:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Cele szkolenia
Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad i narzędzi wspomagających przygotowanie oraz przeprowadzenie sesji Assessment/Development Center. Ponadto uczestnicy dowiedzą się oraz będą ćwiczyć ocenianie kandydatów/pracowników, opracowywanie raportów indywidualnych i zbiorczych.

Korzyści dla uczestników
W trakcie zajęć uczestnicy zajęć:
• zdobędą gruntowną wiedzą na temat realizowania sesji AC/DC w organizacji.
• skonfrontują swoje dotychczasowe doświadczenia, wiedzę, przekonania na temat tej metody z metodologicznymi standardami jej stosowania.
• poznają narzędzia, procedury, rozwiązania optymalizujące proces oceny AC/DC.
• wzmocnią swoje umiejętności oceniania, a także wnioskowania na temat oceny kompetencji.
• poznają szereg praktycznych przykładów stosowania tej metody w różnych organizacjach, do oceny różnych grup pracowników / menedżerów.

Program szkolenia:

Dzień I - Przygotowanie sesji AC/DC
1. Ocena metodą Assessment/Development Center:
• Assessment/Development Center – definicje i różnice?
• cele i założenia tej metody oceny kompetencji,
• międzynarodowe standardy stosowania tej metody,
• pytania, jakie warto sobie zadać przed wdrożeniem projektu oceny metodą AC/DC,
• proces realizacji oceny AC/DC w organizacji,
• korzyści z stosowania AC/DC – dla organizacji, Zarządu i menedżerów, samych ocenianych,
• komunikacja procesu oceny AC/DC w organizacji – jakich błędów unikać?
2. Kryteria podlegające ocenie podczas sesji AC/DC:
• jakie kryteria można / nie można oceniać podczas AC/DC?
• kompetencje, a zmienne osobowościowe, temperamentalne, czy inteligencja,
• definiowanie kompetencji i konstruowanie kompetencyjnych skal obserwacyjnych,
• rodzaje skal rozwojowych,
• rodzaj ocenianego profilu – profil stanowiskowy a rozwojowy.
3. Przygotowanie sesji AC/DC – konstrukcja sesji:
• zasady konstruowania sesji AC/DC – opracowanie programu,
• rodzaje zadań diagnostycznych i ich dopasowanie do oceny różnych kompetencji,
• zasady konstruowania ćwiczeń wykorzystywanych w ocenie,
• prowadzenie sesji – standaryzacja procesu,
• testy wykorzystywane do diagnozy kompetencji, czy zmiennych osobowościowych, temperamentalnych i poziomu inteligencji. Jak łączyć AC/DC z testami?

Dzień II - Ocena, przygotowanie raportów i przeprowadzenie sesji informacji zwrotnych
1. Ocena kompetencji:
• obserwowanie zachowania uczestników podczas sesji – zasady,
• arkusze obserwacyjne i ich wypełnianie,
• wnioskowanie na temat poziomu kompetencji,
• kalibracja ocen podczas dyskusji asesorów,
• błędy w procesie oceniania – jak ich unikać i minimalizować ich wpływ?
2. Raporty indywidualne:
• budowa raportu indywidualnego – różne rodzaje raportów,
• infografiki w prezentacji danych z oceny,
• język sporządzania raportów po ocenie AC/DC – jakich błędów unikać?
• zasady poufności przy przekazywaniu raportów po ocenie.
3. Raport zbiorczy:
• analiza zebranych wyników – możliwe statystyki, różne rodzaje prezentacji danych,
• ranking pracowników/kandydatów,
• wybór najlepszego kandydata.
4. Sesje informacji zwrotnych:
• schemat sesji informacji zwrotnych,
• trudne sytuacje podczas sesji informacji zwrotnych – jak sobie z nimi radzić,
• motywacja do rozwoju a opór wobec zmiany – jak osoby dorosłe reagują na informację zwrotną na swój temat?
• indywidualne plany rozwojowe po ocenie DC,
• wspieranie rozwoju osób poddanych ocenie metodą DC.
5. Podsumowanie:
• wady, zalety, trudności w wdrażaniu sesji AC/DC.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi, bazującymi na zaangażowaniu uczestników. Ważnym elementem każdego szkolenia jest też poznanie ich oczekiwań i odpowiadanie na zgłaszane pytania i spostrzeżenia. Przygotowując program zajęć dążymy do tego, by uczestnicy mieli możliwość nauki „przez doświadczenie” w oparciu o zróżnicowane oraz dostosowane do ich potrzeb metody pracy. Najczęściej wykorzystywane metody szkoleniowe to:
• case study,
• dyskusja grupowa,
• analiza filmów i nagrań,
• wykłady i prezentacje,
• zadania symulacyjne.

Materiały dydaktyczne:

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe

Przyznawane certyfikaty:

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Referencje:

Do wglądu na Państwa życzenie

  • Wrocław (woj. dolnośląskie), 25.10.2018 - 26.10.2018
  • 1 użytkownik - 5 %
  • 2-5 użytkowników - 10 %