Szkolenie - Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie zespołem » kierowanie
Szkolenia HR » Szkolenia HR
Szkolenia HR » Zarządzanie organizacją
Czas trwania: 2 dni
Wartość: Cena od 1045.50 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Cel szkolenia:
Diagnoza obecnego sposobu zarządzania w przedsiębiorstwie, uwzględniającego wiek pracowników;
Rozpoznanie sytuacji problematycznych w przedsiębiorstwie, u których podłoża leży wiek zatrudnionych pracowników, wypracowanie operacyjnych rozwiązań oraz sposobów przeciwdziałania dyskryminacji zawodowej;
Uwrażliwienie oraz wyposażenie kadry kierowniczej w wiedzę oraz umiejętności dotyczące wykorzystania potencjału rozwojowego pracowników reprezentujących różnorodne grupy wiekowe, zarządzania rozwojem karier prac.

Korzyści dla uczestników:
Zdobycie wiedzy dotyczącej potrzeby zarządzania wiekiem i przełożenie tej wiedzy na realia firmy;
Nabycie umiejętności identyfikowania i brania pod uwagę w zarządzaniu różnic związanych z wiekiem;
Rozwój umiejętności rozpoznawania mocnych stron pracowników w różnym wiek i wykorzystywanie ich w celu zwiększenia efektywności firmy;
Dostrzeganie korzyści ze współpracy osób w zróżnicowanym wieku dla przepływu wiedzy w firmie;
Rozpoznanie i przygotowanie do zastosowania powiązań pomiędzy elementami zarządzania wiekiem a motywacją i satysfakcją pracowników, skuteczną komunikacją, zarządzaniem zespołem, strategią HR, zarządzaniem kompetencjami i zarządzaniem zmianą.

Program szkolenia:

Moduł 1.

Diagnoza dotychczasowego sposobu zarządzania wiekiem;
Zidentyfikowanie i skategoryzowanie zagadnień, sytuacji, zachowań, obszarów problemowych związanych z wiekiem pracowników w miejscu pracy oraz ustalenie priorytetów w tym obszarze.
Moduł 2.

Analiza pokoleń – najnowsze badania
Różnice pokoleniowe wśród pracowników, ich przyczyny
Charakterystyka 4 pokoleń funkcjonujących na rynku pracy: Z, Y, X i Baby Boomers.
Moduł 3.

Zarządzanie wiekiem – jak przygotowaliśmy się na przyjęcie najmłodszych pokoleń Y i Z?
jaki jest pracownik pokolenia Y i Z?
jak się komunikować z pracownikiem z pokolenia Y i Z?
jak rekrutować pracowników z pokolenia Y i Z?
Jak zarządzać pracownikiem z pokolenia Y i Z?
Jak zarządza pracownik z pokolenia Y i Z?
Budowanie motywacji i zaangażowania Pokoleń XXI wieku – praktyczne rozwiązania.
Moduł 4.

Definiowanie i zarządzanie potencjałem rozwojowym pracownika, uwzględniając specyfikę potrzeb i możliwości życiowych wynikających z wieku – kluczowe kompetencje
Techniki i umiejętności z zakresu motywowania i zarządzania pracownikami w różnym wieku.
Etapy rozwoju zawodowego – test.
Moduł 5.

Korzyści wynikające z planowania i realizacji polityk zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie (w perspektywie klientów zewnętrznych, doskonalenia procesów wewnętrznych, rozwoju pracowników, budowania przewagi konkurencyjnej).
Przegląd dobrych praktyk w zarządzaniu zespołami zróżnicowanymi pokoleniowo w Polsce i innych krajach.
Moduł 6.

Projektowanie systemu zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie:
Zarządzania rozwojem karier pracowników w różnym wieku
Wdrożenie systemów wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy pracownikami po 45 roku życia oraz najmłodszym pokoleniem pracowników
Wdrażanie programów uczenia się przez całe życie
Wdrażanie elastycznych form zatrudnienia w celu umożliwienia utrzymania aktywności zawodowej w każdym wieku
Wypracowanie rozwiązań oraz sposobów przeciwdziałania dyskryminacji zawodowej w miejscu pracy związanej z wiekiem pracowników.

  • Kraków (woj. ), 11.12.2019 - 11.12.2019
  • Warszawa (woj. ), 24.4.2020 - 24.4.2020
  • Wrocław (woj. ), 3.6.2020 - 3.6.2020
  • 1 użytkownik - 5 %
  • 2-5 użytkowników - 8 %
  • 6-10 użytkowników - 10 %