Szkolenie - Auditowanie systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) wg ISO 22000 – Auditor wewnętrzny

Typ oferty: szkolenie zamknięte
Tematyka: Zarządzanie jakością » zarządzanie jakością
Czas trwania:
Wartość: Cena do ustalenia

Organizator szkolenia:

Logo firmy BSI Group Polska Spółka z o.o.
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 223306180
  • Adres e-mail: infopoland@bsigroup.com

Informacje podstawowe:

Auditowanie systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) wg ISO 22000 – Auditor wewnętrzny

Opis Szkolenia

Utrzymanie systemu HACCP w firmie wymaga okresowej weryfikacji funkcjonowania systemu przez auditora wewnętrznego. Kurs szkoli auditorów w metodach auditowania i przekazuje im umiejętności, których potrzebują do realizacji procesu auditowania.

Program szkolenia:

Zakres merytoryczny szkolenia:
• Przedstawienie szczegółowych wymagań normy ISO 22000
• Prezentacja wymagań ISO 19011
• Omówienie zasad prowadzenia auditu
• Zapoznanie z metodami dokumentacji auditu

Metodologia:

Warsztaty:
• Przygotowanie i planowanie procesów auditów wewnętrznych wg
• Przygotowanie dokumentacji
• Przygotowanie listy kontrolnej
• Audit w firmie - prowadzenie wywiadów
• Strategia weryfikacji zgodności z kryteriami
• Sporządzenie raportu z auditu
• Określenie działań korygujących
Kurs kończy się pisemnym sprawdzianem będącym podstawą do wystawienia certyfikatu ukończenia kursu Auditora Wewnętrznego systemu HACCP wg ISO 22000.

Odbiorcy szkolenia:

Uczestnicy szkolenia:
• Personel odpowiedzialny za wewnętrzne auditowanie systemu HACCP,
• Nowe osoby, które chcą uzyskać stopień auditora wewnętrznego w Organizacji.
Na zakończenie kursu uczestnicy będą potrafili:
• Przeprowadzić audit wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP wg ISO 22000,
• Ocenić funkcjonowanie systemu i zidentyfikować niezgodności i możliwości doskonalenia,
• Sporządzić raport i zaproponować działania korygujące.

Korzyści:
• Dokładnie przeszkolony auditor wewnętrzny z umiejętnościami:
• Kompleksowego zarządzania programami auditów wewnętrznych
• Identyfikowania wszelkich możliwych niezgodności systemowych
• Sporządzania i proponowania działań korygujących i doskonalących

Przyznawane certyfikaty:

TAK

Referencje:

BSI Group Polska Sp. z o.o.
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa
T: +48 (22) 330 61 80

Termin do ustalenia z Oferentem...

Rabat do ustalenia z Oferentem...