Szkolenie - Efektywne budowanie zespołu – doskonalenie umiejętności menedżerskich

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie zespołem » motywowanie
Umiejętności osobiste » Umiejętności Osobiste
Umiejętności osobiste » Umiejętności zawodowe
Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych - 2 dni
Wartość: 1771.20 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy Progress Project Sp. z o.o.
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 22 460 46 12
  • Adres e-mail: marketing@progressproject.pl

Informacje podstawowe:

Opis szkolenia i cel
Celem jest nauczenie osób zarządzających zespołami, skutecznej współpracy i komunikacji w zespole. Uczestnicy , którzy mają wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, będą mieli możliwość rozwijania tych umiejętności i zapoznania się z koncepcją Ról Zespołowych. Cel osiągniemy poprzez ćwiczenia i ustalenie sposobów zarządzania dla Każdej z Roli, jaką przyjmują pracownicy w zespole. W trakcie warsztatu rozegraną zostaną dwie gry symulacyjne: „Zmiany w przedsiębiorstwie” oraz „Traktat pokojowy”. Dodatkowo zapoznamy się ze „Studium Przypadku”, w ramach którego realizowany był projekt „odbudowy” zachwianych relacji międzyludzkich w firmie. Przeanalizujemy ten przykład od początku, czyli od diagnozy następujących zjawisk:
• brak współpracy między wydziałami,
• brak zaangażowania pracowników,
• brak wspólnego celu,
• brak skutecznej komunikacji międzywydziałowej,
• brak wzajemnego szacunku.

Aż do finalnej koncepcji projektu, gdzie zaprezentowane zostaną wypracowane przez managerów, rozwiązania niezbędne do wyprowadzenia firmy z atmosfery niechęci i wzajemnego braku zaufania pomiędzy pracownikami do sytuacji w której pracownicy odkrywają potencjał firmy i rozpoczynają proces angażowania się w Wizję/Misję i Strategię firmy i rozpoczynają proces :”Budowania mostów”, który jest metaforą satysfakcjonujących, owocnych i szczerych relacji międzyludzkich.
Dodatkowo uczestnicy:
• poszerzą wiedzę na temat zespołu, jego budowy, funkcjonowania,
• wykształcą zachowania sprzyjające pracy zespołu,
• wykształcą umiejętności rozwiązywania konfliktów w oparciu o współpracę,
• wykształcą zachowania sprzyjające dobremu porozumiewaniu się,
• rozwiną umiejętności budowania autorytetu wśród byłych współpracowników.

Korzyści dla uczestników
Dzięki umiejętności zarządzania zgodnej z Rolami Zespołowymi, sprawisz, że współpracownicy zacznie funkcjonować w jeszcze sprawniejszy i efektywniejszy sposób. Ty sam będziesz potrafił trafnie ocenić, kiedy zastosować konkretną technikę komunikacji i będziesz wiedział jak pracować z osobami, które przyjmują nieświadomie określone role w grupie. Zdobędziesz umiejętności niezbędne do budowania długofalowych relacji międzyludzkich w biznesie.

Program szkolenia:

Dzień I – Zadanie konstrukcyjne – Budowanie Mostu. Przegląd sposobów komunikacji pomiędzy członkami zespołu. Zapoznanie się z koncepcją Ról Zespołowych i nauczenie się komunikowania każdą z ról. Budowanie autorytetu. Gra symulacyjna oraz zapoznanie ze „Studium przypadku”.
1.Most Leonarda – Zadanie konstrukcyjne inspirowane projektem Leonarda Da Vinci. Czy całej grupie uda się zbudować tę niesamowita konstrukcję? Cały projekt finałowy dzieli się na 3 fazy:
• zarabianie pieniędzy i zdobywane materiałów potrzebnych do budowy mostu,
• faza planowania budowy oraz projektowania konstrukcji,
• budowa mostu i zgranie zespołów budowniczych.

2.„Budowanie mostów”, czyli komunikacja w zespole/firmie/organizacji, czyli co się na nią składa i od kogo zależy:
• najczęstsze wzorce komunikowania się w zespole,
• kierunki i treści komunikacji,
• struktura i przepływ informacji a efektywność podejmowania decyzji,
• sieci komunikacyjne w zespole.

3.Efektywność pracy zespołu w perspektywie długoterminowej:
• analiza własnych zachowań, słabe i mocne strony, na podstawie osobistych doświadczeń biznesowych,
• czynniki warunkujące skuteczność działań zespołowych,
• prezentacja narzędzi diagnozy skuteczności własnego zespołu pracowniczego,
• planowanie strategii zmian służących usprawnieniu działań zespołowych.

4.Konflikt, jako przyczyna trudności i niezrozumienia w relacjach z ludźmi, czyli kilka prostych słów jak zrobić sobie wrogów:
• źródła i rodzaje konfliktów,
• postawy wobec konfliktów a źródła ich rozwiązywania,
• diagnozowanie sytuacji konfliktowej,
• przygotowanie i podejmowanie decyzji rozstrzygających,
• style rozwiązywania konfliktów i sposoby wyrażania niepopularnych opinii i przekonań.

5.Jak się zachowują prawdziwi Liderzy i Przywódcy, którzy pociągają za sobą masy ludzi, czyli przegląd zachowań z komunikacji niewerbalnej tzw. Mowy Ciała, charakterystycznej dla liderów.
• Postawa ciała, ton głosu, charakterystyczne gesty i ich wpływ na nieświadomość podległego personelu, poddawanemu tego typu wpływowi.
• Połączenie zdobytych umiejętności z zakresu osobowości lidera, stylu komunikacji lidera, oraz zachowań niewerbalnych lidera, z poczuciem pewności siebie.
• Ćwiczenia, których głównym celem, będzie rozwinięcie umiejętności z zakresu komunikacji niewerbalnej, cechującej liderów, oraz wzmocnienie poczucia pewności siebie u menedżerów: umożliwia zrozumieć drugiej stronie, co się między Wami dzieje, oraz pomaga podnieść, jakość jej działań.

6.Gra symulacyjna: „Zmiany w przedsiębiorstwie”, wprowadzi uczestników w realia „pewnego” przedsiębiorstwa, w czasach spowolnienia gospodarczego. Zarządzają oni niewielką stocznią, a ich zadaniem jest przetrwanie ostatnich 30 dni tej trudnej dla firmy sytuacji. Dodatni wynik finansowy na koniec miesiąca oznacza realizację celu. Wynik ujemny zwiastuje bankructwo. Czas trwania: do 2 godzin.
• Gra w wyjątkowy dla siebie sposób zderza i ukazuje punkty wiedzenia osób zajmujących różne stanowiska w firmie. Pozwala poznać obawy i intencje wszystkich stron uczestniczących w ważnych procesach zmian w przedsiębiorstwie. W tak niełatwym okresie nie ma prostych rozwiązań i szybkich kompromisów. Liczy się umiejętność zarządzania ludźmi, delegowania zadań i skutecznej komunikacji.
• W jakie role uczestnicy wcielą się w trakcie gry? Uczestnicy w wyniku procesu rekrutacji, obejmą następujące stanowiska: Zarząd, Dyrektorzy Produkcji,, Kierownicy Produkcji oraz Pracownicy Produkcji. Podzieleni na cztery grupy pracowników, otrzymają swoje zadania i cele do realizacji.
• Uczestnicy po zakończeniu gry otrzymają indywidualny feedback od:
• trenera,
• od każdej z grup pracowniczych: Zarządu, Dyrektorów Produkcji, Kierowników Produkcji, Pracowników Produkcji.

Dzień II – Przegląd najczęściej występujących psychologicznych ról, które ludzie odgrywają w zespole. Wypracowanie skutecznych technik komunikacji i współpracy w zależności od odgrywanej przez pracownika nieświadomie roli.
1.Najlepiej jest „Mówić o sobie” a „nie o innych”, czyli Komunikat „JA”, składający się z trzech części, a zaproponowany przez Dr Thomasa Gordona, dający duże szanse na osiągnięcie następujących rezultatów:
• umożliwia dokonanie zmiany w zachowaniu drugiej osoby, które uważasz za nieakceptowane,
• pozwala chronić poczucie własnej wartości osoby, z którą jesteś w konflikcie,
• kładzie duży nacisk, na jakość relacji między Tobą a tą drugą osobą,
• umożliwia zrozumieć drugiej stronie, co się między Wami dzieje, oraz pomaga podnieść, jakość jej działań.
[...]

Metodologia:

Metody szkolenia
Szkolenie jest prowadzone metodami maksymalnie aktywizującymi uczestników. Wykłady ograniczone zostaną do niezbędnego minimum. Uczestnicy będą analizować własne doświadczenie oraz poproszeni zostaną o wypełnienie kwestionariuszy psychologicznych.

Materiały dydaktyczne:

każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe

Przyznawane certyfikaty:

każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  • Warszawa (woj. mazowieckie), 22.6.2020 - 23.6.2020
  • Poznań (woj. wielkopolskie), 26.10.2020 - 27.10.2020
  • 1 użytkownik - 5 %
  • 2-5 użytkowników - 10 %