Szkolenie - Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie jakością » zarządzanie produkcją
Zarządzanie organizacją » zarządzanie procesami
Czas trwania:
Wartość: 2152.50 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
 • Numer telefonu: 224165555
 • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jak usprawnić i zoptymalizować poszczególne procesy, a w szczególności:
jakie narzędzia i techniki są stosowane w procesie produkcyjnym?
jaka jest rola kierownika produkcji w strukturze zarządzania przedsiębiorstwem?
jakie są powiązania pomiędzy działem produkcji a innymi obszarami przedsiębiorstwa?
jaki wpływ na poprawę produktywności ma efektywne zarządzanie zespołem?
jak skutecznie zarządzać zapasami, oraz jak usprawnić procesy magazynowania i transportu?”

Program szkolenia:

STRATEGICZNE I TAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ
poziomy zarządzania produkcją
rozwój nowych produktów
techniczne przygotowanie produkcji
struktura systemu produkcyjnego
organizacja i sterowanie przepływem produkcji
nowoczesne metody sterowania produkcją
organizacja przestrzeni produkcyjnej
ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM
klasyfikacja zapasów i sposoby zarządzania poszczególnymi kategoriami
struktura i wielkość zapasów
czynniki wpływające na wybór systemu kontroli zapasów
aspekty organizacyjne i ekonomiczne zapasów
prognozowanie popytu na wyroby
wybrane narzędzia zarządzania zapasami
ocena efektywności zarządzania zapasami
czynniki zapobiegające powstaniu zbędnych zapasów
PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRODUKCJI – HIERARCHIA PLANÓW
określenie partii produkcyjnych
produkcja krótkoseryjna / stała
określenie cyklu produkcyjnego wyrobu gotowego
informatyczne wspomaganie zarządzania produkcją
PLANOWANIE ZASOBÓW PRODUKCYJNYCH – „PLANOWANIE POTRZEB” MRPII (MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING)
popyt zależny i niezależny
planowanie zapotrzebowania materiałowego MRP
planowanie zapotrzebowania dystrybucji DRP
harmonogramowanie spływu produkcji MPS
planowanie zasobów wytwórczych MRPII
efekty stosowania systemu MRPII
OPTYMALIZACJA KOSZTÓW – PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA
wyliczenie i planowanie kosztów produkcji
kalkulacja kosztów własnych przedsiębiorstwa
analiza kosztów zaopatrzenia – kalkulacja zużycia materiałów
w zależności od wielkości produkcji
koszty pracy – bezpośrednie i pośrednie
kalkulacja kosztów produktów finalnych
nowoczesne metody optymalizacji procesu produkcyjnego
rentowność produktów
jak zwiększyć zyski przedsiębiorstwa?
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ
metody mierzenia efektywności zarządzania produkcją
Kluczowe Wskaźniki Efektywności – KPI
PRZYKŁADY STOSOWANIA NOWOCZESNYCH METOD ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ
SMED – zespołowa redukcja czasu przezbrojenia maszyn
„5”S” – Sortowanie, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja,
Samodoskonalenie
KAZEIN – ciągłe doskonalenie
TPM – ZERO usterek maszyn, ZERO wad, ZERO wypadków
JiT – zsynchronizowanie zaopatrzenia z produkcją
metodologia KANBAN
NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W PROCESIE PRODUKCYJNYM
rola kierownictwa w przedsiębiorstwie produkcyjnym
kształtowanie nawyków pracowników nastawionych na stałe udoskonalanie
organizacja miejsca pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym
motywowanie pracowników
rola małych grup w procesie zarządzania produkcją
zorientowany na ludzi program poprawy produktywności
zasady budowania organizacji procesowej
ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ MAGAZYNOWĄ I TRANSPORTEM WEWNĘTRZNYM
usprawnianie procesu magazynowania
efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej
zastosowanie automatycznej identyfikacji
organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie

 • Warszawa (woj. ), 21.11.2018 - 23.11.2018
 • Zakopane (woj. ), 10.12.2018 - 12.12.2018
 • Karpacz (woj. ), 3.12.2018 - 5.12.2018
 • Katowice (woj. ), 28.1.2019 - 30.1.2019
 • Warszawa (woj. ), 25.3.2019 - 27.3.2019
 • Wrocław (woj. ), 27.5.2019 - 29.5.2019
 • Gdańsk (woj. ), 10.6.2019 - 12.6.2019
 • Kraków (woj. ), 10.7.2019 - 12.7.2019
 • 1 użytkownik - 8 %
 • 2-5 użytkowników - 15 %