Szkolenie - Auditor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001/OHSAS 18001

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie jakością » zarządzanie jakością
Ochrona środowiska » ochrona środowiska
Logistyka » zarządzanie jakością
Czas trwania: 3 dni
Wartość: Cena od 2816.70 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy BSI Group Polska Spółka z o.o.
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 223306180
  • Adres e-mail: infopoland@bsigroup.com

Informacje podstawowe:

Auditor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001/OHSAS 18001

Opis Szkolenia

Posiadanie systemów umożliwia efektywniejsze zarządzanie organizacją. Struktura norm pozwala na łączenie elementów systemów: zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy w jeden zintegrowany system. W efekcie organizacja otrzymuje nowe narzędzie podnoszące jej skuteczność i „kulturę”. Niniejsze trzydniowe szkolenie prezentuje sposoby prowadzenia auditów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem technik auditowania, planowania, prowadzenia auditu, raportowania i podejmowania działań korygujących.

Program szkolenia:

Zakres merytoryczny szkolenia:
• przegląd norm ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001/OHSAS 18001,
• elementy wspólne – auditowanie procesów,
• planowanie auditów i ustanawianie celów,
• prowadzenie auditu,
• ludzkie aspekty auditowania,
• sprawozdania z auditów i prezentacja niezgodności,
• działania poauditowe.
________________________________________

Metodologia:

Korzyści:
Auditowanie zintegrowanych systemów zarządzania umożliwia zwiększenie efektywności procesów biznesowych. Jednocześnie możliwe jest również zminimalizowanie niezbędnych zasobów, między innymi dokumentacji systemowej oraz ilości auditów. Auditorzy wzbogacą i utrwalą swoją wiedzę na temat zasad procesowego podejścia do auditowania zintegrowanych systemów zarządzania.

Odbiorcy szkolenia:

Uczestnicy szkolenia:
• auditorzy i pełnomocnicy poszczególnych systemów zarządzania,
• personel odpowiedzialny za auditowanie, znający wymagania norm ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001/OHSAS 18001.
Ocena uczestników:
Szkolenie kończy się egzaminem pisemnym, będącym podstawą do wystawienia certyfikatu ukończenia kursu auditora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania.
________________________________________

Materiały dydaktyczne:

Cena kursu obejmuje: certyfikat, materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zakwaterowanie od godziny 17:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia.

Przyznawane certyfikaty:

tak

Referencje:

BSI Group Polska Sp. z o.o.
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa
T: (0-22) 330 61 80

  • Ustroń (woj. śląskie), 21.5.2018 - 23.5.2018
  • 2-5 użytkowników - 10 %
  • 6-10 użytkowników - 15 %
  • 11-20 użytkowników - 20 %
  • ponad 20 użytkowników - 30 %