Szkolenie - Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Finanse i rachunkowość » rachunkowość
Unia Europejska » fundusze unijne
Unia Europejska » rozliczanie projektów unijnych
Czas trwania: 2 dni (16h)
Wartość: 1537.50 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 613070303
  • Adres e-mail: info@szkolenia-semper.pl

Informacje podstawowe:

Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów wprowadzenia zmian w polityce (zasadach) rachunkowości dla projektów finansowanych ze środków UE.

Korzyści dla uczestników:
Dzięki uczestnictwu w przedmiotowym szkoleniu, słuchacze nabędą umiejętności w poprawnym prowadzeniu polityki rachunkowości dla projektów finansowanych ze środków UE, jak również będą mogli samodzielnie zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości z tym związane.

Program szkolenia:

|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|

1. Cel i podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej księgowości dla operacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
2. Regulacje wewnętrzne jednostek sektora finansów publicznych w zakresie rachunkowości
• polityka rachunkowości
• dokumenty wewnętrzne powiązane z polityką rachunkowości (instrukcja obiegu dokumentów, instrukcja inwentaryzacyjna, instrukcja kasowa)
• plan kont
3. Podstawowe zasady wyodrębnionej rachunkowości i zasady ewidencji operacji księgowych dla projektów finansowanych ze środków UE.
• podstawowe zasady rachunkowości wynikające z ustawy o rachunkowości
• metody ewidencji przychodów uzyskanych z dotacji
• zasady ewidencji kosztów pochodzących z dotacji
• kwalifikowanie środków trwałych i odpisy amortyzacyjne
4. Dostosowanie polityki rachunkowości w jednostce sektora finansów publicznych oraz u innych beneficjentów realizujących projekty finansowane z UE do wymagań wyodrębnionej ewidencji.
• wyodrębniona ewidencja środków trwałych i ich umorzenie
• wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych
• wyodrębniona ewidencja rozrachunków
5. Stosowanie odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji finansowanych ze środków UE.
6. Prowadzenie odrębnej księgowości w podmiotach prowadzących pełną księgowość
i w podmiotach nie prowadzących pełnej rachunkowości.
7. Dowody księgowe – sposób opisywania i niezbędne elementy.
8. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
i kodu księgowego.
9. Zasady kontroli prawidłowości stosowania wyodrębnionej ewidencji i kodu księgowego
• kontrole projektów na miejscu
• kontrole na zakończenie realizacji projektu
10. Sankcje pokontrolne za stwierdzone nieprawidłowości w ewidencji księgowej.

Metodologia:

Metodologia:
Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.
Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.
Trener :
Katarzyna Poterucha
Specjalizacja trenerska:

Ekonomista, analityk finansowy, księgowa. Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w obszarach finansów, księgowości i analizy finansowej poparte wieloma dyplomami i certyfikatami (m. in. dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie „Rachunkowość” i „Rachunkowość zarządcza i controlling”, certyfikat ukończenia kursu zawodowego na Główną Księgową). Doświadczenie z zakresu edukacji innych rozpoczęła pracą w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku jako Wykładowca przedmiotu „Bankowość”. Była również uczestnikiem komisji egzaminacyjnych. Kolejne umiejętności trenerskie zdobyła prowadząc szkolenia wewnętrzne z zakresu finansów dla kadry Działu Księgowości i Działu Finansowego w WSK PZL-Świdnik S.A. Jest specjalistą z zakresu analizy finansowej, zewnętrznych źródeł finansowania działalności, rachunkowości i finansów. Uczestniczyła również w cyklu szkoleń dot. doskonalenia strategicznych kompetencji kadry zarządzającej rozwijając swoje umiejętności interpersonalne. Aktualnie prowadzi szkolenia z zakresu finansów i księgowości dla jednostek sektora finansów publicznych (m.in. „Środki trwałe na gruncie polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego”, „Inwentaryzacja roczna”, „Dostosowanie polityki rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE”, „Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE”, „Poprawność sporządzania dokumentów rozliczających operacje zw. z dofinansowaniem ze środków UE”, „Sprawozdawczość finansowa”). Od marca 2017 pracuje w Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości w Rzeszowie w projekcie wspierania ekonomii społecznej na Podkarpaciu w charakterze Trenera i Doradcy Kluczowego z obszaru finansowo-księgowego. Jest osobą rzetelną, solidną, ambitną, stawiającą na ciągły rozwój i doskonalenie swoich kompetencji oraz ceniącą i lubiącą pracę z innymi.

Odbiorcy szkolenia:

Grupa docelowa:
Pracownicy działów finansowo-księgowych oraz pracownicy innych merytorycznych komórek, którzy czynnie uczestniczą w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE.

Materiały dydaktyczne:

Informacje organizacyjne:
Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
szkolenie trwa 2 dni (16h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad
Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Inwestycja:
1250.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1610 zł netto (+23% Vat)
Pozostałe miasta: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1570 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Przyznawane certyfikaty:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Referencje:

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową: http://www.szkolenia-semper.pl/referencje

  • Warszawa (woj. mazowieckie), 26.2.2018 - 27.2.2018
  • Warszawa (woj. mazowieckie), 23.4.2018 - 24.4.2018
  • 2-5 użytkowników - 10 %
  • 6-10 użytkowników - 15 %
  • 11-20 użytkowników - 15 %