Szkolenie - Dostęp do informacji publicznej – zasady i ograniczenia

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Administracja » administracja samorządowa
Zarządzanie organizacją » przedsiębiorstwa i organizacje
Szkolenia HR » Kadry i Płace
Czas trwania: 1 dzień
Wartość: 922.50 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

Przekazanie informacji na temat zasad udostępniania informacji publicznej i aktualnego orzecznictwa sądowego, praktyczne omówienie ograniczeń dotyczących udostępniania – szczególnie w kontekście tajemnicy przedsiębiorstwa/ tajemnicy pracodawcy.

Korzyść dla uczestników:

podejmowanie właściwych decyzji w obszarze realizacji prawa do informacji.

Program szkolenia:

Wprowadzenie – prawne podstawy dostępu do informacji publicznej:

Regulacje prawne odnoszące się dostępu do informacji publicznej – przegląd.
Ograniczenia prawa do informacji publicznej – zasady ograniczenia, zakres ograniczenia.
Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej:
Organy władzy publicznej
Organy samorządów gospodarczych i zawodowych
Związki zawodowe i ich organizacje
Partie polityczne
Inne podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej
Podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do informacji publicznej.
Kwestia ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.
Właściwe rozumienie pojęcia informacji publicznej:

Co jest informacją publiczną?
Informacja publiczna prosta.
Informacja publiczna przetworzona.
Informacja niebędąca informacją publiczną.
Dokumenty wewnętrzne, organizacyjne, projektowe.
Zakres informacji podlegających udostępnieniu:

Katalog danych i informacji określanych przez ustawę jako informacja publiczna.
Organizacyjno techniczne aspekty udostępnienia informacji\

Terminy do udostępnienia informacji publicznej.
Dopuszczalność i przesłanki przedłużenia terminu do udzielenia informacji publicznej.
Formy udostępniania informacji publicznej:

Określenie formy udostępnienia – prawo wnioskodawcy.
Przekształcenie informacji publicznej w inną formę.
Umorzenie postępowania.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej.

Decyzja administracyjna jako forma odmowy udostępnienia informacji publicznej, konstrukcja, elementy obligatoryjne, stosowanie KPA.
Środki prawne przysługujące wnioskodawcy w razie odmowy udostępnienia informacji?
Czy można ponieść odpowiedzialność karną za nieudostępnienie informacji publicznej?
Tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica pracodawcy a udostępnianie informacji publicznej

Tajemnica przedsiębiorstwa a tajemnica pracodawcy.
Ochrona przedsiębiorcy – nie tylko kodeks pracy.
Formalne przesłanki tajemnicy przedsiębiorcy.
Tajemnica przedsiębiorstwa w orzecznictwie Sądu Najwyższego.
Różnica między informacją poufną a fachową.
Kogo dotyczy tajemnica przedsiębiorcy/pracodawcy?
Tajemnica przedsiębiorstwa w ramach postępowania, a jawność wyboru partnera prywatnego.
Jawność procedur zamówieniowych i koncesyjnych oraz jej ograniczenia.
Inne tajemnice ustawowo chronione

Zasada ochrony prywatności osoby fizycznej.
Dane osobowe, sposoby i przesłanki ich anonimizacji (kontekst RODO).
Informacje niejawne.
Tajemnica skarbowa.
Prawa autorskie a udostępnianie informacji publicznej.
Inne tajemnice.
Zasady pobierania opłat za udostępnienie informacji publicznej.

Kontrowersje i racjonalizacja praktyki

Metodologia:

wykład, omówienie przykładów praktycznych/ orzecznictwa

Odbiorcy szkolenia:

Adresaci:

osoby mające profesjonalną styczność z obszarem udostępnienia informacji publicznej – pracownicy którzy zaangażowani są bezpośrednio lub pośrednio w procesy udostępniania informacji publicznej

  • Katowice (woj. ), 27.5.2020 - 27.5.2020