Szkolenie - Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 (Akredytacja IRCA A17955)

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie jakością » zarządzanie jakością
Czas trwania: 5 dni
Wartość: 3677.70 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy BSI Group Polska Spółka z o.o.
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 223306180
  • Adres e-mail: infopoland@bsigroup.com

Informacje podstawowe:

Profesjonalizm Auditorów Wiodących ma istotny wpływ na efektywność wszystkich auditorów w zespole. Nie bez znaczenia jest również ich wpływ na poziom efektywności systemu zarządzania jakością. Szkolenie umożliwi Auditorom Wiodącym całkowicie zrozumieć rolę jaką pełnią oraz zdobyć umiejętności, które są niezbędne do prowadzenia skutecznych audytów. Szkolenie jest wartościowe nie tylko dla Auditorów Wiodących ale również dla Kadry Zarządzającej, ponieważ uczestnicy będą mieli możliwość poznania systemu zarządzania jakością oraz podejścia Auditora BSI.

Program szkolenia:

Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia związane z :
- auditem oraz normami SZJ
- rolą jaką pełni audytor w procesie planowania, prowadzenia oraz kontynuacji audytów SZJ w zgodzie z ISO 19011 bądź ISO 17021
- planowaniem, prowadzeniem oraz raportowaniem audytów
- celem Systemu Zarządzania Jakością
Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności, które są niezbędne do prowadzenia auditu Systemów Zarządzania. Po ukończeniu szkolenia osoby uczestniczące będą potrafiły wyjaśnić cel auditu certyfikującego zgodnie z norma ISO 9001:2015. Zdobyte podczas kursu umiejętności niezbędne do zaplanowania, przeprowadzenia, raportowania oraz prowadzenia działań poauditowych sprawi, że audit SZJ poświadczy zgodność oraz wywrze pozytywny wpływ na całościową wydajność przedsiębiorstwa. Szkolenie przeprowadzi uczestnika przez cały proces auditu od jego rozpoczęcia aż po działania poauditowe.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów z elementami ćwiczeń praktycznych oraz warsztatów.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do
- Pełnomocników SZJ, którzy chcą odświeżyć wiedzę o systemie zarządzania oraz zwiększenia umiejętności potrzebnych do zarządzania zespołem auditorów
- Auditorów prowadzących audity drugiej strony w łańcuchu dostawców, którzy chcieliby ulepszyć umiejętności niezbędne do współpracy z dostawcami.
- auditorów wewnętrznych, chętnych aby rozwijać umiejętności audytorskie oraz poznać nowe metody zarządzania, które są obecnie wykorzystywane.
- Konsultantów, pomagających przy wprowadzaniu SZJ w organizacji
- Auditorów Wewnętrznych współpracującymi z jednostkami certyfikującymi organizacje
- Wszystkich osób, które chcą się rozwijać oraz podjąć współpracę z jednostkami świadczącymi usługi certyfikacji

Materiały dydaktyczne:

Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch oraz poczęstunek

Przyznawane certyfikaty:

Uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat ukończenia kursu na „Auditora Wiodącego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015”

Referencje:

BSI Group Polska Sp. z o.o.
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa
T: +48 (22) 330 61 80

  • Warszawa (woj. mazowieckie), 25.6.2018 - 29.6.2018
  • 2-5 użytkowników - 10 %
  • 6-10 użytkowników - 15 %
  • 11-20 użytkowników - 20 %
  • ponad 20 użytkowników - 30 %