Szkolenie - Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Szkolenia HR » zarządzanie zespołem – rozwój pracowników
Szkolenia HR » umiejętności osobiste – rekrutacja
Szkolenia HR » zarządzanie procesem rekrutacji
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych - 1 dzień
Wartość: 1033.20 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy Progress Project Sp. z o.o.
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 22 460 46 12
  • Adres e-mail: marketing@progressproject.pl

Informacje podstawowe:

Opis szkolenia i cel
Wszystkie zawarte w treści treningu i prezentowane metody diagnozy kandydatów są zgodne z obecnymi wymogami prawa. Ich metodyka i zawodowa adaptacja jest z punktu widzenia prawa pracy bezpieczna i w pełni akceptowana.
Warto dodać, że trening prowadzony jest językiem powszechnie przystępnym, a nomenklatura specjalistyczna (trudniejsze słowa, nazwy) są natychmiast przez prowadzącego wyjaśniane i obrazowo demonstrowane na przykładach. Wiele technik diagnostycznych opiera się tu na praktyce i doświadczeniach rekrutacyjnych w strukturach amerykańskich służb specjalnych m.in. na podstawie anglojęzycznej literatury specjalistycznej OSS „ Assessment of Men” Selection of Personnel for the Office of Strategic Services.
Możliwy jest też wariant dwudniowy szkolenia, gdzie dzień drugi poświęcony jest na doskonalenie techniki „białego wywiadu” i metod wywiadu środowiskowego czyli formalnych metod zdobywania cennych informacji o kandydacie ze źródeł państwowych i oficjalnych.
Moduł ten poprowadzi wówczas była naczelnik i dyrektor personalna Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA).
Prezentacja i analiza metodyczna techniki prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej na różnorodne stanowiska pracy. Diagnoza cech - uzdolnień metodami wywiadu intencji ukrytych, czyli takimi technikami kluczy pytań i zadań, których kandydat nie zna. Tym samym nie ma on możliwości wcześniejszego przygotowania scenariusza swoich reakcji. Ten model interview określany jest nazwą Deep Hide (głęboko ukryty) co oznacza, że strategia i prawdziwa intencja pytań jest dla kandydata niewidoczna.

Korzyści dla uczestników
• prezentacja i analiza metodyczna techniki prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej na różnorodne stanowiska pracy,
• diagnoza cech - uzdolnień metodami wywiadu intencji ukrytych, czyli takimi technikami kluczy pytań i zadań, których kandydat nie zna,
• zapoznanie się z modelem interview określanym jako Deep Hide (głęboko ukryty) co oznacza, że strategia i prawdziwa intencja pytań jest dla kandydata niewidoczna,
• wykorzystanie psychometrycznych technik diagnozy kandydatów,
• umiejętność diagnozy cech temperamentalnych opartych na analizie lingwistycznej (diagnoza na podstawie typu składni),
• znajomość zasad rozwiązywania konfliktów opartych na analizie leksykalnej (m.in. typu używanych spójników i słów "parzących").

Program szkolenia:

1.Runda otwarcia:
• wzajemne poznanie, przedstawienie celu i metodyki spotkania, ustalenie reguł współpracy dydaktycznej, wprowadzenie do psychodiagnozy i techniki rangowania kandydatów.

2.Matryca C.G. Junga jako podstawa dymensji intro i ekstrawersji:
• przedstawienie modelu junga dla celów psychodiagnozy i przeprowadzenie treningu praktycznego wnioskowania o powodzeniu w zawodowej roli kandydata na różnorodne stanowiska pracy,
• analiza danych pod kątem poziomu reaktywności, profilu uzdolnień i etyki,
• diagnoza tendencji kompensacyjnych i diagnoza psychopatologiczna.

3.Profil społeczny i profil kompetencyjny kandydata:
• analiza komparatystyczna (porównawcza) w naborze kadry,
• tworzenie mapy kompetencyjnej kandydata tzw. predyktory roli.

4.Wykorzystanie psychometrycznych technik diagnozy kandydatów:
• koncepcje testu rorschacha w diagnozie psychopatii i neurotyzmu,
• test tolerancji monotonii i monotypii (stosowany w naborze przez FBI),
• testy asertywności, pewności siebie i samooceny.

5.Test kultury przywódczej "Bezludna Wyspa":
• prezentacja techniki wyłaniania naturalnych liderów w zespole,
• trening samodzielnego przeprowadzenia przez uczestników powyższego testu,
• analiza i metaanaliza wyników testu.

6.Antrakt:
• diagnoza cech temperamentalnych oparta na analizie lingwistycznej (diagnoza na podstawie typu składni),
• diagnoza stylu rozwiązywania konfliktów oparta na analizie leksykalnej (m.in. typu używanych spójników i słów "parzących"),
• behawioralna detekcja kłamstwa (diagnoza kłamstwa z sygnałów zachowania).

7.Integracja treści - praktyczny transfer techniki do środowiska pracy:
• ćwiczenia symulacyjne technik prowadzenia interview, informacje korygujące - zwrotne oraz analiza case study.

8.Runda zamknięcia:
• runda pytań i komentarz prowadzącego dotyczący samodzielnego wykorzystania skryptów dydaktycznych ilustrujących technikę tworzenia map psychograficznych - profili psychologicznych kandydatów.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie polecane jest specjalistom HR, kierownikom liniowym, menedżerom średniego szczebla, oraz wszystkim osobom biorącym udział w selekcji kandydatów do pracy w firmie.

Materiały dydaktyczne:

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe

Przyznawane certyfikaty:

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  • Kraków (woj. małopolskie), 3.3.2020 - 3.3.2020
  • Poznań (woj. wielkopolskie), 9.6.2020 - 9.6.2020
  • Wrocław (woj. dolnośląskie), 11.9.2020 - 11.9.2020
  • Warszawa (woj. mazowieckie), 27.11.2020 - 27.11.2020
  • 1 użytkownik - 5 %
  • 2-5 użytkowników - 10 %