Szkolenie - Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie jakością » audyt wewnętrzny
Zarządzanie jakością » zarządzanie jakością
Czas trwania: 2 dni
Wartość: Cena od 1722.00 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy BSI Group Polska Spółka z o.o.
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 223306180
  • Adres e-mail: infopoland@bsigroup.com

Informacje podstawowe:

Opis Szkolenia

Szkolenie BSI “Audytor wewnętrzny ISO 22301” ułatwia uczestnikom rozwój umiejętności i wiedzy odnośnie przeprowadzania audytów i samooceny względem wymogów ISO 22301, Zarządzanie Ciągłością Biznesową – Część 2: Specyfikacja. Biorąc udział w zajęciach w małych grupach, ćwiczeniach z audytu oraz ożywionych dyskusjach, uczestnicy zyskują rzetelne zrozumienie zasad audytowania oraz sposobu stosowania wytycznych ISO 19011, “Wytyczne dla audytowania systemów jakości i/lub zarządzania środowiskowego” w celu wdrażania skutecznych programów audytu systemów zarządzania ciągłością biznesową. Podczas szkolenia zostaje również dokonany przegląd Zarządzania Ciągłością Biznesową – Kodeks Praktyk, ISO 22301 oraz najlepszych praktyk związanych z utrzymaniem i oceną systemów zarządzania ciągłością biznesową.

Program szkolenia:

Zakres merytoryczny szkolenia:
Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy powinni umieć:
• Wyjaśnić różnice celów Części 1 i Części 2 ISO 22301
• Zrozumieć Kodeks Praktyki Zarządzania Ciągłością Biznesową ISO 22301
• Wyjaśnić wymogi ISO 22301
• Zaplanować audyt systemów zarządzania ciągłością biznesową
• Zaplanować i prowadzić spotkania otwierające i zamykające audyt
• Przeprowadzać audyt systemu zarządzania ciągłości biznesowej
• Zarządzać z sukcesem komunikatami i wywiadami odnośnie audytu
• Sprecyzować i przedstawić wyniki audytu
• Sporządzić zwięzły raport z audytu
• Przeprowadzić kontynuację i zamknięcie audytu
________________________________________

Metodologia:

Informacje ogólne:
Zaleca się, aby przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy znali podstawy ciągłości biznesu i posiadali obszerną wiedzę dotyczącą systemów biznesowych w swoich firmach.
W pierwszym dniu szkolenia uczestniczyć będą również osoby biorące udział w jednodniowym szkoleniu “Zrozumienie ISO 22301”.

Odbiorcy szkolenia:

Uczestnicy:
• Osoby odpowiedzialne za audyt systemu zarządzania ciągłością biznesową
• Stażyści, którzy będą przeprowadzać audyty
• Osoby planujące przeprowadzanie samooceny
• Konsultanci planujący prowadzenie audytów niezależnych
• Obecni audytorzy, którzy będą przeprowadzać audyty zarządzania ciągłością biznesu
• Osoby odpowiedzialne za audyt łańcucha dostaw
________________________________________

Materiały dydaktyczne:

Cena kursu obejmuje: certyfikat, materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zakwaterowanie od godziny 17:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia.

Przyznawane certyfikaty:

tak

Referencje:

BSI Group Polska Sp. z o.o.
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa
T: +48 (22) 330 61 80

  • Warszawa (woj. mazowieckie), 25.6.2018 - 26.6.2018
  • 2-5 użytkowników - 10 %
  • 6-10 użytkowników - 15 %
  • 11-20 użytkowników - 20 %
  • ponad 20 użytkowników - 30 %