Szkolenie - BDO – Rejestr, ewidencja, sprawozdawczość – Obowiązki wynikające z aktualnych przepisów w gospodarce odpadami

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Ochrona środowiska » ochrona środowiska
Logistyka » logistyka
Czas trwania: 1 dzień
Wartość: 922.50 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Podczas szkolenia zostaną omówione konkretne zmiany w zakresie gospodarowania odpadami wprowadzonych przez ostanie duże nowelizacje ustawy o odpadach.

Cel szkolenia:

Pozyskanie wiedzy z zakresu zmienionych przepisów dotyczących gospodarki odpadami i funkcjonowania rejestru, ewidencji oraz sprawozdawczości w systemie BDO.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnik po odbytym szkoleniu będzie płynnie poruszał się w systemie BDO w zakresie rejestru, aktualizacji danych, ewidencji i sprawozdawczości. Dodatkowo uzyska informację czy powinien się zarejestrować? Czy jego działalność będzie zobligowana do wniesienia opłaty rejestrowej i rocznej, a także kiedy może otrzymać decyzję odmowną dotyczącą wpisu do rejestru. Uzyska wyczerpujące odpowiedzi na pytania dotyczące ewidencji i sprawozdawczości odpadowej.

Program szkolenia:

Podstawowe wymagania prawne dotyczące odpadów – przypomnienie najważniejszych regulacji obowiązujących od 2020 r.

Rodzaje odpowiedzialności w gospodarce odpadami.

Kto musi prowadzić ewidencję odpadów w BDO.
Zwolnienia z ewidencji.
Przenoszenie odpowiedzialności za odpady.
Odpowiedzialność wytwórcy, transportującego odpady, obowiązki odbiorcy.

Podstawy gospodarki odpadami opakowaniowymi.

Zawartość BDO:

Nowe funkcje systemu.
Rejestr BDO.
Kto powinien uzyskać wpis i jak go uzyskać?
Formularz rejestracyjny i aktualizacyjny w odniesieniu do zakresu BDO wynikającego z ustawy o odpadach.
Opłaty rejestrowe i roczne .
Logowanie i dostęp do systemu BDO – wymogi dla użytkowników.
Dostęp do BDO dla Jednostek Administracji Publicznej.

Rejestracja i sprawozdawczość .
Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, a także rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – zmiany w obowiązkach przedsiębiorców.

Ewidencja odpadów i sprawozdawczość w BDO

Podstawowe dokumenty ewidencyjne (nowe wzory).
Nowe terminy: ewidencja papierowa, przekazujący, transportujący i przyjmujący odpady – zakres obowiązków i kompetencji.
Proces przekazania odpadów za pomocą KPO i KPOK – kolejne etapy procedury od założenia do zatwierdzenia.
Problem określenia wagi przekazywanych odpadów.
Przypadki szczególne – przekazywanie odpadów osobom fizycznym, przekazywanie odpadów między oddziałami firmy.
Statusy KPO – odrzucone, wycofane i konsekwencje z tego wynikające.
Dokumenty potwierdzające odzysk i recykling odpadów.
Ewidencja wytwarzanych, przyjmowanych i zbieranych odpadów – Katy KEO i KEOK – kto musi je prowadzić, procedura ich wystawiania?
Ewidencja pełna, uproszczona i zwolnienia z ewidencji.
Ewidencja odpadów w formie papierowej.
Ewidencja przed wpisem do BDO.
BDO, a zbiorcze zestawienie danych o odpadach.

Wymóg sporządzenia stanów magazynowych odpadów na dzień 1.01.2020 r.
Przepisy przejściowe i sprawozdania za 2019 rok.
Sprawozdawczość produktowa w systemie BDO.
Kto powinien złożyć sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami w BDO?
Opłata recyklingowa za torby na zakupy z tworzywa sztucznego.
Obowiązki wprowadzającego torby na zakupy.
Awaria systemu

Sankcje administracyjne i konsekwencje biznesowe braku wpisu do BDO.

Sesja pytań i odpowiedzi

Praktyczne omówienie problemów uczestników szkolenia – panel dyskusyjny
Rozkład godzinowy: 10:00 – 16:00

Metodologia:

Wykłady, prezentacja, konsultacje, dyskusja.

Odbiorcy szkolenia:

Przedsiębiorcy, specjaliści ds. ochrony środowiska, pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę odpadami.

  • Wrocław (woj. ), 10.9.2020 - 10.9.2020
  • Warszawa (woj. ), 24.9.2020 - 24.9.2020