Szkolenie - Brygadzista, mistrz – mały menedżer

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie zespołem » kierowanie
Logistyka » zarządzanie produkcją
Zarządzanie zespołem » Zarządzanie zespołem
Czas trwania: 2 dni
Wartość: 1660.50 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
 • Numer telefonu: 224165555
 • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Celem warsztatów, bo tak należy nazwać to spotkanie (70% czasu to ćwiczenia) jest rozwój wiedzy brygadzisty, mistrza w zakresie:
wspierania, motywowania i budowania zespołu,
wyboru najskuteczniejszej formy zarządzania podległym personelem,
analizy przyczyn powstawania konfliktów wewnątrz zespołowych i określenie metod zapobiegania im,
doskonalenia postawy asertywnej,
skutecznych metod zarządzania czasem.

Program szkolenia:

Przywództwo – osobowość lidera
Menadżer – pozytywy – negatywy
Style zarządzania a moi pracownicy
Budowanie wizerunku przywódcy
Budowanie relacji międzyludzkich
Zasady procesu komunikacji.
Dobre i złe nawyki komunikacyjne.
Najczęściej popełniane błędy podczas komunikacji.
Budowanie pozytywnego wizerunku.
Techniki wywierania wpływu.
Świadomy i nieświadomy poziom komunikacji.
Budowanie i motywowanie zespołu
Motywy postępowania
Motywowanie podwładnych (integracja zespołu)
skuteczne przekazywanie poleceń
kontrola
pochwała vs. (motywująca) nagana
Zarządzanie personelem – „miękkie” prawa zarządzania
Rozwijanie postawy asertywnej
Postawa asertywna (nastawienie do siebie, drugiego człowieka i życia).
Zachowanie asertywne a zachowanie nieasertywne (bierne, agresywne, manipulacyjne).
Czynniki hamujące asertywność.
Rozwijanie postawy asertywnej
praca z „hamulcami” asertywności,
budowanie i wzmacnianie pozytywnego obrazu siebie
Narzędzia wspierające rozwój kompetencji i zaangażowania pracowniczego
5S
System sugestii
5x Dlaczego?
Praca w małych grupach

 • Zakopane (woj. ), 27.6.2019 - 28.6.2019
 • Gdańsk (woj. ), 10.6.2019 - 11.6.2019
 • Szczecin (woj. ), 11.7.2019 - 12.7.2019
 • Warszawa (woj. ), 29.8.2019 - 30.8.2019
 • Kraków (woj. ), 26.9.2019 - 27.9.2019
 • Wrocław (woj. ), 24.10.2019 - 25.10.2019
 • Warszawa (woj. ), 25.11.2019 - 26.11.2019
 • Zakopane (woj. ), 16.12.2019 - 17.12.2019
 • 1 użytkownik - 8 %
 • 2-5 użytkowników - 15 %