Szkolenie - Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie zespołem » motywowanie
Szkolenia HR » Zarządzanie zespołem
Szkolenia HR » zarządzanie zespołem – rozwój pracowników
Czas trwania: 2 dni
Wartość: 1832.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Główne cele szkolenia:

zrozumienie zasad motywowania i angażowania pracowników
rozpoznawanie typów motywacyjnych wśród pracowników
kształtowanie motywacji indywidualnej i zespołowej
uświadomienie roli emocji w pobudzaniu aktywności pracowników
wypracowanie konstruktywnych propozycji zmian w pracy działu

Korzyści dla uczestników:

opracowanie planu motywacyjnego
wzrost efektywności pracy własnej i współpracowników
poprawa relacji i atmosfery w dziale
rozwój umiejętności wzajemnego motywowania się
stymulowanie działań wychodzących poza zakres obowiązków pracowników
mobilizacja do aktywnych działań na rzecz zespołu i organizacji

Program szkolenia:

DZIEŃ I

Wprowadzenie – specyfika motywowania pracowników

Motywacja jako zasób energii
Akumulator jako metafora motywacji
Analogie działania
Typy preferencji energetycznych
Diagnoza preferencji motywacyjnych

Budowanie własnego profilu motywacyjnego
Krótko, średnio i długoterminowe wyznaczniki motywacji
style funkcjonowania społecznego
motywacyjne DNA
kotwice kariery
Automotywacja w oparciu o profil motywacyjny
Eliminacja demotywatorów, złodziei czasu i rozpraszaczy
Prokrastynacja – odkładanie i zwlekanie

Specyfika prokrastynacji
Rodzaje prokrastynacji i prokrastynatorów
Przyczyny odwlekania
Sposoby radzenia sobie
Analiza środowiska motywacyjnego

Persona – charakterystyka pracownika
Identyfikacja motywacyjnego potencjału pracownika
Mapa empatii środowiska pracy
Podróż w pracy i przez pracę
Przerywanie negatywnego sprzężenia zwrotnego
Uruchamianie pozytywnego sprzężenia zwrotnego
DZIEŃ II

Zasób motywatorów pozytywnych i negatywnych

Typy i siła motywatorów i demotywatorów – 4 wskaźniki pracownika
Typ motywacyjny przełożonego
Plan motywacyjny krótko, średnio i długoterminowy
Budżet motywacyjny działu
Motywatory skuteczne, efektywne i sprawne
Motywowanie pokoleniowe

Przyczyny różnic międzypokoleniowych
Motywowanie 1.0. – BB
Motywowanie 2.0. – X
Motywowanie 3.0. – Y
Motywowanie 4.0. – Z
Od motywacji do zaangażowania

Przywiązanie do organizacji a zaangażowanie w pracę
Przywiązanie do organizacji i jego uwarunkowania
Zaangażowanie w pracę – znaczenie charakteru pracy
Piramida zaangażowania
Motywowanie członków zespołu – podejście zespołowe

Motywacja finansowa i pozafinansowa
Nagrody indywidualne i zespołowe
Motywowanie przez lidera i współpracowników
Motywacyjna mapa zespołu – 4 wskaźniki zespołu
Motywatory zbiorowe – typ grupy
Podsumowanie – zasady skutecznego motywowania

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Odbiorcy szkolenia:

kadra kierownicza
liderzy
kandydaci na funkcje kierownicze
pracownicy działów personalnych

  • Gdańsk (woj. ), 26.8.2020 - 27.8.2020
  • Wrocław (woj. ), 18.5.2020 - 19.5.2020