Szkolenie - Auditor wiodący systemu zarządzania usługami informatycznymi wg ISO/IEC 20000

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie jakością » zarządzanie jakością
Administracja IT » bezpieczeństwo
Logistyka » systemy informacyjne / informatyczne
Czas trwania: 5 dni
Wartość: Cena od 3677.70 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy BSI Group Polska Spółka z o.o.
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 223306180
  • Adres e-mail: infopoland@bsigroup.com

Informacje podstawowe:

Szkolenie BSI pt.: „Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Usługami Informatycznymi wg ISO/IEC 20000” dostarcza ucyestnikkom wiedzę i umiejętności skutecznego zarządzania usługami IT oraz przeprowadzenia auditu zgodnie z normami ISO/IEC 20000-1:2011 „Technika informatyczna -- Zarządzanie usługami - Część 1: Specyfikacja”, i ISO 19011, "Wytyczne dla Auditowania Systemu Zarządzania Jakością i / lub Zarządzania Systemem Środowiskowym”.
Szkolenie to wyjaśnia zasady i praktyki niezależnego auditu systemu zarządzania usługami informatycznymi i prowadzi uczestników przez cały proces audytu, od zarządzania programem auditu do składania raportów o wynikach nadzoru. Uczestnicy zdobędą niezbędne umiejętności przeprowadzania auditu w oparciu o praktyczną naukę w grupach, ćwiczenia indywidualne i otwartą dyskusję na forum.

Program szkolenia:

Zakres merytoryczny szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:
- Interpretować wymagania normy ISO/IEC 20000-1:2011 w kontekście auditu
- Wyjaśnić cel, treść i powiązania między Wymaganiami normy ISO/IEC 20000-1 a Kodeksem Postępowania ISO/IEC 20000-2
- Wyjaśnić cel systemu zarządzania usługami informatycznymi
- Opisać politykę i ramy systemu oraz działania powiązane ze sobą w celu umożliwienia skutecznego zarządzania i realizacji usług informatycznych
- Planować, przeprowadzić, raportować i nadzorować audit systemu zarządzania usługami informatycznymi zgodnie z ISO 19011 oraz ISO/IEC 20000-1

Metodologia:

Korzyści:

Profesjonalny, realizowany w sposób planowy audit zidentyfikuje obecne i potencjalne słabości w zarządzaniu systemem usług IT w organizacji, a także umożliwi podjęcie odpowiednich działań, zanim naruszenie spowoduje utratę poufności, integralności lub/i dostępności informacji.

Odbiorcy szkolenia:

Uczestnicy szkolenia:
- Konsultanci
- Menedżerowie IT
- Personel usług informatycznych
- Auditorzy innych systemów zarządzania
- Auditorzy wewnętrzni i zewnętrzni odpowiedzialni za auditowanie systemów zarządzania usługami informatycznymi


Ocena uczestników:

Szkolenie kończy się egzaminem, którego rezultaty są podstawą do wydania certyfikatu ukończenia kursu auditora wiodącego ISO/IEC 20000.

Materiały dydaktyczne:

Cena kursu obejmuje: certyfikat, materiały szkoleniowe, poczęstunek i lunch.

Przyznawane certyfikaty:

TAK

Referencje:

BSI Group Polska Sp. z o.o.
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa

  • Warszawa (woj. mazowieckie), 4.6.2018 - 8.6.2018
  • 2-5 użytkowników - 10 %
  • 6-10 użytkowników - 15 %
  • 11-20 użytkowników - 20 %
  • ponad 20 użytkowników - 30 %