Szkolenie - BREXIT – zmiany w obrocie towarowym po 1 stycznia 2021r. – warsztaty online

Typ oferty: e-Learning
Tematyka: Logistyka » transport
Logistyka » logistyka
Logistyka » spedycja
Czas trwania:
Wartość: 676.50 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Szkolenie dotyczy spodziewanych uwarunkowań obrotu towarowego z Wielką Brytanią po Brexicie. Zapoznasz się z dokumentowaniem transakcji obrotu towarowego UE-GB. Dowiesz się jakie formalności trzeba będzie wypełniać po opuszczeniu GB Unii Europejskiej! Dowiesz się jakie scenariusze mogą Cię czekać od 1 stycznia 2021 roku. Podczas szkolenia skupimy się na potwierdzonych informacjach oraz na tym jak zmienią Twoją pracę. Szkolenie będzie skupiało się na praktycznych problemach mogących wystąpić oraz przedstawieniu najlepszych metod ich rozwiązania.

Korzyści dla uczestników:

Jeśli chcesz:

poznać obowiązki podmiotu uczestniczącego w wymianie towarowej z GB po zmianach;
umieć zidentyfikować taryfowe i pozataryfowe ograniczenia z GB po zmianach;
wiedzieć jakie dokumenty wymagane są do właściwego udokumentowania transakcji
w imporcie oraz eksporcie z GB po zmianach;

dowiedzieć się jak rozliczać transakcje w księgowości;
dowiedzieć się jak unikać błędów;
dowiedzieć się na jakie aspekty zwracać szczególną uwagę;
poznać zmiany jakie czekają nas w najbliższej przyszłości;
dowiedzieć się co zrobić w momencie wykrycia nieprawidłowości.

Program szkolenia:

Umowa o wystąpieniu GB z UE.

Konsekwencje dla administracji publicznej, przedsiębiorstw i obywateli od 1 stycznia 2021 r.

BREXIT i jego wpływ na Twoje przedsiębiorstwo.

Nowe obowiązki przedsiębiorców, w tym

Składanie zgłoszenia celnego przy imporcie towarów z Wielkiej Brytanii, eksporcie do tego kraju lub przy przemieszczaniu towarów przez jego terytorium,
Ewentualne przedstawienie – oprócz zgłoszenia celnego – danych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony,
Uzyskanie specjalnego pozwolenia na import lub eksport niektórych towarów (np. odpadów, niektórych niebezpiecznych chemikaliów, organizmów modyfikowanych genetycznie);
Dopełnienie dodatkowych formalności przy imporcie z GB lub eksporcie do tego kraju wyrobów akcyzowych, jak alkohol, tytoń lub paliwa,
Rozliczenie VAT, co do zasady, w kraju UE, do którego następuje import towarów z GB (towary eksportowane do GB będą zwolnione z VAT w UE, ale przy przywozie do GB będą one podlegać obowiązującym tam wymogom w zakresie VAT),
Przestrzegać innych zasad i procedur w zakresie VAT w odniesieniu do transakcji realizowanych z GB niż w przypadku transakcji wewnątrz UE.
Etapowe wdrożenie kontroli granicznej w GB po okresie przejściowym.

Jak będzie wyglądać przejście graniczne.

Taryfa celna GB.

Dokumentacja po 1 stycznia 2021 roku.

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE, a przepisy UE w dziedzinie pozwoleń na przywóz/wywóz niektórych towarów.

Ewentualna umowa i scenariusze.

Rozkład godzinowy: 09:30-15:30

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Informacje organizacyjne:

Dostępny termin 10-12-2020

Rozkład godzinowy:
9:30 - 15;30

Metodologia:

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Odbiorcy szkolenia:

To wyjątkowe szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym, a w szczególności zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym i dziś handlujących z Wielką Brytanią. Polecane w szczególności dla działów

spedycji;
logistyki;
zakupów;
handlowego;
księgowości.